Vejledninger

Sådan koder du dine data

Senest opdateret

Koder er alfa og omega i NVivo. Det er de koder, du opretter, der gør dig i stand til at analysere og se sammenhænge i dine data. Der er flere måder man kan gå til arbejdet med at kode sine data. Hvis du på forhånd ved hvilke koder, du vil anvende i dit projekt, kan du oprette en kodestruktur før du begynder at kode i selve filerne. Hvis du arbejder mere eksplorativt, kan du også vælge at oprette koder undervejs i læsningen.

Tænk på koder som den moderne overstregningstusch. Hvem har ikke siddet med bunkevis af udprint og lavet farvekoder i tekstmasserne? Ved at lave koder i NVivo får du bedre overblik over de emner og begreber, du vil undersøge og får nye muligheder for at sammenligne koder på tværs af dine data.

1. Opret koder på forhånd
 1. Koder ligger i navigationsområdet under ’Coding’.
 2. Opret en ny kode ved at trykke på ’Create’ i menulinjen og derefter ’Code’. Alternativt kan en kode oprettes ved blot at højreklikke på ’Codes’ i navigationsområdet og vælge ’New Code’.
 3. I dialogboksen, der popper op, skal du give koden et navn og evt. en beskrivelse. ’Description’-feltet er et godt sted at beskrive kriterier for brug af koden, både for din egen skyld, så du altid kan tjekke op på hvad du egentlig oprindeligt har tænkt med koden, og særligt hvis I er flere der arbejder sammen på et projekt - her er det vigtigt at have nogle klare, definerede retningslinjer for hvor og hvordan en given kode skal anvendes.
 4. Det er muligt at angive en farve til koden (giver bedre overblik når du har mange koder at jonglere med). Tryk på dropdownmenuen og vælg en af farverne.
 5. Tryk på ’OK’ og din kode vil nu være synlig i listevisning under ’Codes’.
2. Brug dine koder til at markere i dine data
 1. Dobbeltklik på en fil i listevisningen for at åbne filen.
 2. I detaljevisningen kan du læse din tekst og markere tekst, der skal føjes til en kode.
 3. Højreklik på den markerede tekst og vælg ’Code Selection’.
 4. Der kommer nu en dialogboks frem, hvor du kan vælge at tilføje tekststykket til en af dine koder. Tryk på koden og tryk derefter på ’Code Selection to [navnet på koden]’.
3. Opret nye koder mens du læser
 1. Dobbeltklik på en fil i listevisningen for at åbne filen.
 2. I detaljevisningen kan du læse din tekst og markere tekst, du gerne vil oprette som ny kode.
 3. Højreklik på den markerede tekst og vælg ’Code Selection’.
 4. Der kommer nu en dialogboks frem, hvor du kan vælge at tilføje tekststykket til en af dine koder eller oprette en ny kode. For at oprette en ny kode, tryk på ’Create New: Top-Level Code’.
 5. Den nye kode vil nu stå under ’Codes’ i dialogboksen med navnet ’New Code’. Slet teksten og giv koden et nyt navn og tryk på ’Code Selection to [kodens navn]’.
4. Kodehierarkier

Det er muligt at lave underkoder til koder. I NVivo hedder de overordnede koder ’top level codes’ og underordnede koder hedder ’child codes’. Hvis man arbejder med en kodestruktur, hvor det giver mening at oprette underkoder til at distingvere mellem forskellige aspekter af den overordnede kode, så skal man have fat i ’child codes’.

 1. For at oprette en ’child code’, højreklik på den overordnede (top level) kode og tryk på ’New Code’.
 2. Giv koden et navn og evt. en beskrivelse og farve.
 3. Tryk på ’OK’ og koden vil nu være synlig som underordnet kode til den overordnede kode.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Sådan importerer du filer til NVivo
Næste Vejledning Massekodning: opret koder via tekstsøgning
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os