Godkend medarbejders månedsopgørelse

Du skal hver måned gennemgå, at dine medarbejderes opgørelse er korrekt, og at arbejdstid og fravær er registreret korrekt. Herefter skal du godkende deres månedsopgørelse.

Godkendelsen skal ske hurtigst muligt, efter at medarbejderen har godkendt, og senest den 5. kalenderdag i den efterfølgende måned. Det skyldes, at udbetaling af fx merarbejde, studentertimer mv. først kan ske, når måneden er godkendt af personalelederen. Vær opmærksom på ikke at godkende en opgørelse, der er forkert. Genåbn da måneden, så medarbejderen kan rette det, som er forkert. Du kan finde en vejledning til genåbning af månedsopgørelsen på vejledninger.kp.dk.

Sådan godkender du medarbejderens opgørelse 

1. Er du ikke allerede i billedet Opgørelse/Oversigt, vælg da ”Oversigt” i menuen til venstre

2. Start med at klikke i Pleder og sikre dig, at du er i den rigtige måned. Hvis du retter måneden, så husk at klikke på ”Opdater” bagefter.

3. Medarbejderens stamoplysninger og log-status indlæst under Medarbejderinformation.Her finder du også de 3 vigtigste knapper: "Ledergodkend", "Genåben" og "Vis log"

4. Under Medarbejderinformation finder du 2 skemaer.

4.1. Det ene skema indeholder den valgte medarbejders timeregistreringer for den pågældende måned

4.2. Det andet skema indeholder medarbejderens opgørelsessaldi

5. Godkend medarbejderens opgørelse ved at klikke på Ledergodkend

6. Hvis medarbejderen ikke har godkendt sin opgørelse til tiden, kan du sende vedkommende en påmindelse ved at trykke på knappen ”Påmind medarbejder”

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret