Vejledninger

8.1 Se og registrer fremmøde (studerende)

Opdateret Oct 27, 2020

I Itslearning er der muligheder for at både underviseren og studerende kan registere fremmøde.

Denne vejledning viser hvordan du som studerende kan 1) se det fremmøde, som er registreret for dig samt 2) hvordan du selv kan registrerer fremmøde, hvis underviseren tillader det.

1. Se fremmøde

  1. Klik på dit navn øverst til højre i Itslearnings topmenu
  2. Klik på "Fremmøde".

Klik på et hold for at se flere detaljer.

  1. Her kan du se din samlede fraværsprocent udregnet i forhold til de tilbagelagte undervisningslektioner (udregnet pr. minut).
  2. Denne undervisningsgang er angivet som værende til stede af underviseren.
  3. Denne undervisningsgang har underviseren ikke udfyldt for. Den tæller således ikke med. Det kan være bevist at denne undervisningsgang ikke skal registreres eller fordi underviseren har glemt det. Så er det god stil at minde om det.
  4. For denne undervisningsgang er angivet at den studerende er kommet 10 minutter for sent.
  5. For denne undervisningsgang er den studerende angivet som været fraværende i undervisningens fulde længe (der står ikke et tal).

2. Selvregistrer fremmøde

Før du kan registere fremmøde skal din underviser vise dig en fire-cifret kode. Denne kode skal du taste ind i Itslearning. Koden skifter efter 30 sekunder. Der kan kun registreres fremmøde i det pågældne tidsrum for aktiviteten.

  1. Åbn Itslearning "Kalender" (eller rummets "Oversigt")
  2. Klik på den aktuelle begivenhed
  3. Klik på "Registrer tilstedeværelse"

Indtast den fire-cifrede kode i feltet

Er koden korrekt registeres din tilstedeværelse. Er koden forkert bedes du indtaste koden igen.

Du kan nu lukke vinduet,

Husk at underviseren altid kan justere fremmøde manuelt hvis der sker en fejl.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar
Forrige Vejledning 1.11 Opret et portfolio i Itslearning
Næste Vejledning 8.2 Se og registrer fremmøde (underviser)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os