Vejledninger

Tillæg, over-merarbejde, afspadsering og udbetaling

Senest opdateret

Bliver du bliver pålagt overarbejde af din leder, skal det registreres i mTIME på følgende måde:

Arbejdstiden skal registreres i ’timer og minutter’.

Det indtastede gemmes automatisk, når du forlader mTIME

Husk at du skal godkende din måned senest den 3. kalenderdag i den efterfølgende måned.

Sådan registrerer du over-merarbejde, ulempe og weekendtillæg
 • Klik pennen i feltet "Komme/Gåtid"
 • Udfyld Fra kl. og Til kl.
 • Vælg "Timer skal udløse tillæg" i "Årsag"
 • Klik på "Gem og luk" for at lukke boksen

Når du har udfyldt din Komme/Gåtid, kan du se din samlede arbejdstid i feltet ’Difference’, lige under "Komme/Gåtid". Husk din arbejdstid skal registreres i ’timer og minutter’


 • Klik i feltet ”Din enhed/Arbejdstid” og skriv din samlede arbejdstid.

mTIME tilskriver ved overarbejde ulempetillæg på timer registreret efter kl. 17 og mer- og overarbejde i hverdage.

Ved overarbejde i weekend, tilskrives der, ulempetillæg, weekendgodtgørelsen og mer- og overarbejde.

I oversigten kan du se at mer- overarbejde bliver flyttet over på kontoen "afspadsering 1 til 1,5" for fuldtidsansatte og til "afspadsering 1 til 1" for deltidsansatte.
Ulempetillægget bliver automatisk udbetalt medmindre du aktivt vælger, at overfører timerne til afspadsering - se afsnittet: Udbetaling eller overførelse til afspadsering - Ulempetillæg

Grundlovsdag

Som ansat under overenskomsterne :

 • Adm. ansat efter OAO
 • Adm. ansat efter PROSA løngr. 1 og 2
 • Adm. ansat efter PROSA løngr. 3 og 4
 • Adm. ansat i fleksjob
 • Adm. ansat i skånejob 
 • Ansat efter OAO
 • Ansat efter OAO med rådighed
 • Elever
 • Studentermedhjælper

 har du ret til ulempetillæg, for arbejderstimer fra kl. 12.00 den 5. juni.

Du kan se, om du er omfattet af aftalen, i din oversigt, under medarbejderinformation.

Klik på "fold down" knap, i højre side, for at se din information. 

Sådan registrerer du din arbejdstid på grundlovsdag

 • Vælg skema i menuen
 • Klik i feltet "Komme/Gåtid"


 • Udfyld din arbejdstid - fra kl. og til kl.
 • Vælg "Kun til brug ved Grundlovsdag" i "Årsag"
 • Klik på "Gem og luk" for at lukke boksen
 • Påfør herefter timerne under daglig arbejdstid. Hvis du har arbejdet med projekter eller andre aktiviteter, skal du fordele dine timer herpå.  

I din oversigt, under opgørelse, nederst på siden, kan du se, at dit ulempetillæg vil blive udbetalt, til den kommende lønkørsel, efter måneden er bruger- og ledergodkendt.

Husk at du skal godkende din måned senest den 3. kalenderdag i den efterfølgende måned.

Udbetaling af afspadsering

Hvis du har optjent afspadsering kan du anmode om at få det udbetalt.

Udbetalingen vil ske i førstkommende lønkørsel efter du og din personaleleder har godkendt måneden.

Husk, altid først at aftale det med din personaleleder, før du anmoder om at få afspadsering udbetalt.

For administrative AC'ere skal følgende være opfyldt inden der kan udbetales over/merarbejde (afspadsering)


 • Der skal være en skriftlig redegørelse for merarbejdet, dets karakter samt timeforbruget.
 • Din nærmeste leder skal godkende redegørelsen
 • Vælg "Oversigt" under fanen "opgørelse" i menuen til venstre
 • Start med at sikre dig, at du står i den korrekte måned. Hvis du retter måneden, så husk at klikke "Opdater" bagefter.

Under "Opgørelse" kan du se hvor mange afspadseringstimer du har

 • Det antal timer du ønsker at få udbetalt taster du i "udbetaling af afspadsering x til x under "Manuel overførsel" og trykker "gem"

Ulempetillæg vil automatisk blive udbetalt i førstkommende lønkørsel efter at måneden er godkendt af dig og din personaleleder, med mindre du aktivt registrerer, at det skal gå til afspadsering. 

Se eventuelt afsnittet Udbetaling eller overførelse til afspadsering af ulempetillæg

Udbetaling eller overførelse til afspadsering af ulempetillæg

Du optjener ulempetillæg hvis du er ansat som teknisk/administrativ medarbejder og får pålagt arbejde i tidsrummet;

 • 17-06 på hverdage samt i weekender, søgnehelligdage.
 • Grundlovsdag efter kl. 12 samt Juleaftensdag efter kl. 14.
 • Ved udbetaling af ulempetillæg udbetales et tillæg på 25% af timelønnen.
 • Ved overførsel af ulempetillæg til afspadsering overføres 25% af de registrerede ulempetimer

Ulempetillæg vil altid blive sat til udbetaling, hvis ikke der er valgt, at timerne skal flyttes til afspadseringskontoen. 

Vælg "oversigt under fanen "Opgørelse" i menuen til venstre

 • Start med at sikre dig, at du står i den korrekte måned. Hvis du retter måneden, så husk at klikke "Opdater" bagefter.
 • Når du er i den måned, hvor du har optjent ulempetillæg, kan du under ”Opgørelse” se hvor meget ulempetillæg der er klar til at blive udbetalt i førstkommende lønkørsel.
 • Vælg de timer du ønsker at overføre til afspadsering taster du i "Overførsel af ulempetillæg" under ”Manuel Overførsel” og trykker "Gem". 
 • Dine ulempetillæg er nu overført til kontoen "Afspadsering 1 til 1." Du kan dog først begynde at afspadsere dem når både du og din personaleleder har godkendt måneden.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning mTIME app
Næste Vejledning Tilpas projekter i dit skema
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os