Vejledninger

Vejledning for GU ledere og GU superbrugere

Senest opdateret

Det er dit ansvar at formidle ’vejledning for undervisere og konsulenter’ til dine undervisere, der arbejder på opgaver (projekter eller uddannelser) for videreuddannelsen.

Du skal sikre at dine medarbejdere ved, at der kun er finansiering til de aftalte timer, så disse skal overholdes. Hvis de er i tvivl om, at de kan overholde det aftalte antal timer, skal de på forkant henvende sig til opgavestilleren på VU og evt. dig.

Alias

Timerne skal registreres på VU projektets/uddannelsens alias. Hvis projektet indeholder både rekvireret ÅU og IDV, skal medarbejderen registrere tid på 2 forskellige alias.

Det er VU projektlederen/den uddannelsesansvarlige, der er ansvarlig for, at underviserne kender alias og tid til rådighed på opgaven.

Hvis et projekt/en uddannelse har et projektnummer i forvejen (fra før 1. januar 2019) er det forældet nu. Nye alias kan findes i medsendte oversigt eller i konteringsvejledningen, eller rekvireres hos VU projektlederen.

GU medarbejderne skal selv finde projekternes/uddannelsernes alias frem i deres mTIME. Når de vælger projektet/uddannelsen, fremkommer der en registreringslinje.

Projektet/uddannelsen vil herefter fremgå i mTIME og tiden kan registreres på denne registreringslinje. Se vejledning https://vejledninger.kp.dk/a/1376326-tilpas-projekter-i-dit-skema

Monitorering

Vi arbejder på, at ledere kan monitorere timeforbrug via Navision/Qlickview, og vender tilbage med information om dette.

Bagudrettet registrering fra 1. januar 2019 til nu

  • Du skal sikre, at GU medarbejderne bagud registrerer deres faktisk forbrugte tid på VU projekter i mTIME fra 1. januar 2019 og frem. De kan fx tage udgangspunkt i Outlook eller andre redskaber, når de skal rekonstruere deres timeforbrug
  • De skal finde projekternes/uddannelserne alias i deres mTIME på alle opgaver, de har arbejdet på i 2019, som beskrevet ovenfor

mTIME for januar og februar vil være åbent for registreringer frem til påske

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Vejledning for projektledere på rekvireret ÅU eller IDV
Næste Vejledning Guide til tidsregistrering på arbejdstidsalias for ansatte på VU
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os