Vejledninger

Test/Quiz

Senest opdateret

Testværktøjet i Itslearning har mange spørgsmålstyper og muligheder og kan bruges som et element i en mere engagerende undervisning. Test har en række smarte indstillinger, der giver muligheder for at repetetere og teste viden, finde videnshuller, give automatisk feedback eller automatisk godkende besvarelser

1. Opret en test
1.1. Tilgå en plan og klik på 'Tilføj' (1) under 'Ressourcer og aktivteter'. Klik bagefter på 'Vis alle' (2) for at få flere muligheder frem
1.2. Under 'Aktiviteter' klik nu på 'Test' (1)
1.3. Giv testen en titel (1) og tilføj evt. en beskrivelse af testen (2)
1.4. Vælg relevante indstillinger for din test:

1: Gør testen synlig: Din test som standard er sat til at være usynlig, og du skal derfor synliggøre den ved at klikke på øjet, hvis du vil gøre testen synlig. Du kan også planlægge testens synlighed.

2: Deadline: Hvis testen skal have en deadline for gennemførelse, skal du angive datoen her.

3: Forberedelse: Sæt flueben her, hvis du vil markere, at testen er forberedelse til undervisningen.

4. Tildel: Tildel testen til udvalgte studerende eller grupper. Som udgangspunk er alle studerende valgt.

5: Bedømmelsesskala og automatisk bedømmelse: Skal testen bedømmes i Itslearning? Så skal du angive, hvilken bedømmelsesskala, som testen vurderes ud fra. Når du har valgt bedømmelsesskala kan du vælge om den skal bedømmes automatisk baseret på %

6: Forsøg og tidsbegrænsning: Angiv her, hvor mange forsøg den studerende skal have til at tage testen samt hvilket forsøg der tæller. Du kan også sætte en tidsbegrænsning på hvert forsøg.

7: Testsikkerhed: Du kan aktivere 'Testtilstand', hvis Itslearning skal blokere muligheden for brug af andre programmer på computeren, når testen gennemføres. Vi anbefaler ikke at bruge denne funktion med mindre det er helt nødvendigt.

8: Resultat og feedback: Her kan du indstille, hvornår og hvilken feedback den studerende skal have, når de har gennemført testen. Hvis de studerende får vist spørgelisten og deres svar efter testen er gennemført, kan du også angive, om du vil have, at Itslearning viser den studerende de rigtige svar på testens spørgsmål.

9. Anonym afsendelse: Her kan du vælge at gøre de studerende anonyme under bedømmelsen

10. Ikke obligatorisk: Vælg om testen skal være obligatorisk eller ej. Som standard er testen obligatorisk.

Når du er færdig med at sætte indstillingerne, kan du klike på 'Opret test'. Hvis du har justeret indstillingerne på en eksisterende test skal du gemme dem.

2. Opret indhold i din test
2.1. Når du har oprettet din test, skal du tilgå den fra planen. Herefter kan du oprette indhold til din test. Klik på 'Tilføj spørgsmål' (1) og vælg hvilken svarform spørgsmålet skal have (2)

Når du har klikket dig ind på en svarform, kan du finde information om formens muligheder i Itslearning. Hold musen hen over spørgsmålstegnet i højre side, og se hvad der gør sig gældende for den pågældende svarform, samt hvilket indhold du skal udfylde.

2.2. Når du har udfyldt spørgsmål og svarmuligheder, kan du angive, hvor stor pointværdi spørgsmålet skal have (1). Du kan også sætte flueben ved manuel bedømmelse og selv vurdere spørgsmålenes sværhedsgrad (2). Hvis du vil oprette et nyt spørgsmål med en anden svarform, skal du trykke 'Gem' (3). Vil du oprette et nyt spørgsmål med samme svarform, skal du trykke 'Gem og opret nyt' (4)

Når du har udfyld spørgsmål og eventuelle svarmuligheder, kan du nederst angive, hvor stor pointværdi spørgsmålet skal have ift. rigtig/forkert besvarelse. Du kan også sætte flueben ved manuel bedømmelse, og selv vurdere spørgsmålenes sværhedsgrad manuelt.

Vil du se en forhåndsvisning af spørgsmålet og svarmulighederne, kan du vælge 'Vis'.

3. Se resultater
3.1. Du kan til hver en tid se resultaterne fra testen ved at tilgå testen og vælge fanen 'Resultater' (1)
4. Opret test som forudsætningskrav

Hvis din test skal være et forudsætningskrav, kan du oprette testen og følge de ovenstående trin. Du skal være opmærksom på to særlige indstillinger, du skal lave for testen, for at den er et forudsætningskrav.

4.1. Testen skal have en bedømmelsesskala, så du kan angive om besvarelsen er godkendt i forhold til forudsætningskravet.
4.2. Testen skal være obligatorisk. Du skal derfor sørge for, at der ikke er sat flueben ved, at testen ikke er obligatorisk

Har du brug for hjælp? 

Du kan altid få hjælp af Basen Online ved at oprette en sag på basen.kp.dk.

Du kan finde yderligere hjælp og vejledning på KP Intra (kræver KP-login). 

1 Kommentar

Nis Kappel Sørensen

Hej Vibeke, testtilstand er en funktion der låser brugerens computer mens testen gennemføres hvis testen er uden hjælpemidler. Det kræver at de studerende installerer en lille app. Vi anbefaler at denne funktion kun bruges i tilfælde hvor det er strengt nødvendigt.

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Tilladelser - studerendes rettigheder
Næste Vejledning Tilmeldingsformular
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os