Vejledninger

Hvad kan jeg som leder se på mit dashboard?

Senest opdateret

Dit dashboard er bygget op omkring widgets (også kaldet vinduer eller indgange) med indgang til Emplys forskellige funktioner. Længere nede i denne vejledning finder du beskrivelser af hver enkelt widget, og hvad de giver dig adgang til.

I billedet nedenfor ses et eksempel på, hvordan et dashboard ser ud for en uddannelsesleder.

  • Bemærk, at man som leder har to dashboards - et som leder og et som medarbejder. Alle medarbejdere har et medarbejder-dashboard, hvori medarbejdere kan deres egne stamdata. Så er der nogle medarbejdere, der har andre dashboards afhængig af, hvilken rolle de har i Emply.
Mine jobopslag

Denne widget er din indgang til jobopslag i jeres afdeling. Klikker du på overskriften kommer du ind på en joboversigt med jeres igangværende jobopslag og tidligere jobopslag (i arkiv). Du kan også klikke dig direkte ind på en bestemt stilling ved at klikke på jobtitlen. Via de farvede cirkler ud for stillingerne, kan du følge kandidatstatus på de igangværende stillinger.

Det er også via denne widget, I kan oprette nye jobopslag, nedsætte ansættelsesudvalg, rangere og udvælge kandidater til samtaler. Kort sagt er det her, I administrerer jeres rekrutteringer - lige fra oprettelse af jobopslag til valgt kandidat. Find link til vejledninger vedr. rekruttering og andet i din widget "Vejledninger".

Ansættelse uden opslag

Via denne widget kan du igangsætte en ansættelse uden opslag. Klik på linket nedenfor og udfyld formularen "Ansøger til ansættelse uden opslag" og tryk afslutningsvist på knappen 'Ansøg'. Din anmodning vil herefter automatisk blive sendt til HR.

Mine medarbejdere

Denne widget giver dig overblik over alle medarbejdere i jeres afdeling. Hvis du klikker på overskriften kommer du ind og kan søge specifikt på navn, se stamdata og sortere i bestemte stillingstyper. Har du f.eks. brug for en liste over, hvor mange lektorer I har, kan du søge på 'lektor' og få en samlet liste over lektorer i afdelingen. Det er også via denne widget, du kan igangsætte en handling på en medarbejder. F.eks. ændring af arbejdstid. Det gør du ved at klikke på den pågældende medarbejder og følg herefter vejledningen om ændringer i ansættelsen. (Husk at vi skal indsætte link når vejledningen er lavet)

Nye medarbejdere

I denne widget vil du kunne se en oversigt over nye medarbejdere, som er startet i jeres afdeling inden for de seneste tre måneder.

Mine adjunkter (Fremgår ikke, hvis du er leder i RO)

Her får du overblik over jeres adjunkter i afdelingen. Du kan søge på navn, adjunktperiode og hvis du klikker direkte på en adjunkt kan du se adjunktplan. Du bliver også automatisk adviseret om vigtige datoer i de respektive adjunkters lektorkvalificeringsforløb - fx når der er adjunkter, som snart skal aflevere deres lektorkvalificering, så kan du se udløbsdatoen for lektorkvalificeringen, hvornår lektoranmodningen skal afleveres mv.

Mine elever (Fremgår kun for ledere i RO)

I "Mine elever" får du overblik jeres elever i afdelingen. Når du klikker ind på eleverne enkeltvis, kan du se deres elevperiode.

Tidsbegrænsede ansættelser

Her vil du kunne se de medarbejdere, som er tidsbegrænset ansat i jeres afdeling. Klikker du dig ind på en specifik medarbejder, vil du kunne se, hvornår vedkommendes ansættelse slutter.

Mit partnerteam

Denne widget er din indgang til HR. Her er links til dit partnerteam, rekrutteringsteam, lønteam og personaleteam.

Vejledninger

I denne widget finder du nyttige links til vejledninger vedr. Emply, KP-vejledninger; KP Intra m.m. Har du ønsker til links, som kunne være relevant for dig at have her, så kontakt HR ([email protected]) - så ser vi på det.  

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Valg af kandidat
Næste Vejledning Hvordan indmelder jeg fratrædelse på en medarbejder
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os