Vejledninger

Programmer til asynkron undervisning

Senest opdateret

Asynkron undervisning er kendetegnet ved, at undervisning foregår i forskellig tid. Underviser og studerende behøver således ikke være aktive samtidig, og studerende kan lære i deres eget tempo. Nedenfor er samlet en oversigt over de værktøjer, du kan bruge til at tilrettelægge asynkron undervisning.

1. Itslearning

Du kan med fordel benytte værktøjerne i Itslearning til at tilrettelægge asynkron undervisning. Se vejledninger til læringsplatformens funktioner her: Itslearning

Beskeder bruges til at kommunikere direkte til studerende og undervisere med tekst og links - både individuelt og til et eller flere hold. Hvis man har itslearning appen på sin telefon modtager man push-beskeder, hvilket er særligt godt, hvis man vil være sikker på, at de studerende får informationen. Se vejledningen: Beskeder


Opslag bruges til at dele information som fx tekst, links, video m.m., og er en god måde at dele viden og skabe dialog. Opslaget laves på rummets oversigt, og brugere kan efterfølgende kommentere på det. Undervisere kan desuden vælge om studerende også kan lave opslag. Opslag


Side er en simpel måde at kombinere forskelligt indhold fx tekst, billeder, video, links m.m. og giver dig mange muligheder for at visualisere din undervisning. Du kan fx beskrive en opgave, linke til eksterne sider, materialer du allerede har liggende i rummet, indlejre video og andre apps som fx Padlet, Thinglink m.m. Se vejledningen her: Side


Diskussion er et værktøj, hvor man kan oprette et simpelt diskussionsforum direkte i undervisningsplanen. Her kan undervisere og studerende diskutere og dele viden ved at oprette og deltage i tråde med tekst, billeder, video m.m.. Se vejledningen: Diskussion


Afleveringsopgave giver mulighed for nemt at oprette og stille opgaver, indsamle besvarelser (tekst, billeder, video m.m.), samt give feedback direkte i det samme værktøj. Med mulighed for gruppeaflevering, peer-review, plagiatkontrol m.m., rummer det mange stærke funktioner. Se vejledningen: Afleveringsopgaveværktøjet


Test er et quiz-værktøj med en række spørgsmålstyper som fx multiple choice, åbne spørgsmål, sæt i rækkefølge, dan par m.m., og har en række smarte indstillinger der gør det fleksibelt værktøj til at fx teste sin viden og finde videnshuller eller som et element i en mere engagerende undervisning. Test/Quiz

 

2. Office 365

Samarbejd uden at være afhængig af tid og rum. Med Office 365 har du adgang til en række digitale kollaborative værktøjer som underviser og studerende på KP. Værktøjerne er online og gør det muligt at skrive, kommentere og rette i samme dokument på samme tid. Det er altså muligt at samarbejde både synkront og asynkront - altså det vi også kalder kollaborativt samarbejde. Med kollaborative, menes adgang til at kunne se/redigere i fælles dokumenter samtidigt. Dvs. man kan samarbejde i samme dokument både synkront og asynkront. Redskaberne ligger online og minder meget om den kendte Office-pakke. 

Det er forholdsvist nemt at oprette og dele et dokument i Word Online. I denne video kan du se, hvordan du opretter et dokument i Office 365 (Word): https://video.kp.dk/media/S%C3%A5dan+opretter+du+en+kollaborativt+dokument/0_i2sqvc77 

Her kan du se, hvordan du deler et dokument i Office 365:

Del filer eller mapper fra Teams og OneDrive via Stifinder
Del filer eller mapper fra OneDrive via en browser

Det er også muligt at oprette online dokumenter i itslearning og dele dem direkte der.  

