Vejledninger

Godkend eller genåben månedsopgørelse

Senest opdateret

Du skal hver måned gennemgå, at dine medarbejderes opgørelse er korrekt, og at arbejdstid og fravær er registreret korrekt. Herefter skal du godkende deres månedsopgørelse senest den 5. kalenderdag i den efterfølgende måned.

Pleder godkendelsen skal ske hurtigst muligt, efter at medarbejderen har godkendt senest den 3. kalenderdag i den efterfølgende måned. Det skyldes, at udbetaling af fx merarbejde, studentertimer mv. først kan ske, når måneden er godkendt af personalelederen. Vær opmærksom på ikke at godkende en opgørelse, der er forkert. Genåbn da måneden, så medarbejderen kan rette det, som er forkert.

Sådan godkender du medarbejderens månedsopgørelse

Vælg ”Oversigt” under fanen "Opgørelse" i menuen til venstre

Start med at sikre dig, at du er i den rigtige måned. Hvis du retter måneden, så husk at klikke på ”Opdater” bagefter. Herefter kan du i "Vis som" vælge enten enhed eller p-leder.

Vælger du "enhed", får du vist alle medarbejdere der ansat i din enhed, her vil du som oftes se dig selv, samt de medarbejdere du er personaleleder for. I enhed vælger du muligheden "søg" og klik på søgeknappen til højre, så vil alle medarbejdere fremkomme. Hvis der er nogle medarbejdere, som eks. mangler pleder godkendelse, fra før du blev pleder for enheden er det også på denne måned du søger medarbejderen frem, ved at vis som enhed.

Vælger du Pleder, får du vist alle de medarbejdere du pleder for. 


Marker den medarbejder, du skal godkende - medarbejderens stamoplysninger og log-status vil nu blive indlæst under Medarbejderinformation.Her finder du også de 3 vigtigste knapper: "Ledergodkend", "Genåben" og "Vis log"

Under Medarbejder information finder du 2 skemaer. Det ene skema indeholder den valgte medarbejders timeregistreringer for den pågældende måned.

Det andet skema indeholder medarbejderens opgørelsessaldi

Hvis alt stemmer godkender du medarbejderens opgørelse ved at klikke på "Ledergodkend"

Hvis medarbejderen ikke har godkendt sin opgørelse til tiden, kan du sende vedkommende en påmindelse ved at trykke på knappen ”Påmind medarbejder”

Sådan godkender du studentermedhjælpers månedsopgørelse

Du skal hver måned gennemgå, at dine studentermedhjælperes opgørelse er korrekt, og at arbejdstid er registreret korrekt. Herefter skal du godkende deres månedsopgørelse senest den 5 kalenderdag i den efterfølgende måned.

Studentermedhjælpernes timer bliver altid udbetalt midt i måneden, efter de er indberettet. Altså bliver timer i fx februar udbetalt midt i marts.

Udbetalingen kan dog først ske, når både studentermedhjælperen og personalelederen har godkendt måneden.

Det er derfor meget vigtigt, at du som personaleleder godkender dine studentermedhjælperes måned til tiden og senest den 5 kalenderdag i den efterfølgende måned.

Når studentermedhjælperen har godkendt sin måned, bliver der automatisk sendt en mail til dig som personaleleder. For at studentermedhjælperen kan få løn til tiden, er det vigtigt, at du godkender hurtigt herefter. HR’s lønkørsel ligger nemlig allerede mellem den 5. og 6. i den efterfølgende måned.

Er der fejl i studentermedhjælperens måned, genåben da måneden, så studentermedhjælperen kan rette det, som er forkert. Se afsnittet til at genåbne en månedsopgørelse her: Genåben medarbejderens månedsopgørelse

Du godkender studentermedhjælperes opgørelse på samme måde som øvrige medarbejderes. Se dette afsnit her: Sådan godkender du medarbejderens månedsopgørelse

Genåben medarbejderens månedsopgørelse

Som personaleleder kan du genåbne en medarbejders godkendte måneder i mTIME.

Det gælder både, hvis det kun er medarbejderen selv der har godkendt, og hvis både medarbejderen og du, som personaleleder, har godkendt.

Sådan genåbner du medarbejderens månedsopgørelse

Vælg ”Oversigt” under fanen "Opgørelse" i menuen til venstre

Klik i Pleder og vælg måneden du ønsker at genåbne. Hvis du retter måneden, så husk at klik på ”Opdater” bagefter. Find den medarbejder du vil genåbne, marker linjen og tryk ”Genåben”.

Vær opmærksom på, at genåbner du en måned tilbage i tiden, vil alle måneder frem til nuværende måned også blive genåbnet,

Alle måneder skal derfor godkendes på ny - af både medarbejder og personaleleder, når div. rettelser er foretaget.

Herefter skal du skrive en begrundelse for genåbningen af medarbejderen. Vær opmærksom på, at der ikke sendes en mail til medarbejderen, når du genåbner. Det skal du selv orientere medarbejderen om.

Du skal altid skrive, hvorfor du genåbner en medarbejders måneder. Det gør det meget nemmere, hvis du skulle blive spurgt efterfølgende.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Personalelederens rolle og ansvar
Næste Vejledning Registrering af sygdoms robot
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os