Vejledninger

Vejledning for modul ansvarlige

Senest opdateret

Det er forskelligt hvordan områderne organiserer sig omkring ÅU. Denne guide henvender sig

til dig, der er hold, modul, fag- eller uddannelsesansvarlig og dermed er ansvarlig for at booke undervisere til ÅU, følge op på kvaliteten mv.

Det er dit ansvar at registrere den faktiske tid, du bruger på uddannelsen på det rigtige alias, samt at informere dine undervisere om, hvilke alias de skal bruge til at registrere tid på.

Al tid, som følger direkte af disse opgaver, skal registreres (undervisermøder, undervisningsplanlægning, kontakt til timelærere, udfyldning af aktivitetsark, IMU-ark, opfølgning på undervisningskvalitet etc.).

ÅU har alias på uddannelsesniveau, der er ikke alias til de enkelte moduler.

Forbrugt tid/aftalt tid

Du skal registrere den forbrugte tid på opgaven, men skal naturligvis ikke bruge flere timer end den aftalte. Faktisk forbrugt tid kan således være færre timer end aftalt, men kan ikke være flere uden at du har drøftet dette på forkant med relevante projektleder/uddannelsesansvarlig eller den nærmeste leder.

Alias

Hvis du ikke kan finde alias på din uddannelse i listen, skal du henvende dig til VU- Økonomi som kan oplyse dig om uddannelsens alias.

Du skal selv finde uddannelsens alias frem i mTIME. Når du vælger uddannelsens alias, fremkommer der en registreringslinje. Uddannelsen vil herefter fremgå i mTIME, og tiden kan registreres på projektet. Se vejledning Tilpas projekter i dit skema

Den tid der bruges på opgaver, som ikke er købt af en kunde eller en anden afdeling, som ikke er betalt af studerende eller som er forskning, registrerer du som normal arbejdstid på linjen [afdelingsforkortelse]/arbejdstid.

Vi arbejder på at finde en løsning, som giver dig mulighed for at monitorere tidsforbruget på uddannelsen. Denne information følger.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Vejledning for undervisere og konsulenter
Næste Vejledning Vejledning for VU-ledere
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os