Vejledninger

Opret litteraturliste i et rum

Senest opdateret

Litteratur.kp.dk er KPs løsning til litteratur. Du kan læse mere om det her.

Når du vil oprette en litteraturliste, skal du starte i Itslearning. Herfra kan du nemt og hurtigt oprette litteraturlister som alle studerende i rummet har adgang til.

  • Første gang du åbner "Litteratur" fra et rum i Itslearning aktiveres holdet på litteratur.kp.dk. På den måde kan du fx bruge den samme litteraturliste til flere hold: Opret litteraturliste i flere rum
  • Hvis der oprettes en litteraturliste i rummet vil alle andre undervisere åbne denne litteraturliste. Vi anbefaler at der kun oprettes en litteraturliste per rum - så sørg for at koordinere arbejdet med litteraturlister.

Hvis du heller vil lære at arbejde med litteratur via video, så se vores videovejledninger her

1. Opret en litteraturliste i et rum

1.1 Gå til rummet, hvor litteraturlisten skal bruges og tryk på "Mere" (1) og dernæst  "Litteratur" (2). Du er nu ved at aktivere holdet på litteratur.kp.dk og lave en forbindelse til Itslearning.

1.2 Du har nu to muligheder for oprettelse af litteraturlisten. Opret en ny liste fra bunden(1) eller "Opret liste fra en eksisterende liste(2).

1.1. Opret liste fra en eksisterende liste

1.1.1. Klik på "Vælg eksisterende liste"(1), hvis du ønsker at kopiere en eksisterende liste.

1.1.2. Du vil kunne tilføje, redigere eller fjerne sektioner og materialer efter behov i den nye liste. Du vil nu få en oversigt over de litteraturlister du er tilknyttet. Ud for den litteraturliste som du ønsker at kopiere, vælger du "Kopier listen"(1).

  • Ved at klikke på "Tilknyt hold til denne liste" tilknyttes det rum du er inde i til den ønskede listeraturliste. Ændringer i litteraturlisten vil gælde for alle rum som er knyttet til listen.
  • Ved at klikke på "Kopier listen" kopieres den ønskede liste til det rum du er inde i.  Ændringer i litteraturlisten vil kun gælde for den nye kopi af listen.

1.1.3. Herefter åbnes et nyt vindue, hvor du får mulighed for at give listen et nyt "liste navn"(1)(som standard er titlen det samme som den kopierede listes navn), samt tilføje en "beskrivelse af listen"(2). Klik herefter på "Opret liste"(3).  Ændringer i litteraturlisten

Du har nu kopieret den ønskede liste til dit rum og kan frit tilføje, redigere eller fjerne sektioner og materialer efter behov i den nye litteraturliste, uden at der sker ændringer i den oprindelige litteraturliste.

1.2. Opret en ny liste fra bunden

1.2.1. Klik på "Opret ny liste" hvis du ønsker at oprette en ny litteraturliste fra bunden.

1.2.2. Giv listen en titel (1) (som standard er titlen det samme som rummets navn) og tryk derefter på "Næste (2).

1.2.3. Vælg og opret sektioner (1). Under "Opret sektioner" kan du ved at klikke på menuen, vælge mellem skabelonerne Default, Uger, Modul og Sektion. Klik herefter på "Opret liste"(2).

Du kan vælge en af skabelonerne eller oprette dine egne sektioner (se evt. din udannelses retninglinjer) eller "Ugeplan".

Med sektioner kan man inddele litteraturen efter eks. emne, uger eller materialetyper som bøger eller artikler.

Der skal som minimum oprettes 1 sektion for at kunne tilføje litteratur til en liste.

2. Tilføj materiale til litteraturlisten

Undervisningsmateriale lægges i Itslearning, når der eksempelvis er tale om opgaver, cases, spørgeskemaer, tjeklister, PowerPoints / slideshows, billeder, KP Formalia. 

Litteratur lægges på litteratur.kp.dk, når der eksempelvis er tale om bogkapitler, boguddrag, hjemmesider (med link), video og film (findes de online eller på video.kp.dk tilføjes link på referencen), artikler* og rapporter*.

* Findes de online tilføjes link på referencen, findes de ikke online tilknyttes PDF. 

Du kan tilføje forskellige litteraturformater til litteraturlisten. Se herunder hvilke formater du kan tilføje, og hvordan du gør.

2.1. For at tilføje materialer trykker du på knappen "+ Tilføj" (1) og åbner drop-down sektionen "Nyt materiale" (2), hvis den ikke er åben i forvejen.

2.2. Tilføj en bog til en litteraturliste

2.2.1. Vælg "Find materialer" (1) fra menuen "+ Tilføj".

2.2.2. Vælg "Biblioteketssøgning" til venstre for søgefeltet (1), indtast et søgeord (2)(titel, forfatter, ISBN-nummer etc.), Tryk på søgeikonet (3) og vælg et søgeresultat du til tilføje ved at trykke på "+"-ikonet (4).

Planlægning af vejledninger | Microsoft Teams

2.2.3. Vælg hvilken sektion som materialet skal tilføjes til (1) og afslut med ved at trykke på "Tilføj".

HEAB's testfag – Google Chrome

Du har nu tilføjet materialet til litteraturlisten.

2.3. Tilføj et kapitel fra en bog

2.3.1. Vælg "Find materialer"(1) under menuen "Tilføj".

2.3.2. Vælg "Bibliotekssøgning" (1), indtast søgeord (2)(forfatter, titel, ISBN-nummer etc.), tryk på søg-ikonet (3), tryk på et søgeresultat (4), vælg hvilket sektion materialet skal tilføjes til (5) og tryk på "Tilføj og rediger" (6).

