Vejledninger

Afleveringsopgave

Opdateret

Med værktøjet Afleveringsopgave kan du nemt og hurtigt stille opgaver, indsamle besvarelser og give feedback til de studerende. Værtøjet er let at komme igang med og har samtidig en række funktioner der giver dig mange muligheder. 

Denne vejledning gennemgår følgende emner

Se en hurtig introduktion til afleveringsværktøjet - vejledningen forsætter under videoen. 

1. Opret en afleveringopgave

Find den plan hvor du vil tilføje en Afleveringsopgave

 1. Vælg "Tilføj"
 2. Vælg "Afleveringsopgave"
 3. Vælg "Opret nyt..." for at oprette en ny afleveringsopgave.

Under "Seneste" kan du se tidligere oprettede opgave og oprette en reference til dem. OBS - du opretter IKKE en ny opgave på denne måde.

1.1. Formuler afleveringsopgaven

 1. Giv Afleveringsopgaven en specifik titel. Sørg for at give den en titel, der adskiller den fra andre opgaver.  
 2. Her har du mulighed for at beskriv opgaven for de studerende. Du kan arbejde med tekst, video, lyd, billeder m.m. ved at bruge Teksteditor
 3. Klik på "Tilføj filer" for tilføje filer fx PDF, word, slides m.m. fra din computer, OneDrive o.l.  som de studerende vil kunne åbne når de ser afleveringsopgaven
 4. Når du har beskrevet opgaven og gennemgået relevante indstillinger så klik på "Opret afleveringopgave" for at gemme og oprette opgaven i din plan.

1.2. Vælg relevante indstillinger

I højre side kan du vælge forskellige indstillinger for din afleveringsopgave. Du behøver ikke at sætte nogle indstillinger for at afleveringen virker.


 1. Hvornår skal opgave være synlig for de studerende? Lader du den stå tom vil de studerende altid kunne se opgaven.
 2. Skal opgaven have en deadline og skal den lukkes efter deadline? De studerende vil blive notificeret når deadline nærmere sig.
 3. Skal opgaven være forberedelse? Opgaven vil få en markering, samt fremgå i de studerendes oversigt.
 4. Skal opgaven bedømmes ud fra bestemte kriterier? Gør det muligt at vurdere opgaven ud fra forskellige kriterier fx godkendt/ikke godkendt m.m. OBS al formel evaluering skal ske gennem WISEflow.
 5. Skal opgaven vurderes af andre studerende (peer review) og/eller skal den studerende vurdere sin egen opgave?
 6. Skal resultaterne være synlige for den enkelte studerende/gruppe? Hvis du ønsker at retter opgaverne som de kommer ind, men først give bedømmelse og feedback samlet til alle, kan du fjerne dette flueben. Husk at sætte fluebenet tilbage, når du ønsker at alle skal have tilbagemelding.
 7. Skal de studerende aflevere individuelt eller som gruppe? Du kan vælge at de studerende opretter gruppen når de afleverer eller at bruge rumgrupper som er oprettet i forvejen i rummet (link til vejledning kommer)
 8. Skal de studerende aflevere anonymt indtil alle afleveringer er evalueret.
 9. Skal afleveringerne undersøges for plagiering? Se mere her Tilføj plagiatkontrol på afleveringsopgave
 10. Skal opgaven være obligatorisk? De studerende kan se en oversigt over deres progression med obligatorisk opgaver.

1.3. Juster indstillingerne for en afleveringsopgave

Du kan altid gå tilbage og redigere indstillingerne for en afleveringopgave efter den er oprettet.

 1. Klik på "Rediger" for at justere opgavens beskrivelse
 2. Klik på "Rediger indstillinger" for at justere opgavens indstillinger
 3. Klik på de tre prikker for at redigere mere avancerede indstillinger

2. Opret en forudsætningsgivende afleveringsopgave

Her beskriver vi de særlige indstillinger der skal sættes til en Forudsætningsgivende studieaktivitet hvor de studerende skal aflevere noget materiale fx en PDF, en Word-fil, en video eller lydfil o.l.

