Vejledninger

Afslutning af ferieåret - samtidighedsferie

Senest opdateret

Ferieafholdelsesåret slutter den 31. december. Det er en god ide at følge op på dine medarbejderes restferie i god tid, så du og medarbejderen kan aftale, hvordan afviklingen af restferien skal ske.

Hvad skal være afholdt senest den 31. december?

Ferie optjent i perioden 1. september til 31. august skal være afholdt senest den 31. december. Man kan dermed afholde sin optjente ferie over 16 måneder.

Medarbejderen skal have afholdt minimum 20 feriedage i ferieafholdelsesperioden.

Eksempel: Har medarbejderen afholdt 18 af de 20 dage, vil de 2 sidste dage gå tabt og værdien af feriedagene afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF). Det er afdelingens budget der dækker denne udgift.

Du skal være opmærksom på, at eventuelle overførte feriedage fra miniferieåret (01/05-20 - 31/08-20), skal være afholdt senest den 31. december 2021, ellers vil feriedagene gå tabt. Hvis medarbejderen har overført eks. 0,64 feriedag, skal det også være afholdt, men registreres som en hel feriedag

Bemærk, at reglerne vedrørende optjening og afholdelse af særlige feriedage ikke er ændret. 

Se mere information i denne vejledning: Afslutning af ferieåret - særlige feriedage

Hvor kan jeg se, hvilke feriedage der skal være afholdt?

Ferieforbrugsrapport, kan først bruges efter den nye opdatering er lavet i mTIME, som vil komme i løbet af december måned - indtil da bruges denne vejledning til, at se hvor mange feriedage man skal have afholdt inden 31/12-21: Opgørelse over din ferie - pr. måned. Måneden som du skal vælge at se i opgørelsen er august måned. Nederst i opgørelsen vil du se, hvor meget samtidighedsferie, som man skal have afholdt, inden 31/12-21. Hver opmærksom på, at måneden er godkendt, før du kan være sikker på den endelige saldo.  

 • Vælg i menuen "standardrapporter"
 • Vælg rapporten "ferieforbrugsrapport"
 • Vælg august måned (08) for at se, hvad dine medarbejderes øjebliksbillede var af deres feriesaldo
 • Vælg din enhed
 • Klik på tilføj, så enheden tilføjes til boksen til højre

Hvis du kun vil se feriesaldoen på enkelte medarbejdere, kan du vælge at tilføje dem til boksen til højre. 

Du kan også se feriesaldoen, på enkelte pledere, hvis du er pleder på niv. 1 eller 2. 

Hvis du vil se alle  dine medarbejderes feriesaldo for august måned, på den enhed som du har valgt, skal du klikke på "Generér rapport".

Under rækken ”Saldo” vises hvor meget ferie medarbejderen har ved udgangen af august måned.

Fluebenet viser om månedsopgørelsen er medarbejder- og ledergodkendt.  

Hvis måneden ikke er godkendt, kan du ikke gå ud fra, at det er den endelig saldo, da medarbejder stadig kan registrere afholdt feriedage.

Under rækken ”saldo til udløb” kan du se, hvor mange feriedage medarbejderen pr. senest godkendte månedsopgørelse, har ved udgangen af december måned.

Det er disse dage der skal være afholdt senest den 31. december. Se nedenfor for reglerne om overførsel og/eller udbetaling af restferiedage.

Denne rapport er et øjebliksbillede pr. august måned. Du kan i denne rapport se, hvis medarbejderen har registreret ferie efter august måned. I dette eksempel har medarbejderen afholdt 2 feriedage i oktober måned og derfor er slutsaldoen i december måned 3 feriedage.

5. ferieuge

Overførsel af 1 eller flere dage af den 5. ferieuge kan ske efter aftale mellem dig og medarbejderen. Husk, uanset om det skal overføres eller udbetales, skal det altid først aftales mellem leder og medarbejder.

Hvis medarbejderen skal have overført ferie

Skal medarbejderens restferie, op til 5 dage, overføres til næste ferieafholdelsesperiode, skal medarbejderen anmode om det, ved at udfylde "forlængelse af samtidighedsferie" i bunden af opgørelsesbilledet for december måned. Du skal derfor være opmærksom, når du godkender dine medarbejderes månedsopgørelser, hvor meget ferie du godkender til overførelse og om der er lavet en aftale om, hvornår medarbejderen påtænker at afholde det overførte ferie.

Hvis medarbejderen skal have udbetalt ferie

 • Vælg "Oversigt" under fanen " Opgørelse" i menuen til venstre.
 • Hvis du retter måneden, så husk at klik på "Opdater" bagefter.


Under opgørelse, kan man under "Manuel overførsel" bede om at få 5 ferieuge udbetalt

 • Værdifeltet udfyldes med det antal dage man vil have udbetalt
 • Derefter skal der bruger og ledergodkendes for december måned. Herefter vil dagene blive udbetalt til først kommende lønkørsel.

Medarbejderen kan vælge at få nogle dage overført og resten udbetalt.

Har man fx har 5 samtidighedsferiedage tilbage, kan man vælge at få 2 dage overført og 3 dage udbetalt.

I sådan et tilfælde skrives der 3 dage under ”Udbetaling af samtidighedsferie” og 2 dage under "Forlængelse af samtidighedsferie"

Husk, hvis du godkender december måned, hvor en medarbejder har anmodet om at få udbetalt ferie, godkender du samtidigt, at dagene kommer til udbetaling.

Feriehindring

Ved feriehindring, som f.eks. barsel eller sygdom, gælder følgende regler:

1. – 4. ferieuge

Ferie, der som følge af en feriehindring ikke er afholdt ved udgangen af ferieafholdelsesperioden (31. december), overføres automatisk til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Er man fortsat feriehindret og ferien ikke afholdt ved udløbet af 2. ferieafholdelsesperiode året efter (31. december), kan man anmode om at ferien bliver udbetalt, medmindre den aftales med dig som leder at ferien bliver overført. For at være feriehindret er det en forudsætning at man har været syg, barsel eller orlov i hele ferieafholdelsesperioden.

Ferie udover 4 uger (5. ferieuge)

5 ferieuge, der ikke er afholdt ved udgangen af ferieafholdelsesperioden (31. december), kan man anmode om at ferien bliver udbetalt i mTIME, medmindre det aftales med dig som leder at ferien bliver overført.

Optjening af ferie under tjenestefrihed/orlov

Ved tjenestefrihed/orlov uden løn optjener man ferie i de første 6 måneder af perioden med tjenestefrihed/orlov.

Det er en forudsætning for optjening af ferie, at

 • man igen påbegynder arbejde i KP inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, hvor ferien skal være afholdt (1. september til 31. december det følgende år), og
 • at ferien holdes inden udløbet af samme ferieafholdelsesperiode (medmindre ferie udsættes pga. f.eks. en feriehindring)

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Indberet arbejdstid for din medarbejder
Næste Vejledning Afslutning af ferieåret - særlige feriedage
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os