Vejledninger

Organiser dine analyseenheder med Cases

Senest opdateret

Cases er projektets analyseenheder. Det kan være interviewpersoner, institutioner, organisationer, lokalsamfund eller andet, der giver mening for dit projekt. En case kan forstås som en kasse, hvori du lægger alt, der vedrører pågældende analyseenhed. F.eks. kan du have en case for interviewperson ”A”. I denne case kan du have transskriptioner af interviews med ”A”, spørgeskemaer som ”A” har besvaret, videofiler af fokusgruppeinterviews, som ”A” har deltaget i osv. På den måde kan du ved at åbne casen ”A” få et samlet overblik over alle de dele af din data, der vedrører ”A”.

1. Opret cases
  1. Cases ligger i navigationsområdet under ’Cases’.
  2. Opret en ny case ved at trykke på ’Create’ i menulinjen og derefter ’Case’. Alternativt kan en case oprettes ved blot at højreklikke på ’Cases’ i navigationsområdet og vælge ’New Case’.
  3. I dialogboksen, der popper op, skal du give casen et navn og evt. en beskrivelse.
  4. Det er muligt at angive en farve til casen for bedre overblik. Tryk på dropdownmenuen og vælg en af farverne.
  5. Tryk på ’OK’ og din case vil nu være synlig i listevisning under ’Cases’.
2. Tilføj filer til cases
  1. For at føje filer til en case, skal du i princippet kode hele filen til casen. Åbn filer i listevisning.
  2. Højreklik på en fil og vælg ’Code Whole Document’. Så dukker der en advarsel op og spørger om du virkelig vil kode hele dokumentet. Tryk ’Confirm’.
  3. I dialogboksen skal du folde ‘Cases’ ud og markere den case, du ønsker at kode din fil til.
  4. Tryk på ’Code Selection to [navnet på casen]’. Hvis flere filer skal kodes til samme case, kan du gøre det hurtige ved at markere samtlige filer, højreklik og vælg ’Code Whole Files’ og følge samme procedure fra punkt 2 ovenfor.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Overblik over dine koder
Næste Vejledning Sprog og stopord i NVivo
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os