Vejledninger

Status og opfølgning & 360°-rapporter

Senest opdateret

I status og opfølgning har du tre funktioner: Afleveringsopgaverapport, resumé og statusrapport. Vil du vide mere om fremmøderegistrering, så se vejledningen om fremmøderegistrering.

I 360°-rapporter kan du få udtræk af de studerendes aktivitetstid og status på opgaver.

I denne vejledning gennemgår vi:

Status og opfølgning

1. Afleveringsopgaverapport

1.1. Vælg fanen 'Status og opfølgning' (1) og tryk på 'Afleveringsopgaverapport' (2). Her kan du få et overblik over de opgaver, der er givet for i rummet

1.2. Er opgaven 'Ikke sendt' (1) er den ikke afleveret af den studerende. Er opgaven 'Sendt' (2) er den afleveret, men ikke bedømt endnu. Er opgaven 'Fuldført' (3) er den afleveret og bedømt. Er den 'Ikke tilgængelig' (4) anvender opgaven anonym bedømmelse, og status kan ikke ses, før denne er foretaget

Hvis du holder musen hen over en opgavetitel, kan du du se information om opgaven, deadlines og bedømmelsesskala

Du kan også sortere din visning og bl.a. vælge mellem deadline eller titel

1.3. Klik på en af de studerenes navne og få en visning af jeres samtale (1), eller få et overblik over hvornår den studerende har afleveret opgaver (2)

2. Statusrapport

2.1. Når du er inde på 'Status og opfølgning' (1) så tryk på 'Statusrapport' (2). Her kan du få et overblik over de studerendes fuldførelsesstatus for obligatoriske opgaver fx afleveringsopgaver, tests og quizzer.

2.2. Her kan du se de studerendes aktivitetsstatus (1). Det fremgår også hvad de forskellige farver ved "Status for aktivitet" betyder (2). Tryk på de tre prikker for at redigere indstillingerne for statusrapporten (3).

Hold musen over 'Status for aktivitet' og få et skriftligt overblik over den studerendes aktivitetsstatus.

Du kan filtrere i din visning, så du får et overblik over alle rummets studerende. Du kan også vælge kun at se status for en specifik rumgruppe.

2.3. Her kan du ændre, hvilke kriterier statusrapporten skal laves ud fra (1). Angiv dine ændringer og tryk 'Gem' (2).

360°-rapporter

3. Se 360°-rapporter for hold

3.1. Tilgå et rum, og vælg fanen '360°-rapporter'. Her kan du få et overblik over de studerendes aktivitet målt i tid over de seneste 7 dage, samt deres gennemsnitlige besøgstid på Itslearning.

3.2. Her kan du søge efter en studerende (1) eller filtrere din visning ud for en rumgruppe (2). Du kan også sortere din visning ud fra navn, aktivitet de sidste 7 dage eller gennemsnitlig varighed (3).

Overblikket kan også eksporteres til Excel!

4. Se 360°-rapporter for en studerende

4.1. Hvis du klikker på et navn, kommer du ind på en oversigt over den studerendes aktivitet (1)

4.2. Her kan du aflæse den studerendes aktivitet målt i tid (1), veksle mellem varighed og antal besøg (2) og veksle mellem besøgsvarighed og antal udførte handlinger (3). Du kan også skrive direkte til den studerende (4) og vælge at se rapport for en anden studerende (5).

4.3. Vil du hellere se en oversigt over den studerendes status, kan du vælge dette i fanen øverst (1). Her kan du aflæse den studerendes status på ressourcer og aktiviteter

4.4. Her kan du aflæse den overordnede status (1), se den studerendes status i rummets elementer (2) og aflæse den studerendes status på det enkelte element (3)

5. Se 360°-rapporter for et element

5.1. Vælg 'Oversigt over ressourcer' (1). Så får du en oversigt over rummets elementer og deres status.

5.2. Her kan du filtrere visningen (1), aflæse elementernes status (2) og få vist en detaljeret oversigt over de studerendes fuldførelse af elementet (3)

5.3. Vælger du 'Vis detaljer' kan du se de studerendes status (1), bedømmelse (2) og tidsforbrug (3)

Har du brug for hjælp? 

Du kan altid få hjælp af Basen Online ved at oprette en sag på basen.kp.dk.

Du kan finde yderligere hjælp og vejledning på KP Intra (kræver KP-login). 

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Kom i gang med forudsætningskrav
Næste Vejledning Download materiale i en zip-fil
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os