Vejledninger

Afkryds studerende (undervisere)

Opdateret

Her viser vi hvordan du som underviser arbejder med forudsætningskrav i et rum i Itslearning. Vær opmærksom på at

  • Forudsætningskravene der fremgår i rum oprettes som udgangspunkt centralt af en administrator og er baseret på uddannelsens studieordning
  • Du skal som undervisere vurdere om de studerende lever op til forudsætningskrav og manuelt afkrydse den studerende. Du kan med fordel bruge disse relevante værktøjer i Itslearning  

Se denne video for mere information: Deep dive: Forudsætnignskrav i Itslearning (7.57)

1. Arbejd med forudsætningskrav

1.1. Find rummet i Itslearning og klik på "Status og opfølgning" og "Forudsætningskrav"

1.2. Afkryds de studerende

  1. Afkryds de studerende ved at sætte flueben ud for den studerende når de lever op til de pågældende forusætningskrav fx deres opgave er godkendt, tilstrækkelig svarprocent, fremmøde m.m.
  2. Når alle flueben er sat ud for en studerende ændres "Status" automatisk til  grøn (indstillet af underviser). Du kan manuelt justere status for studerende hvis ikke alle flueben er sat - se punkt
  3. Tilføj evt. en "Note" til den studerende som kun undervisere og administratorer kan se

1.3. Juster status manuelt ved at klikke på statusfeltet

Vælg relevante status og klik "Gem"

1.4. Juster status på flere studerende samtidigt ved at sætte flueben og klikke "Rediger status" for valgte studerende

1.5. Afkryds mange studerende på et forudsætningskrav ved at klikke øverst ved det pågældende forusætningskrav

Fjern flueben ud fra de studerende der IKKE har lever op til forudsætningkravet og klik "Gem"

1.6. Tilføj krav manuelt til rummet ved at klikke på "Tilføj krav"

Vær opmærksom på at kravet udelukkende vil være tilgængeligt i dette rum. Hvis kravet skal oprettes i flere rum skal det oprettes via SIS eller uddannelsesbyggeren. Se Opret forudsætningskrav til et rum (for administratorer)

Giv forudsætningskravet en sigende titel på dansk/engelsk og klik "Gem"

Manuelt oprettede forudsætningskrav kan redigeres og slettes direkte fra rummet.

1.7. Find flere muligheder ved klikke på "Mere"

  • "Rediger rækkefølgen af krav" så de ligger i kronologisk rækkfølge
  • "Indstil til eksamen"
  • "Vis kun studerende" styrer om alle rummets deltagere eller kun studereden skal fremgå af listen
  • "Vis log" viser hvad, hvem og hvornår der er lavet ændringer
  • "Eksporter" giver mulighed for at eksportere data til fx en tabel m.m.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Se og registrer fremmøde (studerende)
Næste Vejledning Bioanalytikeruddannelsen retningslinjer
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os