Vejledninger

Personalelederens rolle og ansvar

Senest opdateret

Som personaleleder har du ansvar for at godkende dine medarbejderes tidsregistrering i mTIME. Det er vigtigt, at du forholder dig til alle registreringer, da mTIME styrer både lønudbetalinger, feriesaldo, fleks, løntræk og refusionssøgninger.

Det er dit ansvar, at dine medarbejdere godkender deres månedsopgørelse senest den 3. kalenderdag i måneden.  Herefter skal du som personaleleder godkende dine medarbejderes månedsopgørelser senest den 5. kalenderdag i måneden.

Du kan finde en vejledning til, hvordan du godkender en medarbejders månedsopgørelse her


Rolle og ansvar

 

 

Over/merarbejde for administrative medarbejdere

Over/merarbejde er pålagt arbejde ud over almindelig arbejdstid og skal aftales forud. Det er dit ansvar at have overblik og dialog med medarbejderen omkring afspadsering, overførsel eller udbetaling af over/merarbejde.

Over/merarbejde registreres i mTIME og overføres ved godkendelse af måneden til afspadsering. Herefter kan medarbejderen i mTIME selv taste afspadseringstimerne til udbetaling.

 

 Regler og retningslinjer vedr. arb.tid, fravær og ferie

Fleks

Det er dit ansvar at have overblik over dine medarbejders fleks-saldo.

Fleks-saldoen vil enten blive nulstillet eller reduceret en eller flere gange om året (alt efter ansættelsesvilkår). Se link til arbejdstidsreglerne på KP, under afsnit 2.1 flekstid.

Regler og retningslinjer vedr. arb.tid, fravær og ferie

Studentermedhjælpere

Har du studentermedhjælpere ansat, med kontrakt, er det dit ansvar at godkende deres timer i mTIME.

En studentermedhjælpers arbejdstid/timer opgøresi mTIME, og medarbejderen får først udbetalt løn, når du har godkendt månedsopgørelsen. Du får en e-mail, så snart studentermedhjælperen har godkendt mTIME.

Sådan godkender du studentermedhjælpers månedsopgørelse

Ulempetillæg og weekendgodtgørelse

Ulempetillæg og weekendgodtgørelse registreres af medarbejderen, når pålagt arbejde har ligget uden for normal arbejdstid. Vær her opmærksom på, at det er korrekt registreret og pålagt.

Weekendgodtgørelse udbetales, når du godkender medarbejderens månedsopgørelse. Ulempetillæg udbetales eller overføres til afspadsering, når du godkender måneden. Har medarbejderen ikke bedt om at få ulempetillægget overført til afspadsering, vil det ved din godkendelse blive udbetalt.


 Regler og retningslinjer vedr. arb.tid, fravær og ferie

Sygdom og fravær

Det er dit ansvar at sørge for, at der bliver registreret sygdom og andet fravær på en medarbejder, som sygemelder sig.

Sygdom og øvrigt fravær skal altid registreres i mTIME. Ved langtidssygemeldte medarbejdere registreres sygdom med en ”robot” som sikrer, at der registreres sygdom alle dage indtil medarbejderen raskmelder sig. Når sygdom er registreret, kommer der automatisk besked til HR, når der skal søges refusion.Du vil modtage mails fra mTIME, når en medarbejder har været sygemeldt i 21 sammenhængende dage med henblik på en sygefraværssamtale.

Registrering af sygdoms robot


 

 Overførsler og udbetalinger

Her er en oversigt over alle overførsler og udbetalinger i mTIME.

De manuelle overførsler/udbetalinger kommer til syne i bunden af opgørelsesbilledet, når en måned skal godkendes

De automatiske kommer ikke til syne, da de ikke skal håndteres manuelt

Denne oversigt viser, hvornår på året det sker skæringer eller nulstilling af medarbejder saldi. 

Fælles for alle overførsler og udbetalinger er, at de bliver igangsat af en personaleledergodkendelse. Det vil sige, at når en måned godkendes, vil en eller flere af overstående handlinger igangsættes.

Du kan finde vejledninger til flere af ovenstående processer på Vejledninger til ledere

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Udlån af medarbejder
Næste Vejledning Godkend eller genåben månedsopgørelse
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os