Vejledninger

Afslutning af ferieåret - samtidighedsferie

Senest opdateret

Ferieafholdelsesperioden slutter d. 31. december. Du kan efter aftale med din leder overføre 5. ferieuge til næste afholdelsesperiode eller få hele eller dele af 5. ferieuge udbetalt.

Du kan maksimal få 5 samtidighedsferiedage overført eller udbetalt.

Bemærk, at særlige feriedage skal først være afholdt inden 30 april

Se mere information i denne vejledning: Afslutning af ferieåret - særlige feriedage

Hvor kan jeg se, hvilke feriedage der skal være afholdt?

På din opgørelsesside kan du i skemaet under december måned og linjen "Saldo til udløb" se hvor meget ferie du skal have afholdt/overført/eller udbetalt inden udgangen af december.

Du har også mulighed for at trække denne Generering af ferieforbrugsrapport, hvor du kan se den ferie du har optjent, registreret og har til gode, for hver måned. I rapporten for august måned kan du se, hvor mange feriedage du havde tilbage den 31. august. Det er de dage, du skal have en plan for at have afholdt inden den 31 december. Vær opmærksom på, at din slutsaldoen på feriesaldo kun vises korrekt, hvis alle måneder til og med august er både medarbejder- og ledergodkendt. Dette gælder også for nyansatte.

Sådan får du din samtidighedsferie overført

Skal din restferie overføres til næste ferieår skal du anmode om det nederst på din opgørelse. Når du og din personaleleder har godkendt din december måned, så forlænges din restferie i mTIME. Du godkender overførelsen ved at klikke ’OK’ i det meddelelsesvindue der popper op, når du klikker på "Brugergodkend".

Overførsel af samtidighedsferiedage skal altid aftales med din leder først.

Sådan får du din samtidighedsferie udbetalt
  • Vælg "Oversigt" under fanen " Opgørelse" i menuen til venstre.
  • Hvis du retter måneden, så husk at klik på "Opdater" bagefter.
  • Under opgørelse, kan du under manuel overførsel bede om, at få din 5 ferieuge udbetalt
  • Udfyld værdi feltet med det antal dage du vil have udbetalt
  • Bruger godkend derefter december måned 

Husk, du kan godt vælge at få nogle dage overført og resten udbetalt. 

Har du fx har 5 samtidighedsferiedage tilbage, kan du vælge at få 2 dage overført og 3 dage udbetalt. 

I sådan et tilfælde skriver du 3 dage under ”samtidighedsferiedage Udbetaling”  og 2 dage under "Forlængelse af samtidighedsferie" og trykker "Gem".

Vær opmærksom på, at både udbetaling og/eller overførsel af samtidighedsferiedage først kan udbetales/overføres, når din leder også har godkendt din december måned. 

Overførsel af samtidighedsferiedage skal altid aftales med din leder først. 

Samtidighedsferie over 5 dage

Har du mere end 5 feriedage tilbage fra optjeningsperioden 1. september til 31. august i starten af december måned, vil disse dage som udgangspunkt være gået tabt. Dagene vil fremgå af oversigtsbilledet, "saldo til udløb", når du og din leder har godkendt december måned. 

Hvis du har været feriehindret, f.eks. på grund af længerevarende sygdom eller barsel, og derfor ikke har kunnet afholde feriedagene senest 31. december, vil dagene blive overført.

Feriehindring

Ved feriehindring, som f.eks. barsel eller sygdom, gælder følgende regler:

1. – 4. ferieuge

Ferie, der som følge af en feriehindring ikke er afholdt ved udgangen af ferieafholdelsesperioden (31. december), overføres automatisk til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Er man fortsat feriehindret og ferien ikke afholdt ved udløbet af 2. ferieafholdelsesperiode året efter (31. december), kan man anmode om at ferien bliver udbetalt, medmindre den aftales med din leder at ferien bliver overført. For at være feriehindret er det en forudsætning at man har været syg, barsel eller orlov i hele ferieafholdelsesperioden. 

Ferie udover 4 uger (5. ferieuge)

5 ferieuge, der ikke er afholdt ved udgangen af ferieafholdelsesperioden (31. december), kan du anmode om at ferien bliver udbetalt i mTIME, medmindre det aftales med din leder at ferien bliver overført. 

Optjening af ferie under tjenestefrihed/orlov

Ved tjenestefrihed/orlov uden løn optjener du ferie i de første 6 måneder af perioden med tjenestefrihed/orlov.

Det er en forudsætning for optjening af ferie, at

  • du igen påbegynder dit arbejde i KP inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, hvor ferien skal være afholdt (1. september til 31. december det følgende år), og
  • at ferien holdes inden udløbet af samme ferieafholdelsesperiode (medmindre ferie udsættes pga. f.eks. en feriehindring)

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Afslutning af ferieåret - særlige feriedage
Næste Vejledning mTIME app
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os