Vejledninger

Administrer et team (for ejere)

Opdateret Sep 28, 2021

For at benytte denne vejledning, skal du være ejer af et team, dvs. at du skal have administrator rettigheder på Teamet OG Teamet skal samtidig være sat op til, at du selv kan styre medlemmerne.

Hvordan styres medlemmer af Teams?
Pt. styres medlemmer af Teams på tre forskellige måder:

 1. Uden ejer og med automatisk vedligeholdelse via Active Directory
  2. Med ejer og med automatisk vedligeholdelse via Active Directory
  3. Med ejer og manuel vedligeholdelse af medlemmer af ejeren selv

Hvad betyder automatisk vedligeholdelse af medlemmer?
Automatisk vedligeholdelse af medlemmer betyder, at medlemmerne af et team styres via indmelding til Basen, når du skal have tilføjet eller fjernet medlemmer. Dette benyttes især når en hel afdeling eller uddannelse skal være medlemmer af samme team og I ikke ønsker at tilføje/fjerne disse manuelt.

Ved automatisk vedligeholdelse, opdateres medlemmerne hver anden time fra centralt hold.

Er du ejer af et team med automatisk vedligeholdelse (2), skal du være opmærksom på, at du teknisk set godt kan tilføje/fjerne medlemmer fra Teams, men disse ændringer vil blive "overskrevet" hver anden time fra centralt hold.

Der er pt. ikke nogen måde hvormed du kan se om et team er automatisk vedligeholdt.

Oprettelse eller konvertering af eksisterende team
Som Teams Koordinator kan du via Basen bede om at få oprettet et nyt team med bestemte personer som ejere, således at de selv styrer medlemskabet eller du kan bede om at få konverteret et eksisterende team fra automatisk medlemsstyring (via Active Directory) til manuel styring af ejeren.

Eksterne og gæster

I Teams regi opereres med to forskellige typer af eksterne personer:

 • Gæster er de personer, som ikke har et KP login og dermed ikke kan logge på f.eks. Itslearning, KP Intra, etc.
 • Eksterne er de personer, som er blevet oprettet via systemet der hedder KP Ekstern og dermed har et KP Login og kan logge ind i KP's systemer

Begge typer kan tilføjes som medlemmer til Teams, men det er ikke tillad at invitere eksterne gæster ind i de såkaldte afdelingsteams.

Tilføj medlemmer

1. Tryk på de tre prikker ud for teamets navn (1) og tryk på "Tilføj medlem" (2)

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

2. Skriv mail-adressen på den person du ønsker at tilføje (1), tryk på navnet (2) og herefter på: "Tilføj"

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

3. Personen er nu tilføjet som medlem af teamet og du kan lukke vinduet

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams
Fjern medlemmer

1. Klik på de tre prikker ud for teamets navn

2. Klik på "Administrér team"

3. Under medlemmer, klik på X yderst til højre ud for navnet på den person du vil fjerne

4. Personen er nu fjernet som medlem af teamet

1. Tryk på de tre prikker ud for teamets navn (1) og vælg: "Administrer team" (2)

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

2. Under "Medlemmer" (1) tryk på X yderst til højre ud for navnet på den person du vil fjerne

Bemærk! Du kan ikke fjerne andre ejere direkte fra teamet, men du kan ændre deres rolle til medlem først og så fjerne dem bagefter. Se hvordan du ændrer rolle nedenfor.

Microsoft Teams
Ændring af rolle til ejer eller medlem
 1. Klik på de tre prikker ud for teamets navn
 2. Klik på "Administrér team"
 3. Under medlemmer, klik på det lille v-tegn yderst til højre ud for navnet på den person du vil ændre rolle på
 4. Vælg enten "Medlem" eller "Ejer"
 5. Du har nu ændret rollen på den pågældende person

1. Tryk på de tre prikker ud for teamets navn (1) og vælg: "Administrer team" (2)

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

2. Under medlemmer, klik på det lille v-tegn yderst til højre ud for navnet på den person du vil ændre rolle på (1) Vælg enten "Medlem" eller "Ejer" (2)

Microsoft Teams

3. Du har nu ændret rollen på den pågældende person

Vis eller skjul kanaler i teamet for alle medlemmer

Du kan sørge for at en bestemt kanal er vist (eller skjult) for alle medlemmer i et team. Dermed kan du sikre dig, at alle medlemmer i teamet har kanalen synlig, når de går ind i teamet.

1. Tryk på de tre prikker ud for teamets navn (1) og vælg: "Administrer team" (2)

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

2. Under: "Kanaler" (1) kan du nu ud for hver kanal, fjerne eller sætte flueben i: "Vis for medlemmer" (2)

Microsoft Teams

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Opret målgrupper (Mærker)
Næste Vejledning Opsæt meddelelser (notifikationer) for Teams på Android
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os