Vejledninger

Vejledning for undervisere og konsulenter

Senest opdateret

Det er dit ansvar at registrere den tid, du bruger på fakturerbare opgaver, på de rigtige alias. Fakturerbare opgaver er de opgaver, der er købt af en kunde, betalt af studerende eller omfatter forskning. Hertil omfattes kravet til tidsregistrering, hvis du er udlånt til andre afdelinger på KP (IMU) – også selvom der ikke er tale om fakturerbare opgaver.

Al tid, som følger direkte af disse opgaver, skal registreres (projektledelse, konsulentopgaver, undervisning, forberedelse, undervisningsplanlægning etc.)

Så snart der er indgået en aftale, skal der være et alias, hvor på du kan begynde at registrere din tid. Åbne uddannelser (ÅU) har typisk et faste alias.

Forbrugt tid/aftalt tid

Du skal registrere din faktisk forbrugte tid.

Du skal på forkant drøfte med din projektleder/uddannelsesansvarlige/leder, hvis det ser ud til, at du ikke kan overholde den tid, der er budgettet til opgaven eller aftalt.


Alias

Hvis du ikke kender alias på opgaven (projekter eller uddannelser), skal du kontakte din projektleder/uddannelsesansvarlige/leder, som skal oplyse hvilket alias du skal bruge, og hvor mange timer du har til rådighed. Er opgaven budgettet i Aktør vil du modtage information om alias og budgetterede timer pr. mail, når opgaven sættes i gang. Hertil vil alias og tilhørende timebudget automatisk komme frem i din mTIME.

Hvis du ikke har en projektleder/uddannelsesansvarlig, skal du selv finde det korrekte alias i mTIME. Se vejledning Tilpas projekter i dit Skema (tilføj linjer).


Den tid der bruges på opgaver, som ikke er købt af en kunde, som ikke er betalt af studerende eller er forskning, registrerer du som normal arbejdstid på linjen ”[9-cifret lønalias – afdelingsforkortelse]/Arbejdstid”. Men kun hvis opgaven er knyttet til den afdeling du er ansat.


Er du udlånt til fx en grunduddannelse registreres tidsforbruget på grunduddannelsens ”[9-cifret lønalias – afdelingsforkortelse]/Udlånt tid

Der arbejdes pt. på at få lagt tidsregistreringsdata på projekter og i relation til IMU-timer i Power BI

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Afslutning af ferieåret - særlige feriedage
Næste Vejledning Vejledning for modul ansvarlige
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os