2.3.3. Tilføj kapitlets titel (1), skift materialetypen til Bogkapitel (2) og Tilføj kapitlets forfatter(e), redaktør, sidetal og eventuelt supplerende detaljer om materialet (3). Afslut ved at trykke "Gem"(4).

2.4. Tilføj scannet materiale fra scanningsdepotet.

2.4.1. Vælg "Find materialer"(1) fra menuen "+ Tilføj".

2.4.2. Vælg "KP scanningsdepot"(1), indtast søgeord (2)(forfatter, titel, ISBN-nummer etc.), tryk på søg-ikonet(3), tryk på et søgeresultat (4), vælg hvilken sektion materialet skal tilføjes til (5) og afslut med "Tilføj"(6).

HEAB's testfag – Google Chrome

Du har nu tilføjet materialet til litteraturlisten.

2.5. Tilføj en tekst, som IKKE allerede er indscannet

Findes en tekst IKKE i scanningsdepotet, så har du muligheden for selv at tilføje en pdf.

Dette kan gøres på to måder, enten ved at oprette en tekst manuelt fra bunden eller udnytte data fra biblioteket ved at søge i bibliotekets materialer.

Følgende viser hvordan man hvordan man udnytter bibliotekets materialer.

 

Husk teksten skal være ordentligt indscannet og opfylde kriterierne i Copydan aftalen.

Læs mere om, hvordan du inscanner en artikel (vælg OCR scan)

2.5.1. Vælg "Find materialer"(1) under menuen "+ Tilføj".

2.5.2. Vælg "Biblioteketssøgning" til venstre for søgefeltet (1), indtast et søgeord (2)(titel, forfatter, ISBN-nummer etc.), Tryk på søgeikonet (3) og vælg et søgeresultat du til tilføje ved at trykke på "+"-ikonet (4).

2.5.3. Vælg hvilken sektion materialet skal tilføjet til (1) og tryk på "Tilføj og Rediger"(2).

Filen vil ikke være synlig for de studerende før biblioteket har tjekket at den overholder copyright-reglerne.

Ligeledes er filen først tilgængelig i depotet for andre efter copyright-godkendelsen.

2.6. Tilføj din egen indscannede pdf fil manuelt

Hvis du ikke kan finde den artikel du søger i bibliotekets materialer eller under "KP Scanningsdepot", kan du tilføje din egen pdf fil manuelt.
Husk den skal være ordentligt indscannet og opfylde kriterierne i Copydan aftalen.

Læs mere om, hvordan du inscanner en artikel (vælg OCR scan)

2.6.1. Tryk på "Opret selv fra bunden" i menuen "Tilføj".

2.6.2. Vælg materialetype (1), tilføj titel, upload PDF'en ved træk-og-slip eller "Klik for at søge efter en fil"(3) og tryk på "Næste"(4).

2.6.3. Tilføj forfatter(e), redaktør, forlag, sidetal og evt. andre relevante oplysninger om materialet og tryk på "Næste"(2).

2.6.4. Vælg hvilken sektion PDF'en skal tilføjes (1) til og afslut med "Tilføj"(2).

Filen vil ikke være synlig for de studerende før biblioteket har tjekket at den overholder copyright-reglerne.

Ligeledes er filen først tilgængelig i depotet for andre efter copyright-godkendelsen.

2.8. Browse scannet materiale fra scanningsdepotet

OBS! denne løsning kræver at litteraturlisten, du vil tilføje materiale til, allerede er oprettet!

2.8.1. Du tilgår scanningsdepotet ved at trykke på "?"-ikonet når du har en litteraturliste åben i itslearning (1), og vælge "Browse scanninger"(2).

Eventuelt kan scanningsdepotet tilgås direkte via dette link. Det kan anbefales at bogmærke linket, hvis man vil browse og ikke har brug for at gå gennem ItsLearning.

På forsiden skal du klikke 'Log ind' (1) og derefter 'Studerende og Ansatte' (2)

2.8.2. Klik på "Log ind" (1) i øverste højre hjørne og vælg "Studerende og ansatte"(2).

2.8.3. Søg på den tekst du leder efter og vælg den, der linker til 'KP scanningsdepot' (1).

2.8.4. Klik på den tekst, der ser relevant ud (1) - er forfatter, årstal, sideinterval og antal sider registreret, vil det stå i søgeresultatet.

2.8.5. Klik på PDF-linket. Nu vil PDF'en åbne sig i et nyt faneblad og du kan vurdere om scanningen kan bruges.

2.8.6. Tilføj scanningen til litteraturen. Klik på 'Tilføj til litteraturliste' (1). Vælg den relevante litteraturliste fra dropdown menuen og dernæst hvilken sektion teksten skal ligge i (2). Afslut med 'Tilføj til litteraturliste' (3).

3. Publicer din litteraturliste

Når du er færdig med litteraturlisten skal litteraturlisten publiceres, så den bliver synlig for de studerende. Du kan altid vende tilbage til en litteraturliste og tilføje flere tekster.

Har du lagt nye pdf'er på din litteraturliste skal de copyright-godkendes før de er synlige for de studerende.

Når en liste publiceres vil biblioteket modtage en notifikation, hvis der er pdf'er der skal godkendes. Lægger du pdf'er på en allerede publicereret liste vil biblioteket automatisk modtage en notifikation.

3.1. Tryk på "Min liste er klar"(1).

3.2. Nu er listen synlig for de studerende og har status "Published" (2).

Har du brug for hjælp? 

Du kan altid få hjælp af Basen Online ved at oprette en sag på basen.kp.dk.

Du kan finde yderligere hjælp og vejledning på KP Intra (kræver KP-login). 

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Lad den studerende genindsende sin aflevering
Næste Vejledning Kopier eller knyt litteraturliste til flere rum
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os