Vejledninger

Administrer et team (for ejere)

Opdateret

For at benytte denne vejledning, skal du være ejer af et team, dvs. at du skal have administrator rettigheder på Teamet OG Teamet skal samtidig være sat op til, at du selv kan styre medlemmerne.

Hvad vil det sige at være "ejer" af et team?

Når du er ejer af et team i Teams, så har du administrator rettigheder til teamet og kan som udgangspunkt selv tilføje/fjerne medlemmer - det er f.eks. relevant, hvis du gerne vil have eksterne gæster ind som medlemmer af dit team. Det er dog ikke i alle situationer, at ejere kan tilføje/fjerne medlemmer. Nogle gange er teamets medlemmer nemlig centralt styret og ikke ejer-styret.

Hvordan bliver man ejer af et team?

Du kan blive ejer af et team når teamet oprettes, ved at en Teams koordinator fra din afdeling melder oprettelsen ind i Basen. Du kan også få ændret et eksisterende team, så du selv bliver ejer. Dette sker også ved at din Teams koordinator melder det ind til Basen.

Se listen over Teams koordinatorer her for at se hvem der er det for din afdeling eller uddannelse.

Hvordan styres medlemmer af Teams?
Pt. styres medlemmer af Teams på tre forskellige måder:

  1. Uden ejer og med central styring (automatisk) via Active Directory
  2. Med ejer og med central styring (automatisk) via Active Directory
  3. Med ejer og ejer-styring af medlemmer (manuelt)

Hvad betyder central styring (automatisk) af medlemmer?
Central styring af medlemmer betyder, at medlemmerne af et team styres via indmelding til Basen, når du skal have tilføjet eller fjernet medlemmer. Dette benyttes især, når en hel afdelingsliste eller uddannelse skal være medlemmer af samme team. Medlemmerne opdateres herved hver anden time fra centralt hold.

Er du ejer af et team med automatisk vedligeholdelse (2), skal du være opmærksom på, at du teknisk set godt kan forsøge at tilføje/fjerne medlemmer fra Teams, men disse ændringer vil blive "overskrevet" hver anden time fra centralt hold.

Der er pt. ikke nogen måde hvormed du kan se om et team er centralt styret.

Eksterne og gæster

I Teams regi opereres med to forskellige typer af eksterne personer:

  • Gæster er de personer, som ikke har et KP login og dermed ikke kan logge på f.eks. Itslearning, KP Intra, etc.
  • Eksterne er de personer, som er blevet oprettet via det system, der hedder KP Ekstern, og dermed har et KP Login så de kan logge ind i KP's systemer.

Begge typer kan tilføjes som medlemmer til Teams, men det er ikke tilladt at invitere eksterne gæster ind i de såkaldte afdelingsteams.

Hvad skal jeg være ekstra opmærksom på, som ejer?

Som administrator af et team, har du en del ekstra beføjelser. Du kan blandt andet selv slette et team, så derfor skal du tænke dig ekstra godt om. Du må som ejer ikke selv slette et team, men skal i stedet bede din Teams koordinator om at melde dette ind via Basen.

Du må heller ikke omdøbe dit team til et andet navn, det kan give nogle tekniske udfordringer på sigt.

Endelig fraråder vi også, at man ændrer ved indstillingerne på teamet, da man nemt kan komme til at gøre det uoverskueligt for andre, hvordan teamet er sat op og dermed svært at gennemskue, hvis forskellige teams fungerer forskelligt, for den enkelte bruger.

Tilføj medlemmer

1. Tryk på de tre prikker ud for teamets navn (1) og tryk på "Tilføj medlem" (2)

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

2. Skriv mail-adressen på den person du ønsker at tilføje (1), tryk på navnet (2) og herefter på: "Tilføj"

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

3. Personen er nu tilføjet som medlem af teamet og du kan lukke vinduet

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams
Fjern medlemmer

1. Klik på de tre prikker ud for teamets navn

2. Klik på "Administrér team"

3. Under medlemmer, klik på X yderst til højre ud for navnet på den person du vil fjerne

4. Personen er nu fjernet som medlem af teamet

1. Tryk på de tre prikker ud for teamets navn (1) og vælg: "Administrer team" (2)

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

2. Under "Medlemmer" (1) tryk på X yderst til højre ud for navnet på den person du vil fjerne

Bemærk! Du kan ikke fjerne andre ejere direkte fra teamet, men du kan ændre deres rolle til medlem først og så fjerne dem bagefter. Se hvordan du ændrer rolle nedenfor.

Microsoft Teams
Ændring af rolle til ejer eller medlem
  1. Klik på de tre prikker ud for teamets navn
  2. Klik på "Administrér team"
  3. Under medlemmer, klik på det lille v-tegn yderst til højre ud for navnet på den person du vil ændre rolle på
  4. Vælg enten "Medlem" eller "Ejer"
  5. Du har nu ændret rollen på den pågældende person

1. Tryk på de tre prikker ud for teamets navn (1) og vælg: "Administrer team" (2)

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

2. Under medlemmer, klik på det lille v-tegn yderst til højre ud for navnet på den person du vil ændre rolle på (1) Vælg enten "Medlem" eller "Ejer" (2)

Microsoft Teams

3. Du har nu ændret rollen på den pågældende person

Vis eller skjul kanaler i teamet for alle medlemmer

Du kan sørge for at en bestemt kanal er vist (eller skjult) for alle medlemmer i et team. Dermed kan du sikre dig, at alle medlemmer i teamet har kanalen synlig, når de går ind i teamet.

1. Tryk på de tre prikker ud for teamets navn (1) og vælg: "Administrer team" (2)

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

2. Under: "Kanaler" (1) kan du nu ud for hver kanal, fjerne eller sætte flueben i: "Vis for medlemmer" (2)

Microsoft Teams

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Brug lobby (venteværelse) i Teams møder
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os