Vejledninger

Tjekliste til Mendeley

Senest opdateret

Mendeley referer korrekt, når den har de rigtige informationer lagret.

Brug denne tjekliste for at sikre at du har udfyldt de rigtige felter og dermed har den korrekte metadata til at generere korrekte henvisninger.

Der er her vist eksempler med APA, Mendeley kan let skifte mellem de forskellige standarder

OBS. Vejledningen vedligeholdes ikke længere, da KP Bibliotek fremover supporterer Zotero.

Mendeley har en omfattede supportside med FAQ, videoer mulighed for at stille spørgsmål i mail eller chat. Vi henviser til dem, hvis du har udfordringer.

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/role/mendeley.com/

Følg tjeklisten slavisk og slet alle overflødige felter. Så er du sikker på at Mendeley laver en korrekt litteraturliste.

Bog

Fx

Fomsgaard, A. (2019). Det er bare en virus: vilde beretninger om virus og kampen mod dem. Gyldendal.

I teksten (Fomsgaard, 2019, s. 45)

har du en bog med redaktør skal du huske at henvise til kapitlet i bog, fordi det er forfatteren der er vigtigst, og derfor er det forfatteren til kapitlet der fremgår i litteraturlisten.


Format Eksempel
Type Book Book
Title Bogens titel Det er bare en virus: Vilde beretninger om virus og kampen mod dem
Author Forfatternavn(e).
Skrives med efternavn først, derefter fornavn og evt. mellemnavn som initial. Hvis flere forfattere, skrives de på ny linje.
Fomsgaard, Anders
(Mendeley laver det selv om til A. Fomsgaard)
Year Udgivelsesår 2019
City Forlagets hjemby (Udelades ved APA 7. edt.) Kbh.
Edition Angives som tal. Hvis det er 1. udg. udlades dette felt

Publisher Forlagets navn
Gyldendal

Bogkapitel

Skal du henvise til et bogkapitel kan dette ikke hentes ned, men der er en genvej ved at hente bogens reference og dernæst rette den til type Book section og indtaste de manglende oplysninger.

Fx.

Hørmann, E. (2015). Litteratursøgning. I S. Glasdam (Red.), Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder. (2. udg., s. 37–49). Nyt Nordisk Forlag : Dansk Sygeplejeråd.

I teksten (Hørmann, 2016, s. 38, 41)


Format Eksempel
Type Book section Book section
Title Titlen på kapitlet Litteratursøgning
Authors Kapitlets forfatternavn(e) Hørmann, Ester
(Mendeley laver det om til E. Hørmann)
Book Bogens titel Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: indblik i videnskabelige metoder.
Year Udgivelsesår 2015
Pages Kapitlets sider

37–49

City Forlagets hjemby (Udelades ved APA 7. edt.) Kbh.
Edition Angives som tal 2
Editors Bogens redaktør Glasdam, Stinne
Beedholm, Kirsten
Publishers Udgiver Nyt Nordisk Forlag: Dansk Sygeplejeråd

Bog med redaktør (antologi)

Fx.

Glasdam, S & Beedholm, K. (Red.). (2015). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: indblik i videnskabelige metoder. (2. udg.). Nyt Nordisk Forlag: Dansk Sygeplejeråd  

I teksten (Glasdam & Beedholm, 2015 s. 46)

Bruger du kun et kapitel i en antologi/bog med redaktør er det kapitlet du skal angive og ikke hele bogen

                                            Format Eksempel
Type Book Book
Title Titel på bogen Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: indblik i videnskabelige metoder.
Year Udgivelsesår 2015
City Forlaget hjemby Kbh.
(Udelades ved APA 7. edition)
Edition Angives med tal
(Udelades ved 1. udgave)
2
Editors Bogens redaktør
(Angives med efternavn, fornavn)
Glasdam, Stinne
Beedholm, Kirsten
Publisher Forlagets navn Nyt Nordisk Forlag: Dansk Sygeplejeråd

Hjemmeside

Fx

VIVE. (2020). Alderdom anno 2050: VIVE skitserer tolv fremtidsscenarier for det sene voksenliv. https://www.vive.dk/da/nyheder/2020/alderdom-anno-2050-vive-skitserer-tolv-fremtidsscenarier-for-det-sene-voksenliv/

I teksten (VIVE, 2020)

Hjemmesider har ikke altid en forfatter som afsender. Hvis der ikke er nævnt en forfatter, er det organisationen/institutionen der sættes i Author-feltet.

Det er ikke altid muligt at finde dato for hvornår hjemmesiden sidst har været opdateret. Fremgår det, skal det nævnes, ellers  udelades det.


