Vejledninger

Ændring af arbejdstid

Senest opdateret

Hvis din medarbejder ønsker at ændrer arbejdstid, skal du huske at indrapporterer det i Emply, så det kan blive rettet i relevante systemer.

Vælg din medarbejder i listen på dit dashboard

Under 'formularer' - 'Ændringer under ansættelse' der skal du vælge 'Ændring af arbejdstid'.

Udfyld nu formularen og afslut med 'Gem'.

Når du trykker gem, så sendes der automatisk en mail til din personalekonsulent, som sørger for at lave et brev om ændringen, samt andre relevante interessenter fx løn, så medarbejderens mTIME også kan blive rettet til.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Omklassificering
Næste Vejledning Ændring af stillingsbetegnelse
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os