Vejledninger

Se og registrer fremmøde (underviser)

Senest opdateret

Fremmøderegistrering giver dig mulighed for at registrere fremmøde for studerende for skemalagte begivenheder. Du kan også lade de studerende selvregistrere fremmøde.

Begivenhederne kommer enten fra skemasystemet TimeEdit eller kan oprettes direkte i Itslearnings kalender. Se her hvordan du selv opretter begivenheder i kalenderen.

Vær opmærksom på, at fremmøderegistrering skal aktiveres i dit rum, før du eller de studerende kan registrere fremmøde.

Introduktionsvideo om Fremmøderegistrering

I videoen herunder får du en introduktion til Fremmøderegistrering fra et underviserperspektiv.

1. Slå fremmøderegistrering til i rum

1.1. Tilgå det rum hvori du vil slå fremmøderegistrering til. Klik på "Mere" i rummets menu (1) og vælg "Indstillinger" (2). Klik derefter på "Funktioner og egenskaber for rum" (3)

1.2. Under "Funktioner" sæt flueben i "Fremmøderapportering" (1). Hvis de studerende også skal kunne registrere deres eget fremmøde, sæt flueben i "Gør det muligt for de studerende at registrere deres eget fremmøde" (2). Klik "Gem" (3)

For at de studerende kan registrere deres eget fremmøde, skal underviseren aktivere det på den pågældende begivenhed på dagen. Man kan åbne selvregistrering 15 min. før undervisningsstart.

Du kan registrere fremmøde for aktuelle skemalagte begivenheder flere steder i Itslearning

2. Fremmøderegistrering via rummets Oversigt

2.1. Klik på "Oversigt" i det rum, hvor du vil fremmøderegistrere (1). I højre spalte under "Begivenheder" skal du klikke på det lille ur på den undervisninsgang, du vil føre fremmøde for (2)

2.2. Alle studerende er sat til at blive registreret som fremmødte. Du skal derfor vælge de studerende, som IKKE er mødt ved at fjerne fluebenet ud for deres navn (1). Klik "Gem" (2)

Gå til Punkt 5 for at læse mere om, hvordan du registrerer fremmøde

3. Fremmøderegistrering via kalenderen

3.1. Klik på "Kalender" i topmenuen (1) og vælg det rigtige rum i kolonnen til venstre (2). Find den begivenhed du vil føre fremmøde for og klik på uret nederst i højre hjørne for at åbne fremmøderegistreringen (3)

Du kan kun se rum i kalenderen, der er stjernemarkeret. Du stjernemarkerer et rum på Startsiden.

3.2. Klik på uret øverst (1)

3.3. Alle studerende er sat til at blive registreret som fremmødte. Du skal derfor vælge de studerende, som IKKE er mødt ved at fjerne fluebenet ud for deres navn (1). Klik "Gem" (2)

Gå til Punkt 5 for at læse mere om, hvordan du registrerer fremmøde

4. Fremmøderegistrering via "Status og opfølgning"

4.1. Klik på "Status og opfølgning" i rummets menu (1) og klik på "Fremmøde" (2)

4.2. Find den begivehed, du vil føre fremmøde for og klik på "Registrer fremmøde" (1)

4.3. Alle studerende er sat til at blive registreret som fremmødte. Du skal derfor vælge de studerende, som IKKE er mødt ved at fjerne fluebenet ud for deres navn (1). Klik "Gem" (2)

Gå til Punkt 5 for at se, hvordan du registrerer fremmøde

5. Sådan registrerer du fremmøde

 1. Alle studerende er sat til at blive registreret som fremmødte. Du skal derfor vælge de studerende, som IKKE er mødt ved at fjerne fluebenet ud for deres navn.
 2. Hvis rummet har mange studerende, kan du søge efter navnet eller dele af navnet i søgefeltet for at finde en konkret studerende.
 3. I dette felt vil der stå det antal minutter, som selve undervisningsgangen varer (fx 120 minutter). Hvis den studerende ikke er mødt op, får vedkommende fravær for hele undervisningsgangen, altså 120 min. Dette omregner Itslearning til procent.
 4. Hvis en studerende ikke har været fraværende hele undervisningsgangen, kan der i dette felt angives hvor mange minutter, den studerende har været fraværende. Hvis den studerende fx har været fraværende i 10 minutter, angives dette i feltet.
 5. Husk at klikke "Gem" til sidst.

6. Selvregistrering af fremmøde for studerende

I Itslearning kan de studerende selv registrere fremmøde. Du skal som underviser aktivere denne mulighed, og den kan aktiveres fra 15 min. før undervisningen starter og indtil undervisningens sluttidspunkt.

Se evt. punkt 1 i denne vejledning: Slå fremmøderegistrering til i rum for slå funktionen til i rummet

6.1. Tilgå den aktuelle begivenhed og åben fremmøderegistrering som beskrevet i punkt 2, 3 eller 4. Klik på "Åben selvregistrering" (1)

6.2. I en ny fane fremgår en firecifret kode (1), som de studerende selv skal taste i Itslearning. Vis siden med koden til de studerende - enten via projektoren eller via skærmdeling ved onlineundervisning.

Koden skifter efter 30 sekunder for at forhindre studerende i at videresende koden.  

