Vejledninger

Tjekliste til referencer i Zotero

Senest opdateret

Brug denne tjekliste for at sikre at du har udfyldt de rigtige felter og dermed har den korrekte metadata til at generere korrekte kildehenvisninger.

Der er her vist eksempler med APA - men det er de samme felter som skal udfyldes for alle referencestandarter.

Bog

I teksten: (Fomsgård, 2019)

I litteraturlisten: Fomsgård, A. (2019). Det er bare en virus: Vilde beretninger om virus og kampen mod dem. Gyldendal.

Referencer til bøger med 3 eller flere forfattere skal i teksten forkortes til førstnævnte forfatter og et al. I referencelisten skal alle forfatternavne medtages.

I teksten: (Kansanen et al., 2000)

I litteraturlisten: Kansanen, P., Tirri, K., Meri, M., Krokfors, L., & Husu, J. (2000). Teachers’ Pedagogical Thinking: Theoretical Landscapes, Practical Challenges (1. udg.). Peter Lang Publishing, Incorporated.

 

 

Er forfatterne til de enkelte kapitler angivet under hvert kapitel eller i indholdsfortegnelsen er der tale om en bog med redaktør. Så skal du huske at henvise til det specifikke kapitel i bogen, fordi det er forfatteren der er vigtigst, og derfor er det forfatteren til kapitlet der skal fremgå i litteraturlisten.

 


Felter Eksempel
Type  Bog Bog
Titel Bogen titel Det er bare en virus: Vilde beretninger om virus og kampen mod dem
Forfatter/ophav Forfatternavn(e).
Skrives med efternavn først, derefter fornavn og evt. mellemnavn som initial. Hvis flere forfattere: tryk på krydset ved feltet 
Fomsgaard, Anders
Udgave Angives som tal. Hvis det er 1. udg. udlades dette felt

Sted Forlagets hjemby (Udelades ved APA 7. edt.)
Kbh.
Udgiver/forlag Forlagets navn
Gyldendal
Tidspunkt Udgivelsesårs 2019

Felter i Zotero

Bogkapitel i bog med redaktør(er)

Eksempel:

I teksten: (Hørmann, 2015)

I litteraturlisten: Hørmann, E. (2015). Litteratursøgning. I S. Glasdam (Red.), Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder. (2. udg., s. 37–49). Nyt Nordisk Forlag : Dansk Sygeplejeråd.

 

 

Skal du henvise til et bogkapitel gøres dette ved at hente bogens reference og dernæst rette den til typen Bidrag til bog og indtaste de suppelrende oplysninger.

Hvis der ingen redaktør er skal hele bogen stå i referencelisten- også selv om du kun bruger et enkelt kapitel.

 


Felter Eksempel
Type Bidrag til bog Bidrag til bog
Titel Kapitlets titel Litteratursøgning
Redaktør Forfatternavn(e).
Skrives med efternavn først, derefter fornavn og evt. mellemnavn som initial. Hvis flere forfattere: tryk på krydset ved feltet 
Glasdam, Stinne
Beedholm, Kirsten
Forfatter/Ophav Forfatternavn(e).
Skrives med efternavn først, derefter fornavn og evt. mellemnavn som initial. Hvis flere forfattere: tryk på krydset ved feltet.
Ret fra redaktør til forfatter ved at klikke på typen og vælge den korrekte form i dropdown-menuen
 
Hørmann, Ester
Bogens titel Bogens titel Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: indblik i videnskabelige metoder.
Udgave Angives som tal. Hvis det er 1. udg. udlades dette felt
2
Sted Forlagets hjemby (Udelades ved APA 7. edt.)
Kbh.
Udgiver/forlag Forlagets navn Nyt Nordisk Forlag: Dansk Sygeplejeråd
Tidspunkt Udgivelsesår 2015
Sider Kapitlets sider
(Hele kapitlet, ikke kun de sider du bruger).
37-49

Felter i Zotero

Tidsskriftsartikel

Eksempel:

I teskten: (Döğer et al., 2019)

I litteraturlisten: Döğer, E., Bozbulut, R., Soysal Acar, A. Ş., Ercan, Ş., Kılınç Uğurlu, A., Akbaş, E. D., Bideci, A., Çamurdan, O., & Cinaz, P. (2019). Effect of Telehealth System on Glycemic Control in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. Journal of clinical research in pediatric endocrinology11(1), 70–75.

 

 

Er artiklen fundet i en database (PubMed, Cinahl, PsychInfo el.lign) så skal du stadig referere som var det en fysisk artikel.

