Vejledninger

Erasmus - Indgåelse af Erasmusaftaler

Senest opdateret

Ved ønske om oprettelse af en nye Erasmusaftaler, assisterer Int. enhed med at få sat aftalerne op i MoveON og lave de digitale aftaler med partner, som er et krav under Erasmusprogrammet.

Procedure vedr. indgåelse af aftaler findes her. I proceduren kan du læse om vigtige overvejelser forud for aftaleindgåelse, -indhold, formalia og ansvar, tidsfrister mm.

Når en uddannelse efter dialog med deres partner, er kommet frem til, at der skal indgås en Erasmus-aftale, og hvad denne skal indeholde, skal besked om dette sendes til [email protected] med partner cc.

Følgende informationer om Erasmus-aftalens indhold skal fremsendes til Int. enhed:

1. Hvilken af følgende mobilitetstyper aftalen indeholder

  1. Studieophold (SMS)
  2. Praktikophold (SMP)
  3. Undervisningophold (STA)
  4. Træningsophold (STT)

2. Hvor mange mobiliteter, der ønskes udvekslet for hver mobilitetstype, der er inkluderet i aftalen. Tallene skal angives pr. år

For studie- og praktikophold indeholder aftalerne typisk 1-2 studerende pr. år.

For staff-ophold indeholder aftalerne typisk 1-2 ansatte pr. mobilitetstype pr. år

3. Varigheden af udvekslingen for de forskellige mobilitetstyper

Typiske 5 måneder for ét studieophold, 2-6 måneder for ét praktikophold, 2-5 dage for ét staff ophold.

NB! Minimumsvarigheden for Erasmus studie- og praktikophold er 2 måneder og for staff ophold 2 dage

4. Hvorvidt aftalen skal være gældende resten af den nuværende Erasmus-programperiode (dvs. til den 31. juli 2027)

5. Evt. andre krav eller undtagelser, der er aftalt med partner

Det kan fx være sprogkrav, hvorvidt der kun udveksles studerende i foråret, en ”aftalt” ubalance mv.

Vær opmærksom på de angivne frister i proceduren, der linkes til ovenfor, da det har betydning for, hvornår aftalen kan tages i brug.

Har du brug for yderligere vejledning i forhold til oprettelse af Erasmus-aftaler, eller andre mobilitetsaftaler, kan du skrive til [email protected]

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Erasmus - Online Learning Agreement via MoveON - Udrejsende Studerende
Næste Vejledning Administration af udgående studerende
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os