Vejledninger

Overenskomstbestemt seniorbonus

Senest opdateret

Du har som medarbejder ret til seniorbonus fra og med det kalenderår hvor du fylder 62 år, dette blev aftalt ved overenskomstforhandlinger ved OK-21. 

Du kan læse mere om ordningen i cirkulære om seniorbonus og på KP Intra

Seniorbonussen udbetales som udgangspunkt som løn en gang årligt, svarende til 0,8% af din sædvanlige årsløn.

Men det er også muligt at konverterer bonussen til enten seniordage eller som indbetaling til pensionsordning.

Hvis du ønsker at konverterer din seniorbonus til seniordage eller indbetaling til pensionsordning, gøres det på følgende måde.

Åbn HRs personalesystem Emply via kp.emply.com

Klik på dit navn i boksen  'Mine stamoplysninger'

En ny boks åbner med dine oplysninger. Yderst til højre klik da på ikonet 'Formular'

Klik nu på mappen 'Seniorordning'

Klik herefter på 'Seniorbonus'

Udfyld nu formularen med:

  • Dato for udfyldelse
  • Hvilken konvertering du ønsker

Ønsker du at konvertere til 'Ekstra pensionsbidrag' skal du også udfylde om det skal være din overenskomstbestemte pensionskasse eller en anden pensionskasse og i så fald navnet herpå, du ønsker bidraget indbetalt på.

Afslut ved at trykke 'Gem.
HR vil nu behandle din anmodning.

Hvis du har anmodet om 'Seniordage' vil du pr. 1.1 få en linje i mTIME der hedder 'Seniorbonus' og det vil være på denne du skal registrerer dine seniordage, når de afholdes. Dagene skal være afholdt inden 31.12, da de ellers bortfalder.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Hvordan ændrer jeg om en timelærer skal være på maillister (for It-service medarbejdere)
Næste Vejledning Hvordan opretter jeg et jobopslag i Emply?
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os