Vejledninger

Hvordan opretter jeg et INTERNT jobopslag i Emply?

Senest opdateret

Processen for interne jobopslag følger samme praksis som ved eksterne jobopslag med følgende undtagelser:

 1. En intern rekrutteringsproces drøftes med tillidsrepræsentanten og den relevante medarbejdergruppe eller faggruppe.  
 2. Når du opretter dit jobopslag i Emply, sætter du flueben ved, at det er et internt jobopslag.
 3. Ved interne jobopslag publicerer HR kun jobopslaget på KP's interne jobside via KP Intra.
 4. Afslag gives mundtligt - også til de kandidater, som ikke har været til samtale.

I denne vejledning bliver du guidet igennem, hvordan du opretter dit interne jobopslag i Emply.

Til orientering kan du finde "Rammer for intern rekruttering på KP" på KP intra - se dette link

Log på Emply via https://kp.emply.com/ eller via KP Intra > Genveje > Rekrutterings- og HR-system - Emply:

For at oprette et jobopslag i Emply, skal du ind i rekrutteringsmodulet.

 1. Vælg menuen med de tre vandrette streger øverst i venstre hjørne.
 • Vælg derefter menupunktet Rekruttering
 • Tryk på knappen "Nyt job":
 • Vælg en relevant jobskabelon:
 • Tryk derefter på "Fortsæt":

Indsæt tekst til jobopslaget

 1. Indsæt jobopslagets overskrift i feltet ”Stillingsbetegnelse"
 2. Skriv eller indsæt teksten til jobopslagets indhold (Teaser, Om jobbet, Om dig, Om os). Den sidste del (Løn- og ansættelsesvilkår, Vil du vide mere? og Interesseret?) er præudfyldt, men kan tilpasses
 3. Hvis du kopierer tekst fra Word, kommer tekst i punktopstilling ikke altid rigtigt med over. Løsning: Markér den tekst som er i punktform og tryk på knappen 'Punktopstilling'. Nu er nye punkt-punkter sat ind. Slet herefter de gamle punkt-prikker.
 4. VIGTIGT: I den præudfyldte tekst er der nogle gule flettefelter. Dem kan du IKKE skrive i, da det er flettefelter, som udfyldes automatisk, når du udfylder felterne under "Grundlæggende indstillinger" og "Jobdetaljer". F.eks. [job.tiltrædelse] udfyldes med den dato, du skriver ind i feltet for tiltrædelse.

Indsæt grundlæggende indstillinger

 1. Vælg hvilken afdeling, der skal ansættes i. Bemærk, at du skal klikke dig helt frem til uddannelses-/afdelingsniveau. F.eks. "Læreruddannelsen 6"
 2. Vælg ansøgningsfrist - OBS: Jobopslaget skal minimum være publiceret 14 lovpligtige dage. Klokkeslæt er obligatorisk.
 3. Vælg lokation, f.eks. Tagensvej 86, 2200 København N.
 4. Vælg projektleder. Dvs. den ansvarlige person for jobopslaget, som står for at nedsætte ansættelsesudvalg, indkalde til samtaler, sende afslag m.v.
 5. Denne knap skal forblive deaktiveret, så ansættelsesudvalget kan vurdere kandidaterne løbende uden risiko for, at der kommer ændringer til allerede indsendte ansøgninger.
 6. VIGTIGT: Sørg for at denne knap er aktiveret, så vil stillingen fremgå under søgte jobs på kandidatens brugerprofil.

Indsæt jobdetaljer

 1. Vælg et bannerbillede til stillingsopslaget ud fra stillingsbetegnelse eller fagområde. Sådan ser du preview af jobannonce - og valgt bannerbillede.  
 2. Angiv navnet på den person, der skal stå som kontakt på annoncen. Du kan også søge efter kontaktpersonen via søgefeltet (Se rød markering og pil). Dvs. den person kandidater, kan kontakte. I tilfælde af flere kontaktpersoner kan de tilføjes i selve jobopslagsteksten.
 3. Angiv titel på kontaktpersonen. F.eks. 'uddannelsesleder'.
 4. Angiv tiltrædelse med fritekst, f.eks. "1. august 2021" eller "snarest muligt".
 5. Angiv jobområde*. Denne bruges på karrieresiden, så jobansøgere kan filtrere i jobopslag fra KP.
 6. Angiv jobtype*: Fastansættelse, tidsbegrænset eller timelønnet.
 7. Angiv ugentlig arbejdstid*: Fuldtid, deltid eller timeløn.
 8. Angiv ugentlig arbejdstid i timer, f.eks. 37.
 9. Angiv hvilke uger, der afholdes samtaler, f.eks. 7-8.
 10. VIGTIGT: Her skal du markere, at det er en intern rekruttering. Når det er en intern rekruttering, bliver opslaget kun publiceret på KP's interne jobside på KP Intra.
 11. Angiv, hvis der er tale om et genopslag.

Chefgodkendelse

Som det sidste skal du under 'Interne detaljer' bekræfte, at der foreligger en chefgodkendelse fra niveau 2 chef.

 • Du bekræfter ved at sætte 'flueben' som vist nedenfor:

Før du trykker "GEM", har du mulighed for at se, hvordan din annonce ser ud. Se hvordan i næste afsnit.

