Vejledninger

Kom i gang med planer

Senest opdateret

Planer er Itslearnings betegnelse for en undervisningsplan. 

Introduktionsvideo om Planer

I videoen herunder får du en introduktion til Planer fra et underviserperspektiv.

I denne vejledning gennemgår vi:

1. Opret emne og plan

1.1. Tilgå det rum, du vil oprette en plan i

1.  Vælg fanen "Planer".

2. Klik på "Emne".

3. Klik på "Tilføj emne", giv det en sigende titel og vælg evt. en farve til emnet.

1.2. Du kan flytte rundt på emnerne ved at holde musen over de seks prikker i venstre side af emnet og trække emnet enten op eller ned

Når du har oprettet et emne, kan du klikke ind på det. Her kan du lave en beskrivelse af emnet og tilføje planer.

2. Udfyld beskrivelsesfelt

2.1. Klik på "Tilføj tekst" for at lave en beskrivelse af emnet (1), tilføj en plan (2)

Klikker du på blyantikonet i beskrivelsesboksen åbnes en editor, der indeholder en række muligheder ift. format og inddragelse af flere modaliteter i din beskrivelse. Se mere om teksteditorens muligheder her.

Sæt tekst ind med genvejen CTRL+SHIFT+V for at fjerne formateringer.

3. Udfyld plan

3.1. I en plan findes forskellige felter som skal udfyldes. Se en beskrivelse af felterne herunder.

En plans felter kan variere fra uddannelse til uddannelse. Hvis du vil se hvilke felter din uddannelse bruger, kan du læse det i uddannelsens retningslinjer for Itslearning

1) Titel

Klik på "Tilføj titel" og giv din plan en titel.

2) Dato

Klik på "Tilføj dato".

1. Klik på "Angiv en dato" ud for "Starter".

2. Knyt din plan til den begivenhed, som planen er gældende for ved at klikke på den rigtige dato.

Begivenheder kommer fra skemasystemet TimeEdit. Husk at skemaændringer skal ske via din uddannelses skemakoordinator - læs mere om skemaændringer her

Vælg hvilken eller hvilke begivenhed(er), du vil knytte til din plan ved at markere dem (1)

Du kan knytte flere begivenheder til din plan, fx hvis den samme plan skal bruges flere gange, ved at markere flere begivenheder. Ved at sætte forskellig start- og slutdato ved "Angiv en dato" kan du se alle begivenheder for den valgte periode.  

 

 • Hvis du har ændringer i dit skema, skal du henvende dig til din uddannelses skemakoordinator - læs mere om skemaændringer her.
 • Hvis du ikke skal bruge et lokale, kan du oprette en begivenhed til et rum direkte i Itsleaning kalender. Når begivenheden er oprettet, kan den kobles til en lektion i rummets undervisningsplan. Så kan de studerende finde lektionen direkte fra kalenderen.  
 • Hvis du vælger at tilføje en dato uden begivenhed, vil lektionen ikke kobles til et lokale, og lektionen fremgår ikke i Itslearnings kalender, men kun fra rummets Oversigt, når datoen er næstkommende eller på Plan-fanen under Kalender.
3) Beskrivelse

Ved at klikke på "Fortæl de studerende, hvad de skal gøre, og hvorfor det er vigtigt at lære", får du mulighed for at at skrive en beskrivelse til din plan.

 1. Klikker du på blyantikonet i beskrivelsesboksen (1) åbnes en editor, der indeholder en række muligheder ift. format og inddragelse af flere modaliteter i din beskrivelse. Se mere om teksteditorens muligheder her.

Sæt tekst ind med genvejen CTRL+SHIFT+V for at fjerne formateringer.

4) Ressourcer og aktiviteter

Klik på "Tilføj" og vælg "Vis alle". Herved får du et samlet overblik over de ressourcer og aktiviteter, du kan tilføje til din plan.

Øverst kan du se de forskellige ressourcetyper, du kan tilføje, og nederst findes et overblik over aktivitetstyperne.

Se hvordan du arbejder med de forskellige ressourcer og aktiviteter her.