 

 

3. Padlet

Padlet er en virtuel tavle, hvor mange kan arbejde sammen uafhængig af tid. Det fungerer som en tavle, hvor deltagerne kan skrive indlæg, en slags virtuelle post-it's, via deres computer, tablet eller smartphone. Det kan fx være som en brainstorm, spørgsmål til et emne, simpel evaluering eller debatindlæg til diskussioner. Du kan også bruge padlet-tavler til at lave visuelle oversigter over et givent emne med billeder, links og video. Padlet er et virtuelt alternativ til den fysiske tavle, og deltagerne kan både arbejde synkront og asynkront.  

Vejledning til Padlet finder du her - Padlet vejledninger

 

4. Microsoft Forms

Med Microsoft Forms kan du oprette quizzer og surveys, invitere studerende og kollegaer til at svare på det, se resultater i realtid når de sendes, bruge indbygget analyse til at evaluere svarene og eksportere resultater til Excel for yderligere analyse eller sortering. Forms er let at anvende og dele, og du kan samarbejde med dine kollegaer om at opbygge quizzer og surveys. Du finder Forms når du logger ind på din Office konto. 

Anvend fx forms til arbejdsspørgsmål, eller brug det som værktøj til retrieval practice, så de studerende kan genbesøge og teste deres viden. I quizmodulet kan du tilpasse feedbacken til det enkelte svar, og dermed henlede de studerende til specifikke videoer eller tekster, som de bør genbesøge. 

Vejledning til Forms finder du her - Microsoft Forms

 

5. Peergrade

Peerfeedback i peergrade er en didaktisk værktøj, hvor det digitale system Peergrade.io understøtter opgaveaflevering, feedbackprocessen samt overblikket af deltagelse for underviseren. I Peergrade er det muligt at aflevere forskellige typer opgaver i form af skriftlige dokumenter, lyd, billede, video etc., som efterfølgende vurderes af medstuderende. Som underviser får du redskab til at faciliterer en peerfeedback blandt din studerende.  

Intentionen med denne form for arbejde er, at de studerende lærer at give og modtage feedback efter, eller i løbet af en skrive/samskrivningsproces, samt forholde sig til, og lære af andres aktiviteter undervejs i opgaveprocessen. Metoden udmærket til mindre opgaver såvel som på store mere komplekse afleveringer.

Se videovejledning til Peergrade: https://video.kp.dk/playlist/dedicated/374031/0_j7z5s38e/0_q70zk3k7 

6. Edpuzzle

Edpuzzle er er gratis værktøj, hvor du kan indsætte spørgsmål i din video. Du skal lave en konto på systemet  https://edpuzzle.com/. Efterfølgende kan du f.eks. finde en video på Youtube og sætte spørgsmål ind på et givent tidspunkt i filmen. Husk at du kan spørge om spørgsmål før, under og efter, at de studerende har fået den nødvendige viden for at kunne besvare spørgsmålet. F.eks. kan du spørge “hvad tror du, der vil ske i filmen?”, “hvilken problematik er på spil i filmen?” eller “hvad var problemet i filmen?”. Hver type spørgsmål har sin egen didaktiske funktion, og hvordan du griber det afhænger af det mål du ønsker at opnå hos de studerende.

Gå ind på https://edpuzzle.com/ og opret en konto. Vælg herefter din uddannelsesinstitution. KP er ikke kommet på endnu, men man kan vælge Metropol eller UCC. Her kan man også finde produktioner fra Kollegaer. Tryk “join” for at koble din profil til en institution, hvorefter du er klar til at gå i gang.

 

Du kan finde vejledninger til KPs digitale værktøjer på: https://vejledninger.kp.dk/

Har du brug for support til at gennemføre din undervisning digitalt, kan du kontakte Basen på https://kpbasen.topdesk.net/, eller ved akutte henvendelser (dvs. undervisningen der skal afvikles i dag) kan man ringe på KP hovednummer 70 890 990 og taste “3”, så kommer man direkte igennem til en medarbejder fra FMIT, som kan afhjælpe med tekniske spørgsmål.

Forrige Vejledning Hvis undervisning ikke kan afholdes fysisk
Næste Vejledning Optaget undervisning
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os