Format Eksempel
Type  Webpage Webpage
Title Titlen Alderdom anno 2050: VIVE skitserer tolv fremtidsscenarier for det sene voksenliv
Authors Forfatter/Afsender af dokumentet VIVE
Year Udgivelsesår
(udelades hvis det ikke fremgår)
2020
Date accessed Den dato du besøgte hjemmesiden 25-02-2021
(Udelades ved APA 7. edition)
URL Link til hjemmesiden https://www.vive.dk/da/nyheder/2020/alderdom-anno-2050-vive-skitserer-tolv-fremtidsscenarier-for-det-sene-voksenliv/ 

Netdokument PDF

Fx.

Sundhedsstyrelsen (2019). Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Forebyggende-sundhedsydelser-til-b%C3%B8rn/Vejledning-om-Forebyggende-sundhedsydelser-3-udg.ashx?la=da&hash=C1CFF30B5D2172708E6272AA114A85B5B990FE1F

I teksten (Sundhedsstyrelsen, 2019, s. 12)


Format Eksempel
Type Book Book
Title Titlen på dokumentet Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge
Author Forfatter(e)/Afsendere af dokumentet Sundhedsstyrelsen
Year Udgivelsesår
(Udelades hvis det ikke fremgår)
2019
City Forlagets hjemby
(udelades hvis det ikke fremgår)
Kbh.
Date accessed Den dato du besøgte hjemmesiden 25-02-2021
(Udelades ved APA 7. edition)
Edition Angives som tal
(Udelades hvis det er 1. udgave)
3
Publisher Forlagets navn Sundhedsstyrelsen
URL Link til dokumentet https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Forebyggende-sundhedsydelser-til-b%C3%B8rn/Vejledning-om-Forebyggende-sundhedsydelser-3-udg.ashx?la=da&hash=C1CFF30B5D2172708E6272AA114A85B5B990FE1F

Love & bekendtgørelser

Fx.

Bekendtgørelse af lov om hunde, LBK nr.1373 (2017). https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1373

I teksten (Bekendtgørelse af lov om hunde, 2017 jf. LBK nr.1373 af 30/11/2017)

Trækkes en bekendtgørelse eller en lovbekendtgørelse ned fra retsinformation, bliver det lagt ind som webside i Mendeley. Ret Type til Bill.

Ophav/forfatter undlades altid når der henvises til lovmateriale.

URL er ikke nødvendig at have med i referencen, men gør det let at finde tilbage til dokumentet

Første gang lovstof bruges i opgaven, nævnes loven ved fulde navn. Hvis der fremadrettet bruges forkortelse, fx ‘Hundeloven’, skrives der dette ved første benævnelse


Format Eksempel
Type Bill Bill
Title Titlen på dokumentet Bekendtgørelse af lov om hunde
Authors Her skal ikke stå noget
Year Udgivelsesår 2017
Code page Lovens bekendgørelsens nummer og dato LBK nr.1373 af 30/11/2017
URL Link til dokumentet https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1373 

Tidsskriftsartikel

Fx

Döğer, E., Bozbulut, R., Soysal Acar, A. Ş., Ercan, Ş., Kılınç Uğurlu, A., Akbaş, E. D., Bideci, A., Çamurdan, O., & Cinaz, P. (2019). Effect of Telehealth System on Glycemic Control in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. Journal of clinical research in pediatric endocrinology, 11(1), 70–75.

I teksten (Döğer et al., 2019, s. 71–72)

Både tidsskrifts- og avisartikler minder lidt om bog med redaktør, da det er forfatteren der nævnes først, forud for det tidsskriftet artiklen er udgivet i.

Tidsskrifter har typisk både et vol. nr. og et bind nr. Begge dele skal med, hvis altså oplysningen findes. (ellers må det unlades).


Format Eksempel
Type Journal Article Journal Article
Title Titlen på artiklen Effect of Telehealth System on Glycemic Control in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes
Authors Forfattere/afsendere af dokumentet

Döğer, Esra

Bozbulut, Rukiye

Soysal Acar, A. Şebnem 

Ercan, Şebnem

Kılınç Uğurlu, Aylin

Akbaş, Emine Demet

Bideci, Aysun

Çamurdan, Orhun

Cinaz, Peyami

Journal Tidsskriftets titel Journal Of Clinical Research İn Pediatric Endocrinology
Year Udgivelsesår 2019
Vol. Tidsskriftets vol. nr.
(udelades hvis det ikke fremgår)
11
Issue Tidsskriftets nr.
(udelades hvis det ikke fremgår)
1
Pages Sidetal for artiklen
70-75

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Hvordan får jeg referencer ind i Mendeley?
Næste Vejledning Hvordan bruger jeg Mendeley i Word? Indsæt referencer
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os