Vejledninger

Se og registrer fremmøde (underviser)

Opdateret

Fremmøderegistrering giver dig mulighed for at registrere fremmøde for studerende for skemalagte aktiviteter. Du kan også lade de studerende selvregistrere fremmøde.

Aktiviteterne kommer direkte fra skemasystemerne i TimeEdit eller kan oprettes direkte i Itslearnings kalender.

Vær opmærksom på, at fremmøderegistrering skal aktiveres i dit rum, før du eller de studerende kan registrere fravær. Se hvordan i denne vejledning.

1. Registrer fremmøde

Du kan registrere fremmøde for aktuelle skemalagte aktiviteter flere steder i Itslearning

 • På rummets Oversigt under Begivenheder kan du klikke på det lille ur
 • På den konkrete begivenhed i Itslearning kalenderen kan du klikke på det lille ur
 • Via rummets menu "Status og Opfølgning" og "Fremmøde"

Bemærk at du ikke kan føre fremmøde frem i tid, men altid bagud i tid.

På rummets Oversigt kan du se de igangværende og fremtidige undervisningsgange.

 1. Klik på "Oversigt"
 2. Klik på det lille ur ud for den undervisningsgang, du vil føre fremmøde for.

Klik på "Kalender" i Itslearnings topmenu og finde den aktuelle aktivitet

 1. Klik på det lille ur for at åbne fremmøderegistrering.
 1. Alle de studerende er sat til at blive registreret som fremmødte. Du skal derfor vælge de studerende som IKKE er mødt ved at fjerne fluebenet ud for deres navn.
 2. Hvis rummet har mange studerende, kan du søge efter navnet eller dele af navnet i søgefeltet for at finde en konkret studerende.
 3. I feltet her, vil der stå det tal i minutter, som selve undervisningsgangen varer (fx 120 minutter hvis det er to lektioner / timer). I dette tilfælde er den studerende ikke mødt op og får fravær for hele undervisningsgangen.
 4. Hvis en studerende ikke har været fraværende hele undervisningsgangen, kan der i feltet her angives hvor mange minutter den studerende reelt har været fraværende. I dette tilfælde er den studerende kommet 10 minutter for sent, og du skulle derfor skrive 10 i feltet som angivet i billedet nedenfor.
 5. Husk at klikke "Gem" til sidst.

Sådan! Du har nu registreret fremmøde for den konkrete undervisningsgang for det konkrete hold.

2. Selvregistrering af fremmøde for studerende

I Itslearning kan de studerende selv registrere fremmøde. Du skal som underviser aktivere denne mulighed, som kun kan ske i det pågældende tidsrum for aktivteten.

Se evt. Slå fremmøderegistrering til i rum i denne vejledning, for slå funktionen til i rummet

Åbn den aktuelle aktivitet i Itslearning ved at klikke på det lille ur-ikon - enten fra rummets oversigt, kalenderen eller fra Status og opfølgning.

Klik på "Åbn selvregistrering"

Der åbner nu et nyt faneblad i din browser. Her fremgår en fire-cifret kode. Denne kode skal de studerende selv taste ind i Itslearning.

Vis siden med koden til dine studerende - enten via projektoren i undervisningsrummet eller via skærmdeling ved virtuel undervisning.

Koden skifter efter 30 sekunder for at forhindre studerende i at videresende koden.  

Gå tilbage til Itslearning i forrige fane i browseren, for at se status for aktiviteten.

 1. Klik på "Åbn fane med kode" for at genåbne fanen med kode
 2. I oversigten over de studerende, kan du se hvor mange der er til stede (har registreret fremmøde) eller ikke angivet (har ikke registreret fremmøde)
 3. Klik på "Skjul" for at gemme fremmødeoversigten uden at lukke den
 4. Klik på "Luk selvregistrering" for at afslutte registreringen. Du advares før du lukker den helt

Alle studerende, der ikke har registreret deres fremmøde endnu, vil blive registreret som fraværende.

Du kan som underviser altid manuelt justere de studerendes registreringer ved at gå ind på aktiviteten igen.

3. Overblik og opfølgning

Du kan få et billede af fremmøde for holdet på tværs af undervisningsgange ved at gøre følgende:

 • Klik "Status og opfølgning"
 • Klik "Fremmøde".
 1. Brug disse knapper til at gå bagud og fremad i tid, så du kan få vist øvrige undervisningsgange.
 2. Hvis en undervisningsgang ikke er registreret, vil systemet gøre dig opmærksom på dette, som vist på billedet. Hvis den skal registreres, kan jeg her fra klikke "Registrer fremmøde" og foretage registreringen med det samme.
 3. Ud for de studerende som har fået angivet fravær specifikt ud fra et minuttal, er dette tal skrevet på feltet. Klik på timeglasset på feltet for at ændre tallet.
 1. Juster tallet om nødvendigt
 2. Klik "Gem"

3.1. Fortryd

Hvis du ved en fejl har registreret fremmøde for en undervisningsgang, som der ikke skulle have været ført fremmøde på, kan du altid fortryde dette.

 1. Vælg trekanten / den lille pil på undervisningsgangen.
 2. Sæt status til "Ikke angivet".

Denne undervisningsgang vil ikke tælle med, når fraværsprocenten udregnes.

3.2. Se detaljer om en enkelt studerende

Ved at klikke på en specifik studerende kan du få et overblik over alle undervisningsgange for en konkret studerende.

OBS: Vær opmærksom på, at fraværsprocenten udregnes på baggrund af gennemført undervisning som underviseren har ført fremmøde på.

4. Slå fremmøderegistrering til i rum

Gå til dit rum / hold

 1. Vælg "Mere"
 2. Vælg "Indstillinger"
 3. Vælg "Funktioner og egenskaber for rum".

Du har to muligheder, der afgør hvem der kan registrere fremmøde:

 1. Sæt et flueben i "Fremmøderapportering" for at undervisere og admininstratorer kan registerere fremmøde.
 2. Sæt desuden et flueben i "Gør det muligt for de studerende at registrere deres eget fremmøde" for at studerende også kan registrere fremmøde.

Klik "Gem" i bunden.

Vær opmærksom på, at du kun kan aktivere de studerendes selvregistrering i det pågældende tidsrum for aktivteten, og altså hverken før eller efter aktiviteten. 

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Kom i gang med forudsætningskrav
Næste Vejledning Opret forudsætningskrav i et rum
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os