Vejledninger

Se og registrer fremmøde (studerende)

Opdateret

I Itslearning er der muligheder for at både underviseren og studerende kan registere fremmøde. Uddannelserne vælger om der skal registreres fremmøde samt hvornår og hvem der gør det.

Denne vejledning viser hvordan du som studerende kan 1) se det fremmøde, som er registreret for dig samt 2) hvordan du selv kan registrerer fremmøde, hvis underviseren tillader det.

1. Se fremmøde

  1. Klik på dit navn øverst til højre i Itslearnings topmenu
  2. Klik på "Fremmøde".

Klik på et hold for at se flere detaljer.

  1. Her kan du se din samlede fraværsprocent udregnet i forhold til de gennemførte lektioner
  2. Her er den studerende angivet som værende til stede af underviseren.
  3. Her har underviseren ikke udfyldt fravær og det tæller således ikke med.
  4. Her er den studerende kommet 10 minutter for sent.
  5. Her er den studerende fraværende i undervisningens fulde længe (der står ikke et tal).

2. Selvregistrer fremmøde

Før du kan registere fremmøde skal din underviser vise dig en fire-cifret kode. Denne kode skal du taste ind i Itslearning. Koden skifter efter 30 sekunder. Der kan kun registreres fremmøde i det pågældne tidsrum for aktiviteten.

  1. Åbn Itslearning "Kalender" (eller rummets "Oversigt")
  2. Klik på den aktuelle begivenhed
  3. Klik på "Registrer tilstedeværelse"

Indtast den fire-cifrede kode i feltet

Er koden korrekt registeres din tilstedeværelse. Er koden forkert bedes du indtaste koden igen.

Du kan nu lukke vinduet,

Husk at underviseren altid kan justere fremmøde manuelt hvis der sker en fejl.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Aflever en opgave
Næste Vejledning Adgang til litteratur
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os