Vejledninger

Indberet fravær for medarbejdere

Opdateret Sep 07, 2020

Det skal altid registreres i mTIME, når en medarbejder har fravær. Det kan enten være i form af sygdom, ferie, særlige feriedage, barn syg, omsorgsdage o.a.

Rettigheder til at indberette sygdom kan gives til en anden medarbejder i afdelingen. Dette anmodes om via servicedesk.

Husk, det er dit ansvar som personaleleder, at fravær bliver indberettet.

Især sygdom skal indberettes med det samme, da refusionssøgning sker på baggrund af det, der tastes i mTIME. For sen indberetning kan resultere i, at afdelingen mister refusion.

1. Vælg ”Fravær” under fanen "Registreringer" i menuen til venstre.

2. Vælg den afdeling og medarbejder, det drejer sig om og tryk ”Søg”

Øverst i billedet under ”Fraværsregistrering”, kan du se medarbejderens registrerede fravær. Perioden retter du under søgekriterierne til venstre. 

Tryk ”Søg” når du har rettet i måneden

Nederst i billedet ”Anmodning om fravær” indberetter du fravær på medarbejderen. 

  • Vælg den dato eller periode det drejer sig om. 
  • Åben rullepanelet og vælg den type fravær det drejer sig om. Husk at sætte hak i feltet ”Robot”, hvis du indberetter sygdom, og medarbejderen endnu ikke tilbage på arbejde. Det sikrer, at medarbejderen automatisk bliver registreret som syg, indtil han/hun raskmelder sig i mTIME. 
  • Skriv eventuelt en kommentar i feltet ”Kommentar”. 
  • Tryk ”Gem”

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar
Forrige Vejledning Godkend studentermedhjælpers månedsopgørelse
Næste Vejledning Afslutning af studieåret – for undervisere
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os