Vejledninger

Kopier/flyt/slet/omdøb filer eller mapper i Teams

Senest opdateret

Du kan kopiere, flytte, slette og omdøbe filer i Teams ved at bruge Teams-app'en.

Bemærk, at denne funktion kun egner sig til begrænsede mængder af filer/mapper op til ca. 100 filer. Ved større operationer skal du henvende dig til Basen, før du går i gang. Dette gælder især også ved større omstruktureringer på afdelingsniveau.

1. Gå til det team (1) og den kanal (2), hvor filen/mappen eller filerne/mapperne ligger, og tryk på fanebladet "Filer" (3)

3. Studieår (TST - ISE – SPU T86) | Microsoft Teams
2. Kopier filer/mapper

2.1. Marker de filer/mapper, der skal kopieres (1), tryk på de tre vandrette prikker (2), og vælg "Kopiér til" (3)

3. Studieår (TST - ISE – SPU T86) | Microsoft Teams

2.2. Vælg nu den mappe, du vil kopiere til, tryk på den (4), og når du er i mappen, tryk "Kopier hertil" (5)

Hvis du vil kopiere til et andet Team, skal du selvfølgelig trykke på det team og vælge undermappe

3. Studieår (TST - ISE – SPU T86) | Microsoft Teams
Nuts and bolts (IT-service) | Microsoft Teams

Hvis filerne/mapperne er store, kan det godt tage lang tid, før, de er færdige med at blive kopieret.

3. Flyt filer/mapper

3.1. Marker de filer/mapper, der skal flyttes (1), og tryk på de tre vandrette prikker (2), og vælg "Flyt til"

3.2. Vælg nu den mappe, du vil flytte til, tryk på den (4), og når du er i mappen, tryk "Flyt hertil" (5)

Hvis du vil kopiere til et andet Team, skal du selvfølgelig trykke på det team og vælge undermappe

3. Studieår (TST - ISE – SPU T86) | Microsoft Teams
Nuts and bolts (IT-service) | Microsoft Teams

Hvis filerne/mapperne er store, kan det godt tage lang tid, før de er færdige med at blive flyttet/overført.

4. Slet filer/mapper

4.1. Marker de filer/mapper, der skal slettes (1), tryk på de tre vandrette prikker (2), og vælg "Slet" (3)

3. Studieår (TST - ISE – SPU T86) | Microsoft Teams
5. Omdøb filer/mapper

5.1. Markér den fil/mappe, der skal omdøbes (1), tryk på de tre vandrette prikker (2), og vælg "Omdøb" (3)

3. Studieår (TST - ISE – SPU T86) | Microsoft Teams

5.2. Skriv det nye navn på filen/mappen (4), og tryk på "Gem" (5)

3. Studieår (TST - ISE – SPU T86) | Microsoft Teams

5.3. Filen/mappen er nu omdøbt (6)

3. Studieår (TST - ISE – SPU T86) | Microsoft Teams

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Gem filer til Teams
Næste Vejledning Sådan søger du efter filer i Teams
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os