Vær opmærksom på, at når du trykker "GEM", så skal der komme tre "tænke-prikker", der indikerer at nu står den og gemmer. Hvis der ikke kommer disse prikker, så kan det tyde på, at der er et felt der mangler at blive udfyldt. Feltet vil i så fald være rammet ind med en rød farve. Tag endelig fat i os i HR, hvis I oplever I ikke kan få lov at gemme.

Preview af jobannonce

 • "Scroll" op til annonceteksten igen og tryk på "DEMO" lige ovenover tekst-editoren. OBS: Det er kun denne DEMO, som viser de rettelser, du laver her og nu.
 • Tryk herefter på den grønne knap "Gem"øverst i højre hjørne.

Publicering på KP's interne jobside

Bemærk, der er en rød knap, der blinker: "Mangler godkendelse". Se bort fra denne knap. Du skal først anmode om godkendelse, efter du har valgt medier. Det beskrives længere nede i vejledningen, hvordan du anmoder om godkendelse.

 1. Du har tidligere under oprettelse af jobopslaget valgt, at det er et internt opslag, og du bliver derfor kun præsenteret for ét medie - nemlig "KP - Intern jobside", som publicerer til KP's interne jobside.
 2. Mediet "KP - Intern jobside" er allerede tilføjet til kurven.
 3. Tryk på "Promovér"

Du bliver nu bedt om at bekræfte dit valg.

 • Tryk på "Bekræft betaling" for at fortsætte".
 1. Som udgangspunkt skal du ikke ændre i standardindstillingerne nedenfor, medmindre du ønsker at publicere opslaget på et senere tidspunkt
 2. Tryk på "Send til godkendelse"
 • Tryk på "Anmod om godkendelse":

Jobopslaget bliver nu automatisk sendt til godkendelse af HRU-partner og rekrutteringskonsulent, inden det endeligt bliver publiceret.

 • Tryk på "Gå til oversigten":

Godkendelsesproces for dit jobopslag

Din HRU-partner har nu automatisk fået besked om din anmodning om godkendelse af et jobopslag.

Hvis HRU-partner godkender jobopslaget uden forslag til rettelser, så går godkendelsesprocessen videre til mediegodkendelse internt i HR, og du vil få en publiceringsmail, når jobannoncen er publiceret.

Hvis HRU-partneren har kommentarer til opslaget, vil HRU-partneren afvise godkendelsen af jobopslaget i Emply, og du vil få besked i Emply samt modtage en mail om, at HRU-partner har kommentarer til jobopslaget.

 • I mailen/beskeden er der et direkte link, som fører dig til godkendelsessiden for jobbet. Klik på linket, og du vil nu kunne se, hvis din HRU-partner har skrevet en kommentar til dig vedr. rettelserne (1)

HRU-partneren kan også indsætte forslag til rettelser direkte i jobannoncen i form af "Track changes". For at se disse rettelser skal du:

 • Lukke godkendelsessiden ved at trykke på krydset øverst i højre hjørne (2)
 • Nu står du på oversigtsbilledet for din stilling. Klik på "Redigér job" øverst i højre hjørne:

Hvis HRU-partneren har indsat forslag til rettelser via "Track changes", så vil disse være markeret med grønt i jobopslaget (1)

 • Vælg om du vil acceptere eller afvise ændringerne ved at klikke på den grønne markering. Flueben for accept og kryds for afvis (2):
 • Når du har rettet jobopslaget til, kan du se en forhåndsvisning af jobannoncen med dine rettelser inkluderet ved at trykke på 'DEMO' knappen ovenover tekst-editoren (3)
 • Når du synes dit jobopslag er klar til at blive sendt til godkendelse på ny, skal du trykke på "Gem" på den grønne knap øverst i højre hjørne (4)
 • Du vil nu blive bedt om at starte godkendelsesprocessen på ny (1), og du har mulighed for at tilknytte en kommentar til godkendelsen, som HRU-partneren automatisk vil få sammen med din nye godkendelsesanmodning (2).
 • Du kan også vente med at igangsætte godkendelsesprocessen, hvis du er nødt til at afbryde redigeringen og komme tilbage til det på et senere tidspunkt (3). Bemærk, for at vende tilbage og fortsætte dit redigeringsarbejde i jobopslaget, skal du åbne den aktuelle stilling i Emply (via 'Mine jobopslag' i dashboardet eller via 'Rekruttering' i menuen. Tryk herefter på 'Redigér job' øverst i højre hjørne.
 • Tryk 'GEM' (4).

Når HRU-partner har godkendt jobopslaget, bliver det sendt videre til rekrutteringskonsulenten mhp. mediegodkendelse og publicering.  

Når jobopslaget er publiceret, modtager du en mail med besked herom.

Den som er projektleder på jobopslaget får en mail igen, når ansøgningsfristen på jeres jobopslag er udløbet. Du kan herefter igangsætte en rekrutteringsproces.

Næste skridt - Opret ansættelsesudvalg (Team)

Du skal nu oprette ansættelsesudvalget (Team). Se vejledning: Hvordan opretter jeg et ansættelsesudvalg i Emply?

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Hvordan opretter jeg et ansættelsesudvalg (Team) i Emply?
Næste Vejledning Funktionstillæg
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os