Forudsætningsgivende studieaktivitet hedder på nogle uddannelser Studieprodukt, Modulopgave, Læringsaktivitet eller Modulgodkendelse" og beskriver de aktiviteter, som er obligatoriske for studerende, og som skal godkendes, for at den studerende kan indstilles til den endelige eksamen.

Husk at eksaminer og den endelige modulgodkendelse fortsat håndteres i Wiseflow.

2.1. Bedømmelsesskala

For alle forudsætningsgivende studieaktivitet skal dette følges:

 1. Vælg drop-down-menuen "Vælg bedømmelsesskala"
 2. Vælg "Godkendt / ikke godkendt".

2.2. Obligatorisk

Denne skal IKKE være markeret, når der er tale om en forudsætningsgivende studieaktivitet.

Opgaven er som standard sat til at være obligatorisk.

Hvis du anvender opgave-værktøjet til andet end forudsætningsgivende studieaktivitet bør du sætte et flueben her, så det ikke fremgår på listen for DFS, som skal indstille den studerende til eksamen.

3. Evaluer afleverede opgaver

Den specifikke afleveringsopgave vil samle alle de studerendes afleveringer og herfra kan du vurdere om den/de studerende har fudført eller ikke fuldført opgaven samt nemt og effektivt give feedback.

Du finder Afleveringsopgaven som du vil evaluere enten direkte planen eller på rummets Oversigt når de studerende begynder at aflevere. Du finder alle rummets afleveringsopgaver under Status og opfølgning og Afleveringsopgaverapporter.

3.1. Oversigt over afleverede opgaver

Når du åbner afleveringsopgaven vil du kunne se en status over afleveringerne. Her kan du se hvem der har afleveret og hvornår, evt plagiatkontrol og du kan sortere visningen for sendte, grupper m.m.  eller downloade alle afleveringer som zip-fil.

 1. Klik på en studerende for at åbne dennes eller gruppens aflevering.

3.2. Evaluer afleveringen

 1. Vurder  om opgaven er fuldført/ikke fuldført. Hvis opgaven sættes som Fuldført kan den studerende ikke aflevere igen.
 2. Giv en overordnet feedback til opgaven. Du kan vælge om det skal være tekst, en separat fil eller du kan optage stemme eller video direkte i opgaven ved at klikke på "Optag"
 3. Giv en specifik feedback til bestemt indhold i opgaven ved at markere tekst i afleveringen. Muligheden varierer alt efter hvilket format den studerende har afleveret i. Eksemplet her er PDF.
 4. Brug Diskussion til at diskutere opgaven med den studerende.
 5. Klik "Gem bedømmelse" for at gemme din evaluering. Den studerende notificeres om din evaluering og du vil blive notificeret hvis den studerende svarer tilbage.
 6. Klik på > og < for at gå frem eller tilbage mellem opgaver eller X for at lukke ned.

4. Status over alle rummets afleveringer

itslearning samler alle rummets afleveringsopgaver i en oversigt. Her kan du se og tilgå alle rummets afleveringer samt finde information om de er afleverede, evalueret m.m. Du kan desuden skrive direkte til de studerende inde fra oversigten.

 1. Klik på "Status og opfølgning"
 2. Vælg "Afleveringsopgaverapport"

Nu åbner Afleveringsopgaverapporten for rummet

 1. Oversigt over studerende. Klik på den studerendes navn for at skrive en besked til den studerende.
 2. Oversigt over alle rummets afleveringer. Klik på afleveringsopgavens for at åbne den specifikke afleveringsopgave. Hvis du holder cursor hen over navnet kan du se basale indstillinger for opgaven.
  "Ikke sendt" = den studerende har ikke afleveret.
  "Sendt" = den studerende har afleveret, men den er endnu ikke evalueret.
  "Fuldført" = afleveringen er evalueret og markeret som fuldført.
  "Ikke tilgænglig" = afleveringen er sat til anonym bedømmelse og resultatet vises først når alle afleveringer er bedømt.
 3. Sorter afleveringsopgaverne ud fra forskellige kriterier fx gruppe, navn, dato m.m.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Kopier en ressource eller aktivitet til et andet rum
Næste Vejledning Arbejdsopgave
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os