Vejledninger

Personalelederens rolle og ansvar

Senest opdateret

Som personaleleder har du ansvar for at godkende dine medarbejderes tidsregistrering i mTIME. Det er vigtigt, at du forholder dig til alle registreringer, da mTIME styrer både lønudbetalinger, feriesaldo, fleks, løntræk og refusionssøgninger.

Det er dit ansvar, at dine medarbejdere godkender deres månedsopgørelse senest den 3. kalenderdag i måneden.  Herefter skal du som personaleleder godkende dine medarbejderes månedsopgørelser senest den 5. kalenderdag i måneden.

Du kan finde en vejledning til, hvordan du godkender en medarbejders månedsopgørelse her


Rolle og ansvar
Opgave Dit ansvar Det skal du være opmærksom på Nyttige links
Over/merarbejde for administrative medarbejdere
Over/merarbejde er pålagt arbejde ud over almindelig arbejdstid og skal aftales forud. Det er dit ansvar at have overblik og dialog med medarbejderen omkring afspadsering, overførsel eller udbetaling af over/merarbejde.
Over/merarbejde registreres i mTIME og overføres ved godkendelse af måneden til afspadsering. Herefter kan medarbejderen i mTIME selv taste afspadseringstimerne til udbetaling.
Regler og retningslinjer vedr. arb.tid, fravær og ferie
Fleks
Det er dit ansvar at have overblik over dine medarbejders fleks-saldo.
Fleks-saldoen vil enten blive nulstillet eller reduceret en eller flere gange om året (alt efter ansættelsesvilkår). Se link til arbejdstidsreglerne på KP, under afsnit 2.1 flekstid.
Regler og retningslinjer vedr. arb.tid, fravær og ferie
Studentermedhjælpere
Har du studentermedhjælpere ansat, med kontrakt, er det dit ansvar at godkende deres timer i mTIME.
En studentermedhjælpers arbejdstid/timer opgøres i mTIME, og medarbejderen får først udbetalt løn, når du har godkendt månedsopgørelsen. Du får en e-mail, så snart studentermedhjælperen har godkendt mTIME.
Sådan godkender du studentermedhjælpers månedsopgørelse
Ulempetillæg og weekendgodtgørelse
Ulempetillæg og weekendgodtgørelse registreres af medarbejderen, når pålagt arbejde har ligget uden for normal arbejdstid. Vær her opmærksom på, at det er korrekt registreret og pålagt.
Weekendgodtgørelse udbetales, når du godkender medarbejderens månedsopgørelse. Ulempetillæg udbetales eller overføres til afspadsering, når du godkender måneden. Har medarbejderen ikke bedt om at få ulempetillægget overført til afspadsering, vil det ved din godkendelse blive udbetalt.
Regler og retningslinjer vedr. arb.tid, fravær og ferie
Sygdom og fravær
Det er dit ansvar at sørge for, at der bliver registreret sygdom og andet fravær på en medarbejder, som sygemelder sig.
Sygdom og øvrigt fravær skal altid registreres i mTIME. Ved langtidssygemeldte medarbejdere registreres sygdom med en ”robot” som sikrer, at der registreres sygdom alle dage indtil medarbejderen raskmelder sig. Når sygdom er registreret, kommer der automatisk besked til HR, når der skal søges refusion.Du vil modtage mails fra mTIME, når en medarbejder har været sygemeldt i 21 sammenhængende dage med henblik på en sygefraværssamtale.
Vejledning
Afholdelse af ferie
Det er dit ansvar at sikre, at afholdelse af ferie bliver korrekt reigstreret i mTIME. Det er også dit ansvar at sørge for, at dine medarbejdere for afviklet deres ferie.
Har en medarbejder registreret ferie uden løn, vil der ske løntræk på medarbejderen, når du godkender medarbejderens måned.
Ferien Optjenes samtidigt, og tildeles først medarbejderens feriesaldo når månedsopgørelsen er medarbejder godkendt.
Power-bi
Ikke afholdt feriedage ved afslutning af ferieafholdelsesperioden december
Har dine medarbejdere ferie tilbage ved ferieafholdelseperiodens afslutning, skal der tages stilling til, om de skal udbetales eller overføres til næste ferieafholdelsesperiode og om der er afholdt 4 ferieuger.
Medarbejderen har pligt til at afholde 4 ferieuger. Overførsel af feriedage fra 1. – 4. ferieuge kan kun overføres hvis der har været feriehindring og det ikke har været muligt at afholde dagene inden 31. december. Ferie fra disse uger kan først udbetales efter 2 ferieafholdelsesperioder. 5. ferieuge kan udbetales eller overføres. Dette sker via mTIME, og effektueres når du godkender december månedsopgørelse. Har din medarbejder mere end 5 feriedage tilbage vil disse dage blive afregnet til arbejdsmarkedets Feriefond – omkostningen dækkes af dit budget.
Vejledning
Ikke afholdt særlig feriedage ved afslutning af ferieåret april
Har dine medarbejdere særlig feriedage tilbage ved særlig feriedageårets afslutning skal du tage stilling til, om de skal udbetales eller overføres til næste særlig ferieår.
Overskydende særlig feriedage udbetales eller overføres via mTIME i april måned. Når du godkender en medarbejders april måned, godkender du også at, evt. resterende særlig feriedage udbetales eller overføres automatisk.  
Vejledning
Overførsler og udbetalinger

Her er en oversigt over alle overførsler og udbetalinger i mTIME.

De manuelle overførsler/udbetalinger kommer til syne i bunden af opgørelsesbilledet, når en måned skal godkendes

De automatiske kommer ikke til syne, da de ikke skal håndteres manuelt

Denne oversigt viser, hvornår på året det sker skæringer eller nulstilling af medarbejder saldi. 

Fælles for alle overførsler og udbetalinger er, at de bliver igangsat af en personaleledergodkendelse. Det vil sige, at når en måned godkendes, vil en eller flere af overstående handlinger igangsættes.

Du kan finde vejledninger til flere af ovenstående processer på Vejledninger til ledere

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Seniorbonusdage uden løn
Næste Vejledning Godkend eller genåben månedsopgørelse
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os