Vejledninger

Afslutning af studieåret – undervisere

Senest opdateret

Når studieåret slutter den 31. juli kan du anmode om at få dit merarbejde udbetalt eller overført til næste studieår. Dette gøres i mTIME når du godkender juli måned. Derfor er det vigtigt, at du løbende registrerer din daglige arbejdstid i mTIME. HR kan ikke udbetale merarbejde, hvis timerne ikke er registreret i mTIME.

Inden du godkender juli måned i mTIME, skal du aftale med din leder, hvad der skal ske med dit merarbejde.

Start med at sikre dig, at du er i juli måned. Hvis du retter måneden, så husk at klikke på Opdater bagefter.

  • Vælg ”Oversigt” under fanen "opgørelse" i menuen til venstre
  • Nederst på siden finder du ”Manuel Overførsel”, hvor du kan tage stilling til hvad der skal ske med timerne.

Start med at finde feltet, hvor der står Undervisertid, her kan du i slutsaldo se hvor mange timer du har tilbage. Hvis der står minus på saldoen, er det fordi du har arbejdet færre timer, end din aftalte norm.

 

  • Tast timerne under ”Manuel Overførsel
  • Skal de overføres til næste studieår, tast dem i feltet ”Overførsel af UV-merarb. til Afsp." og tryk "Gem".
  • Skal de udbetales, tast dem i feltet ”Udbetaling af UV-merarbejde ” og tryk "Gem"
  • Du skal være opmærksom på at timerne som du har registeret i mTIME først tillægges 50%, når de udbetales. Omregningen fra 1 til 1,5 sker derfor ikke i mTIME, men først ved udbetaling.  

Når du og din personaleleder har godkendt måneden, vil timerne blive overført til næste studieår eller komme til udbetaling i førstkommende lønkørsel.

3 Kommentarer

Joakim Oldenskov

Vedr. 9.3 - Udbetaling af UV-merarbejde 1 til 1,5
Hvorfor er der diskrepans mellem faktoren (x1) og det der står i teksten? Det fungerer jo fint ved 9.5, hvor tekst og faktor passer.

Janne Jørgensen Lundstrøm

Jeg undrer mig lige som Joakim Oldenskov over, at der ikke ganges med 1,5 i 9.3?

Laura Bohl Færtz

Kære begge. Det skyldes at det er lønkoden ifm. udbetaling der giver timeløn + 50%. Timerne omregnes altså ikke til 1,5 i mTIME. Det er tilføjet vejledningen, så andre der måske undre sig, kan se forklaringen i vejledningen:-)

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Tilpas projekter i dit skema
Næste Vejledning IT-infrastruktur og IT-service
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os