Vejledninger

Tilpas projekter i dit skema

Senest opdateret

Du kan tilpasse dit registreringsbillede "Skema", så de projekter du oftest bruger, fremgår af dit registreringsbillede. 

Tilpas projekter i dit Skema
 • Vælg ”Skema” i menuen til venstre. Tryk herefter på ”Vælg fraværstype/projekt”

Der åbner en oversigt over projekter og fraværstyper 

Sæt flueben i de projekter, du gerne vil se i dit registreringsbillede "Skema". De projekter, du markerer, gemmes automatisk, når du lukker boksen.

Fx er der her sat flueben i projektet "100324110, TEGN Kurser/Omkostninger”, og dette projekt findes nu i registreringsbilledet "Skema", så du kan registrere timer på dette projekt.

Du kan altid fjerne projekter, som du ikke længere har behov for. Enten ved at fjerne fluebenet igen eller trykke på det lille røde kryds, som kommer til syne når du trækker musen hen over det projekt, du vil fjerne.

Alternativet er at gå ind under ”Vælg fraværstype/projekt” og derefter fjerne fluebenet – se evt. første afsnit i denne vejledning Tilføj fraværstyper.   

Hvordan ser jeg registrerede timer på et projekt?
 • I venstre sidemenu vælges "Standardrapporter" i menuen "Statistik"
 •  Under "Vælg rapport" vælges "Alias på tværs af organisationen
 • I "Filtrering" sættes de ønskede filtre for rapporten
 • Periode: vælg perioden for rapporten
 • OBS! Pga. ny mTIME-database er den tidligst mulige fra-dato 01-01-2019
 • Det er vigtig der vælges dato fra kalenderen, ellers får du ingen data frem
 • Skabeloner: Kan springes over uden virkning for rapporten

Vælg filtrering ved "Tilføj markering" på en eller flere af følgende kategorier:

Enhed: 

 • Vælg en eller flere enheder/afdelinger, hvis der kun skal trækkes projekttimer for bestemte enheder/afdelinger

Medarbejder:

 • Vælg en eller flere medarbejder(e), hvis der kun skal trækkes projekttimer for bestemte medarbejdere

Alias:

 • Vælg et eller flere aliasser, hvis der kun skal trækkes projekttimer for bestemte aliasser

OBS! Hvis man ikke vælger noget, viser systemet alt fra kategorien, dvs. hvis man ikke vælger en bestemt enhed/afdeling, vises projekttimer fra alle enheder/afdelinger.

Vælg hvorvidt rapporten kun skal indeholde godkendte timer eller også ikke-godkendte timer. Bemærk at ikke-godkendte timer kan være en kladde, som ikke er endelig endnu, disse kan derfor ændres indtil den endelig godkendelse.

Vis som: Definerer rækkefølgen på rapportens kolonner, så når der vælges "Enhed", vil enhed være den første kolonne i rapporten. Der kan også vælges "Alias" eller "Medarbejder". Alt efter hvad rapporten skal bruges til, kan forskelligt layout være hensigtsmæssigt, så det kan være en god idé at prøve sig frem.


Generer statistik viser tallene i mTIME

Generer Excel-fil lægger tallene i et Excel-ark


0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Tillæg, over-merarbejde, afspadsering og udbetaling
Næste Vejledning Afslutning af studieåret – undervisere
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os