Vejledninger

I KP er Zoom det officielle værktøj til afholdelse af alle eksaminer, hvor eksaminator, censor og studerende kan deltage - men Teams kan også bruges til eksaminer i undtagelsestilfælde.

Senest opdateret

Forrige Vejledning Brug Zoom i forbindelse med mundtlig videoeksamen (for censor)
Næste Vejledning Brug Teams i forbindelse med mundtlig videoeksamen (for eksaminator)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os