Vejledninger

Brug Teams i forbindelse med mundtlig videoeksamen (for eksaminator)

Senest opdateret

I KP er Zoom det officielle værktøj til afholdelse af alle eksaminer, hvor eksaminator, censor og studerende kan deltage - men Teams kan også bruges til eksaminer i undtagelsestilfælde.

Du skal ikke bruge chatfunktionen og fildeling i Teams til eksaminer, da det man deler vil kunne ses af andre, der senere kommer ind i rummet.

1. Åbn Outlook og opret et teamsmøde for hver eksamensdag. Marker tidspunktet (1) og tryk på: "Nyt Teams-møde" (2)

Kalender - HEAB@kp.dk - Outlook

2. Tryk på: "Send" (1) og herefter på "Ja" (2) når der kommer et vindue med meddelelse om at det ikke kan sendes, men mødet gemmes nu

Mundtlig videoeksamen - Møde

3. Kopier nu linket til møderne

Dette link skal nu sendes til de studerende, Studieservice, censor og eventuelle praktikvejledere så de kan deltage.
Højreklik og vælg: "Kopier link"

Kalender - HEAB@kp.dk - Outlook

4. Når eksamensdagen oprinder, start mødet

Billeder

5. Luk deltagerne ind i mødet.

Du bestemmer selv hvem og i hvilken rækkefølge du vil lukke deltagerne ind i mødet.

5.1. Tryk på: "Vis deltagere"

Microsoft Teams

5.2. Luk nu de deltagere der er nødvendige ved at trykke på det grønne flueben

Team vejledninger | Microsoft Teams

6. Eksamen kan nu starte

Hvis du eller de studerende har behov for at dele skærm kan det gøres sådan:

7. Når eksaminationen er slut, muter censor og eksaminator deres mikrofoner, slukker kameraet og voterer via telefonopkald

Team vejledninger | Microsoft Teams

Hvis der er praktikvejledere som skal og skal være med til at votere, har man på forhånd oprettet et andet Teams møde hvor voteringen kan foregå.

8. Når de studerende skal have tilbagemelding og karakter, tænder censor og eksaminator for mikrofon og kamera, og giver tilbagemeldingen

9. Når de studerende har forladt mødet og I er klar til næste eksamination, kan de næste studerende lukkes ind fra lobbyen

Gentag fra punkt 5: Luk deltagerne ind i mødet.

Forrige Vejledning I KP er Zoom det officielle værktøj til afholdelse af alle eksaminer, hvor eksaminator, censor og studerende kan deltage - men Teams kan også bruges til eksaminer i undtagelsestilfælde.
Næste Vejledning Brug Teams i forbindelse med mundtlig videoeksamen (for studerende)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os