Vejledninger

Sådan gennemgår du din KP Dataoprydnings-rapport

Senest opdateret

Hver 3. måned vil du som medarbejder modtage en mail fra KP Dataoprydnings-værktøjet. Mailen indeholder et link til en rapport over de mails, som af systemet er vurderet til at skulle slettes, fordi det indeholder følsomme personoplysninger, indenfor nogle bestemte kriterier. Du skal gennemgå de fundne resultater og afgøre om de skal slettes eller om de skal bevares.

Denne vejledning beskriver hvordan du forholder dig til og gennemgår en oprydningsrapport. Der er flere aspekter, som du med fordel kan sætte dig ind i. Du kan læse mere om den samlede oprydningsproces bag "KP Dataoprydning" på KP Intra (link).

De data i oprydningsrapporten, som du ikke forholder dig til, vil automatisk blive flyttet efter 3 måneder til mappen Slettet post/Genopret elementer i Outlook. I denne mappe bliver mails liggende i yderligere 1 måned før de slettes permanent.

1. Åbn mailen fra KP Dataoprydning og tryk på "Link til oprydningsrapport"

Hver 3. måned modtager du en mail med et link, som du skal trykke på for at åbne din oprydningsrapport. Afsenderen er "KP Dataoprydning ([email protected])".

Indbakke - HEAB@kp.dk - Outlook
2. Log på med din KP mail

Når der står at du skal logge på med Office365, betyder det, at du skal logge på med dit KP mailadresse (KP login).

Indbakke - HEAB@kp.dk - Outlook
3. Rapporten åbner

Rapporten viser de ældste mails øverst, og du skal nu gennemgå din rapport én mail ad gangen. For hver mail, skal du angive, hvad der skal ske med den. Der er forskellige værktøjer, som du kan bruge til at finde ud af hvorfor mailen er blevet udtaget, hvorvidt det er korrekt vurderet af systemet at mailen skal slettes og endelig hvordan systemet skal behandle hver enkelt mail.

Kolonnerne i rapporten:

 • Dato: Afsendelses- eller modtagelsestidspunkt for mailen
 • Navn: Mailens emne
 • Mærker: Overordnet gruppering af mails i forskellige aldersgrupper (3-12 mdr, 1-3 år, 3-10 år)
 • Klasse: Fortæller hvilken slags personoplysninger, der er fundet af systemet (CPR nr., etnisk oprindelse, helbredsinformation, rejseinformation, etc.)
4. Ryd op
Filtrering af de fundne mails efter f.eks. alder eller mails, der allerede er gemt i Sag og Dokument

Du kan filtrere din visning, så du kan se de forskellige kategorier af mails, som den har fundet. Hermed kan du f.eks. begynde med at finde mails, der er ældre end 6 år, eller mails som allerede er gemt i Sag og Dokument. Disse mails kan typisk nemt slettes med det samme.

Tryk på det lille instrumentbræt til højre for søgefeltet, for at vise de forskellige mærker og klasser.

Teams-teamchat i Teams (nu med sammensatte ord) | Microsoft Teams

Du kan filtrere efter:

 • Mærker
  • Gemt i Sag og Dokument
  • Alder: 3-12 mdr.
  • Alder: 1-6 år
  • Alder: 6+ år
 • Klasser
  • "National ID": CPR nummer
  • "Employee Contract info": ansættelseskontrakt
  • "Union membership": Fagforeningstilhørsforhold
  • "Kategori: Gemt i Sag og Dokument": Mails, der er gemt i Sag og Dokument vha. tilføjelsesprogrammet i Outlook
  • "Kategori: AxPoint": Mails, der er gemt i Sag og Dokument vha. tilføjelsesprogrammet i Outlook Webmail.
  • osv.
Oprydningsrapport

Hvis du trykker på "Kategori: Gemt i Sag og Dokument", vises de mails som allerede er gemt i Sag og Dokument, eller som vist nedenfor "Alder: 6+ Years".

Du kan også kombinere mærker og klasser, for at indskrænke din visning yderligere.

Vis og markér mere end 25 mails ad gangen

Selv om du bruger filtreringer, kan du komme ud for, at der er fundet mere end 25 resultater. Du kan få vist op til 100 mails samtidig, men du kan stadig markere flere mails end der kan vises og dernæst slette dem eller bevare dem.