6.3. For at se status for selvregistreringen skal du gå tilbage til forrige fane. Her kan du se hvor mange, der har registreret fremmøde eller ej (1). Hvis du vil genåbne fanen med koden, klik på "Åbn fane med kode" (2) Hvis du klikker på "Skjul" skjuler du status på selvregistreringen uden at lukke den (3). Hvis du klikker på "Luk selvregistrering" lukker du selvregistreringen, og de studerende kan ikke længere selvregistrere (4). De studerende, der ikke har registreret deres fremmøde, vil blive registreret som fraværende.

Du kan som underviser altid manuelt justere de studerendes registreringer ved at klikke på "Vis fremmøde for alle begivenheder" (5)

Du kan også åbne selvregistreringen igen. Dog vil fremmøderegistreringen for den aktuelle begivenhed blive nulstillet.

Denne vejledning viser, hvordan de studerende selvregistrerer deres fremmøde

7. Overblik og opfølgning

7.1. Tilgå rummet du vil se fremmøde for. Klik på "Status og opfølgningen" (1) og vælg "Fremmøde" (2)

7.2. Her kan du få et overblik over de studerendes fravær.

 1. Du kan se fire begivenheder ad gangen, og du kan gå tilbage og se forrige begivenhenheder (1). Du kan ikke gå frem i tid. Hvis du fx vil udelukke en begivenhed i fremtiden fra fremmøderegistrering, skal du gøre det via begivenheden i kalenderen.
 2. Du kan se, om der er begivenheder, du mangler at fremmøderegistrere på. Klik på "Registrer fremmøde" for at fremmøderegistrere. Før du registrerer fremmøde, vil begivenheden ikke tælle med i fraværsberegningen.
 3. Du kan udelukke en begivenhed fra fremmøderegistrering. Denne begivenhed vil ikke tælle med i fraværsberegningen
 4. Ud for de studerende, som har fået angivet fravær specifikt ud fra et minuttal, er dette tal skrevet i feltet. Klik på timeglasset på feltet for at ændre tallet.

7.3. Her kan du justere antal fraværende minutter (1). Klik derefter på "Gem" (2)

7.4. Hvis du ved en fejl har registreret fremmøde for en undervisnigngang, der ikke skulle have været ført fremmøde for, kan du fortryde dette ved at klikke på den lille pil på undervisningsgangen (1) og derefter vælge "Fjern alt fremmøde" (2). Undervisningsgangen vil derefter ikke tælle med, når fraværsprocenten udregnes.

7.5. Du kan se detaljer om en specifik studerende ved at klikke på den studerende (1).

7.6. Her kan du få overblik over fremmødet for alle undervisningsgange for en specifik studerende

Vær opmærksom på, at fraværsprocenten udregnes på baggrund af gennemført undervisning som underviseren har ført fremmøde for og ikke alle undervisningsgange på hele semesteret/modulet. Læs mere om aflæsning af fravær her

8. Aflæsning af fravær

8.1. Fraværsprocenten beregnes ud fra de skemabegivenheder, der er ført fremmøde for, og som ligger bagud i tid.

 • Fraværsprocenten beregnes ikke ud fra rummets samlede skemabegivenheder, men ud fra pågældende tidspunkts overståede skemabegivenheder, der aktivt er ført fremmøde for. Dvs. at fraværsprocenten ændrer sig, når der føres fremmøde for næste skemabegivenhed.
  • Hvis der ikke registreres fremmøde på en undervisningsgang, hvor der egentlig skal registreres fremmøde, vil fraværsprocenten for de studerende, der er fraværende, forblive uændret og kun stige, hvis der registreres fremmøde, fordi de så er fraværende fra flere undervisningsgange.
  • Hvis der ikke registreres fremmøde på en undervisningsgang, hvor der egentlig skal registreres fremmøde, vil fraværsprocenten forblive uændret for de studerende der er mødt op, som ellers ville få en lavere fraværsprocent, hvis deres fremmøde blev registreret.
  • Hvis der ikke registreres fremmøde på en undervisningsgang, hvor der egentlig skal registreres fremmøde, er det altså en fordel for de studerende, der ikke er fremmødte og en ulempe for de studerende, der er fremmødte. 
 • Skemabegivenheder, der ikke er ført fremmøde for eller som er udelukket for fremmøderegistrering tæller ikke med i den samlede fraværsberegningen
  • Skemabegivenheder, som tidsmæssigt er overstået, men hvor registreringen ikke er åbnet og hvor der ikke er ført fremmøde, tæller ikke med i den samlede fraværsberegning. Ligeledes tælles skemabegivenheder, der er udelukket for fremmøderegistrering, heller ikke med fraværsberegningen.
  • På skemabegivenheder, der er udelukket for fremmøderegistrering, vil urikonet, der indikerer, at der fremmøderegistreres, ikke fremgå. På skemabegivenheder, hvor fremmøderegistrering ikke er udelukket, men hvor der ikke er ført fremmøde, vil urikonet fremgå.

Har du brug for hjælp? 

Du kan altid få hjælp af Basen Online ved at oprette en sag på basen.kp.dk.

Du kan finde yderligere hjælp og vejledning på KP Intra (kræver KP-login). 

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Opret forudsætningskrav via fk.kp.dk (for administratorer)
Næste Vejledning Se og registrer fremmøde (studerende)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os