 Felter Eksempel
Type Tidsskriftsartikel Tidsskriftsartikel
Titel Artiklens titel Effect of Telehealth System on Glycemic Control in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes
Forfatter/Ophav Forfatternavn(e).
Skrives med efternavn først, derefter fornavn og evt. mellemnavn som initial. Hvis flere forfattere: tryk på krydset ved feltet 

Döğer, Esra

Bozbulut, Rukiye

Soysal Acar, A. Şebnem 

Ercan, Şebnem

Kılınç Uğurlu, Aylin

Akbaş, Emine Demet

Bideci, Aysun

Çamurdan, Orhun

Cinaz, Peyami

Publikationens titel Navnet på tidsskriftet som artiklen er udgivet i Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology
Bind/Årgang Den engelske betegnelse "Volume" bruges også ofte.
Udelades hvis det ikke fremgår
11
Nummer Tidsskriftets nr.
(udelades hvis det ikke fremgår)
1
Sider Sidetal for hele artiklen. Ikke kun de sider man bruger,  70-75
Tidspunkt Udgivelsesår 2019

Felter i Zotero

Hjemmeside

Eksempel:

I teksten: (VIVE, 2020)

I litteraturlisten: VIVE. (2020). Alderdom anno 2050: VIVE skitserer tolv fremtidsscenarier for det sene voksenliv. https://www.vive.dk/da/projektforloeb/mature-om-fremtidens-aeldre/alderdom-anno-2050-vive-skitserer-tolv-fremtidsscenarier-for-det-sene-voksenliv/

 

 

Hvis der ikke findes et forfatternavn på hjemmesiden, så er det organisationen/insitutionen der skal anives som forfatter.

Hvis der ikke findes et udgivelsesår, så skrives uden år (u.å.) i stedet.

 


Felter Eksempel
Type Web-side Web-side
Titel Titlen på siden Alderdom anno 2050: VIVE skitserer tolv fremtidsscenarier for det sene voksenliv
Webstedets titel

Hvis en hjemmeside har en tydelig forfatter, skal den udgivende organisation også nævnes.

Udelades hvis forfatter og udgivende organisation er ens.


Forfatter/ Ophav Forfatter/Afsender af dokumentet.

Hvis der ikke er nævnt en forfatter, er det organisationen/institutionen der der skal anives som forfatter

VIVE
Tidspunkt Udgivelsesår 2020
URL Link til siden https://www.vive.dk/da/projektforloeb/mature-om-fremtidens-aeldre/alderdom-anno-2050-vive-skitserer-tolv-fremtidsscenarier-for-det-sene-voksenliv/
Set d. Den dato du besøgte hjemmesiden.
(Ikke en del af APA 7.edt.)
2022-09-22

Felter i Zotero

Online dokument

Dette f.eks. være: online rapporter/dokumenter/vejledninger m.m. som kun er udkommet på nettet (ofte som pdf'er).

Eksempel:

I teksten: (Nielsen et al., 2023)

I litteraturlisten: Nielsen, M., Ramsbøl, A. T., Grøn, L., & Ballegaard, S. A. (2023). Et særligt hjem: Oplevelse af hjemlighed på plejehjem. VIVE. https://www.vive.dk/media/pure/19145/20384751

 


Felter Eksempel
Type Bog Bog
Titel Titlen på dokumentet Et særligt hjem : oplevelse af hjemlighed på plejehjem
Forfatter/ophav Forfatter/Afsender af dokumentet.

Hvis der ikke er nævnt en forfatter, er det organisationen/institutionen der der skal anives som forfatter

Nielsen, M., Ramsbøl, A. T., Grøn, L., & Ballegaard, S. A.
Udgave Angives som tal. Hvis det er 1. udg. udlades dette felt

Udgiver/forlag Den udgivende organisation. Udelades hvis forfatter og udgivende organisation er ens. VIVE
Tidspunkt Udgivelsesår 2023
URL Link til siden https://www.vive.dk/media/pure/19145/20384751

Felter i Zotero

Love/lovbekendtgørelser

Eksempel:

I teksten: (Bekendtgørelse af lov om hunde, 2017) eller populærtitlen (Hundeloven, 2017)

I litteraturlisten: Bekendtgørelse af lov om hunde, LBK nr.1373 (2017). https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1373

 

 

Ophav/forfatter undlades altid når der henvises til lovmateriale.

Første gang lovstof bruges i opgaven, nævnes loven ved fulde navn. Hvis der fremadrettet bruges forkortelse, fx ‘Hundeloven’, skrives der dette ved første benævnelse.

Hvis du anvender Schultz Lovportal eller Karnov skal du ikke medtage et link

 


Felter Eksempel
Type Lov (vedtaget) Lov (vedtaget)
Lovens navn Lovens fulde navn Bekendtgørelse af lov om hunde
Nummer Lovens bekendgørelsens nummer og dato
LBK nr.1373 af 30/11/2017
Vedtaget d. Dato og år  30/11/2017
URL Link til lovteksten.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1373 
Forkortet titel OBS: Kan kun bruges med APA.
Indtaster man en forkortet titel vil den fremgå i teksten i stedet for den fulde titel, når man indsætter en reference.
Lovens fulde titel vil stå i litteraturlisten
Hundeloven

Felter i Zotero

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Opret mapper og delemapper
Næste Vejledning Problemer med Zotero
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os