Vejledninger

Vejledning for uddannelsesansvarlige for almindelig (ikke-rekvireret) Åben Uddannelse

Opdateret Mar 20, 2020

Det er forskelligt hvordan områderne organiserer sig omkring ÅU. Denne guide henvender sig

til dig, der er ansvarlige for at booke undervisere på ÅU.

Det er dit ansvar, at registrere den faktiske tid, du bruger på uddannelsen på det rigtige alias, samt at informere dine undervisere om, hvilke alias de skal bruge til at registrere tid på.

ÅU har alias på uddannelsesniveau, der er ikke alias til de enkelte moduler.

Forbrugt tid/aftalt tid

Du skal registrere den forbrugte tid på opgaven, men skal naturligvis ikke bruge flere timer end den aftalte. Faktisk forbrugt tid kan således være færre timer end aftalt, men kan ikke være flere uden at du har drøftet denne udfordring på forkant med projektleder/uddannelsesansvarlig eller den nærmeste leder, hvor opgaven hører hjemme.

Alias

Hvis du ikke kan finde alias på din uddannelse i listen, skal du henvende dig til VU Stabens ØKO‐team som kan oplyse dig om uddannelsens alias. På medsendte supportoversigt finder du kontaktinformation til ØKO‐team.

Du skal selv finde uddannelsens alias frem i mTIME. Når du vælger uddannelsens alias, fremkommer der en registreringslinje. Uddannelsen vil herefter fremgå i mTIME, og tiden kan registreres på projektet. Se vejledning Tilpas projekter i dit Skema (tilføj linjer).

Den tid der bruges på opgaver, som ikke er købt af en kunde eller en anden afdeling, som ikke er betalt af studerende eller som er forskning, registrerer du som normal arbejdstid på linjen [afdelingsforkortelse]/arbejdstid.

Vi arbejder på, at finde en løsning, som giver dig mulighed for at monitorere tidsforbruget på uddannelsen. Denne information følger.

Bagudrettet registrering fra 1. januar 2019 til nu

  • Du og dine undervisere skal registrere jeres faktisk forbrugte tid på uddannelser i mTIME fra 1. januar 2019 og frem. I kan fx tage udgangspunkt i Outlook eller andre redskaber, når I skal rekonstruere jeres timeforbrug.
  • I skal finde alias i mTIME på alle uddannelser, I har arbejdet på i 2019, som beskrevet ovenfor.

mTIME for januar og februar vil være åbent for registreringer frem til påske.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar
Forrige Vejledning Vejledning for undervisere og konsulenter
Næste Vejledning Vejledning for VU-ledere
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os