Vejledninger

Godkend medarbejders månedsopgørelse

Opdateret Jan 21, 2021

Du skal hver måned gennemgå, at dine medarbejderes opgørelse er korrekt, og at arbejdstid og fravær er registreret korrekt. Herefter skal du godkende deres månedsopgørelse.

Godkendelsen skal ske hurtigst muligt, efter at medarbejderen har godkendt, og senest den 5. kalenderdag i den efterfølgende måned. Det skyldes, at udbetaling af fx merarbejde, studentertimer mv. først kan ske, når måneden er godkendt af personalelederen. Vær opmærksom på ikke at godkende en opgørelse, der er forkert. Genåbn da måneden, så medarbejderen kan rette det, som er forkert. Du kan finde en vejledning til genåbning af månedsopgørelsen på vejledninger.kp.dk.

Sådan godkender du medarbejderens opgørelse 

1. Vælg ”Oversigt” under fanen "Opgørelse" i menuen til venstre

2. Start med at sikre dig, at du er i den rigtige måned. Hvis du retter måneden, så husk at klikke på ”Opdater” bagefter. Herefter kan du i "Vis som" vælge enten enhed eller p-leder.

Vælger du enhed, får du vist alle medarbejdere der ansat i din enhed, her vil du som oftes se dig selv, samt de medarbejdere du er personaleleder for. I enhed vælger du muligheden "søg" og klik på søgknappen til højre, så vil alle medarbejdere fremkomme.

Vælger du Pleder, får du vist alle de medarbejdere du pleder for. I enhed vælger du muligheden "søg" og klik på søgknappen til højre. Så vil alle medarbejdere fremkomme

3. Marker den medarbejder, du skal godkende - medarbejderens stamoplysninger og log-status vil nu blive indlæst under Medarbejderinformation.Her finder du også de 3 vigtigste knapper: "Ledergodkend", "Genåben" og "Vis log"

4. Under Medarbejderinformation finder du 2 skemaer.

4.1. Det ene skema indeholder den valgte medarbejders timeregistreringer for den pågældende måned

4.2. Det andet skema indeholder medarbejderens opgørelsessaldi

5. Godkend medarbejderens opgørelse ved at klikke på Ledergodkend

6. Hvis medarbejderen ikke har godkendt sin opgørelse til tiden, kan du sende vedkommende en påmindelse ved at trykke på knappen ”Påmind medarbejder”

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar
Forrige Vejledning Personaleledernes rolle og ansvar
Næste Vejledning Genåben medarbejderens månedsopgørelse
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os