Dette fungerer sammen med filtrene, så du kan f.eks. finde alle mails, der er ældre end 6 år, markere dem alle sammen og slette dem, selvom de ikke kan vises på én gang på skærmen.

Vælg hvor mange mails, du vil have vist pr. side

Rul ned på siden og marker om du vil have vist 25, 50 eller 100 mails pr. side:

dataandmore-client og 3 flere sider - Arbejde - Microsoft​ Edge
Markér alle mails

Eksemplet nedenfor viser, hvordan du markerer alle mails, der er ældre end 6 år, selvom der er fundet flere end der kan vises ad gangen.

 1. Sæt flueben, som markerer alle mails, der er filtreret efter "Alder: 6+ år"
 2. Tryk på: "Select all" hvis du vil have alle mails med mærket: "Alder: 6+ år" markeret, så du også inkluderer dem, der ikke er vist
Oprydningsrapport
Slet eller behold de markerede mails
 1. Rul ned på siden og brug menuen til at slette eller
 2. Tryk på de tre lodrette prikker
 3. Markér de markerede mails som enten "Dispensation, Fejlklassificeret, Skal arkiveres eller Privat
dataandmore-client og 3 flere sider - Arbejde - Microsoft​ Edge
Gennemgå én mail ad gangen

Denne fremgangsmåde forklarer hvordan du gennemgår de fundne resultater ét ad gangen. Den kan også bruges sammen med søgning eller filtrering.

Ved at klikke på det lille plus yderst til venstre på en mail, kan du folde den ud, så du kan se dens indhold og hvad der er fundet.

4.1. Gennemse mailens indhold

I det ovenstående eksempel, fremgår det, at der er fundet et CPR nummer ("DANISH_PERSONAL_ID_CPR") og det vises, hvor i mailen CPR nummeret er fundet. Desuden kan mailens indhold læses.

4.2. Slet eller behold

Når du har dannet dig en idé om, hvad en mail drejer sig om, skal du vælge, hvad du vil gøre med den.

Du kan slette den fra oversigten med det samme (tryk på skraldespanden) eller beholde den (tryk på de tre lodrette prikker og vælg et "tag").

Papirkurv (Slet)
IT-Service-chatten | Microsoft Teams

Ved at trykke på papirkurven, fjerner du mailen fra oprydningsrapporten og lægger i oprydningsværktøjets papirkurv. Indhold flyttes herfra til mappen Slettet post/Genopret elementer i Outlook 3 måneder efter, du har modtaget rapporten, sammen med indhold, du ikke har forholdt dig til i rapporten. I Slettet post/Genopret elementer bliver det liggende i 1 måned inden det slettes permanent.

Arkivér eller journalisér i Sag og Dokument

Hvis du finder en mail som du mener bør arkiveres eller journaliseres i Sag og Dokument, kan du åbne den ved at klikke på "Go to link" og herfra kan du bruge knappen "Axpoint" til at gemme i Sag og Dokument. Se her, hvordan du gemmer en mail i Sag og Dokument: Gem en mail på en sagsmappe som sag

Vigtigt: Når du har gemt i Sag og Dokument, skal du stadig huske at slette mailen fra din indbakke.

Dispensation (Behold)
IT-Service-chatten | Microsoft Teams

Markér data med “Dispensation” såfremt data vedrører en igangværende sag og hvor der er et formål med at bevare data. Data, der er markeret med ”Dispensation”, forbliver på rapporten, indtil markeringen fjernes.

Fejlklassificeret (Behold)
IT-Service-chatten | Microsoft Teams

Markér data med ”Fejlklassificeret”, hvis du mener, at den pågældende data ikke indeholder GDPR relateret persondata. Data der er markeret med ”Fejlklassificeret” bliver undtaget fra GDPR oprydningen og slettes dermed ikke.

Privat (Behold)
IT-Service-chatten | Microsoft Teams

Markér data med Privat, hvis det er et privat anliggende. Data, der er markeret med privat, bliver undtaget fra oprydningen og slettes dermed ikke.

4.3. Gentag fra punkt 4.3.1 med den næste mail

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Gem til Sag og Dokument fra Outlook webmail
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os