5) Emne

1. Når du opretter en plan under kategorien "Emne" kobles emnet automatisk på planen.

2. Ved at klikke på "X" fjerner du planen fra emnet.

Hvis du fjerner emnet kan du vælge at tilføje et af dine eksisterende emner til planen (1) eller oprette et nyt (2)

6) Billede

Du kan tilføje et billede til din plan ved at klikke på "Tilføj billede". Du har mulighed for at indsætte billeder, der ligger på din computer. Du kan fjerne billedet ved at klikke på "Fjern billede".

 

Hvis du gerne bruge billeder på Itslearning, men også gerne vil overholde de rettigheder, kan følgende ressourcer være en hjælp: 

Har ovenstående ikke nogle billeder du kan bruge, betaler KP også til VISDA, hvilket betyder at du må: 

 • Hente billeder fra åbent tilgængelige sider på internettet 
 • Indscanne billeder fra bøger, postkort, ugeblade mv. (medmindre det fremgår, fx i bogens kolofon, at anvendelse kræver særlig aftale af med forfatter eller forlag) 
 • Bruge billederne i digitale præsentationer og i elevopgaver 
 • Fremstille undervisningsforløb med billeder til digitale tavler 
 • Gemme egne præsentationer med billeder på digitale tavler og genbruge og/eller dele disse undervisningsforløb med andre undervisere på skolen 
 • Gemme egne undervisningsforløb, digitale præsentationer, opgaver og opgaveløsninger med billeder på skolens intranet eller på USB lagermedier 
 • Udveksle digitale undervisningsforløb, opgaveløsninger og rapporter med billeder via e-mail mellem skolens lærere og elever 
 • Oprette et billedarkiv på skolens intranet 

Med aftalen må man ikke:  

 • Bruge billederne uden for institutionen eller udveksle dem med andre end institutionens lærere og elever 
 • Bruge billederne til andet end undervisningsformål 
 • Gøre billederne tilgængelige på åbent internet, herunder på institutionens hjemmeside 
 • Lagre billederne på et intranet, som ikke har adgangsbeskyttelse 
 • Manipulere eller ændre i billederne 

Derudover dækker aftalen ikke:  

 • Brug af billeder fra bøger, hvor forlaget eller forfatteren har angivet, at dette kræver særlig aftale fx: ”Bogens Ilustrationer og figurer må ikke genanvendes uden særskilt aftale med forlaget.” 
 • Brug eller lagring af billeder fra websider som institutionen har indgået en individuel aftale med angående udnyttelsen, f.eks. abonnementsaftale 
 • Brug eller lagring af billeder fra lukkede websider, der forudsætter individuel klarering, som f.eks. professionelle billeddatabaser 
 • Indscanning af billeder fra bøger, hvor forlaget eller forfatteren har angivet, at dette kræver særlig aftale 

 

Du kan fx lade det samme billede gå igen på de planer, der tilhører det samme emne, eller du kan vælge billeder ud fra hvilken type undervisning det er, fx holdundervisning, gruppearbejde, laboratorieøvelser osv.

7) Synlighed

Du kan skjule en plan for de studerende ved at at gøre den usynlig. Husk at gøre den synlig igen, så de studerende kan se den.

En usynlig plan vil have et afkrydset øje-ikon, der indikerer, at planen ikke er synlig.

Hvis du gør en plan usynlig, får du mulighed for at vælge, om de tilknyttede elementer skal deaktiveres. Hvis elementerne deaktiveres, kan de studerende ikke tilgå dem under "Ressourcer". Hvis elementerne ikke deaktiveres, kan de stadig tilgås under "Ressourcer", selvom planen er usynlig.

4. Eksempel på en plan

Herunder er vist et eksempel på, hvordan en udfyldt plan kan se ud.

Hvis du vil tilføje flere planer til et emne, vælger du "Tilføj plan" og gentager trinene i vejledningen.

Har du brug for hjælp? 

Du kan altid få hjælp af Basen ved at oprette en sag på basen.kp.dk.

Du kan finde yderligere hjælp og vejledning på KP Intra (kræver KP-login). 

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Tilmeld og frameld rum
Næste Vejledning Beskeder
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os