Vejledningeritslearning Fremmøde / fraværFremmøderegistrering (for undervisere)

Fremmøderegistrering (for undervisere)

Læringsplatformen "Itslearning" indeholder et værktøj til at føre fremmøde / fravær for studerende. Værktøjet er nyudviklet sommeren 2019.

Denne vejledning forsøger at vise, hvordan du som underviser skal registrere fremmøde i Itslearning.

Slå fremmderegistreringsværktøjet til på dit hold

 • Gå til dit rum / hold
 • Vælg "Mere"
 • Vælg "Indstillinger" i den hvide menu for rummet
 • Vælg "Funktioner og egenskaber for rum".
 • Sæt et flueben i "Fremmøderapportering"
 • Klik "Gem" i bunden.

Registrer fremmøde

På rummets forside kan du under begivenheder se de igangværende og fremtidige undervisningsgange. Disse skemabrikker kommer direkte fra skemasystemet i TimeEdit.

 • Klik på det lille ur ud for den undervisningsgang, du vil føre fremmøde for.

Eller.... direkte i kalenderen i Itslearning på samme ikon.

OBS: Bemærk at du ikke kan føre fremmøde frem i tid, men altid bagud i tid.

 1. Alle de studerende er sat til at blive registreret som fremmødte. Du skal derfor vælge de studerende som IKKE er mødt ved at fjerne fluebenet ud for deres navn.
 2. Hvis rummet har mange studerende, kan du søge efter navnet eller dele af navnet i søgefeltet for at finde en konkret studerende.
 3. I feltet her vil stå det tal i minutter, som selve undervisningsgangen varer (fx 120 minutter hvis det er to lektioner / timer). I dette tilfælde er den studerende ikke mødt op og får fravær for hele undervisningsgangen.
 4. Hvis en studerende ikke har været fraværende hele undervisningsgangen, kan der i feltet her angives hvor mange minutter den studerende reelt har været fraværende. I dette tilfælde er den studerende kommet 10 minutter for sent, og du skulle derfor skrive 10 i feltet som angivet i billedet nedenfor.
 5. Husk at klikke "Gem" til sidst.

Sådan! Du har nu registreret fremmøde for den konkrete undervisningsgang for det konkrete hold.

Overblik og opfølgning

Du kan få et billede af fremmøde for holdet på tværs af undervisningsgange ved at gøre følgende:

 • Klik "Status og opfølgning"
 • Klik "Fremmøde".
 1. Brug disse knapper til at gå bagud og fremad i tid, så du kan få vist øvrige undervisningsgange.
 2. Hvis en undervisningsgang ikke er registreret, vil systemet gøre dig opmærksom på dette, som vist på billedet. Hvis den skal registreres kan jeg her fra klikke "Registrer fremmøde" og foretage registreringen med det samme.
 3. Ud for de studerende som har fået angivet fravær specifikt ud fra et minuttal, er dette tal skrevet på feltet. Klik på timeglasset på feltet for at ændre tallet.
 1. Juster tallet om nødvendigt
 2. Klik "Gem"

Fortryd

Hvis du ved en fejl har registreret fremmøde for en undervisningsgang, som der ikke skulle have været ført fremmøde på, kan du altid fortryde dette.

 1. Vælg trekanten / den lille pil på undervisningsgangen.
 2. Sæt status til "Ikke angivet".

Denne undervisningsgang vil ikke tælle med når fræværsprocentet udregnes.

Se detaljer om en enkelt studerende

Ved at klikke på en specifik studerende kan du få et overblik over alle undervisningsgange for en konkret studerende.

OBS: Vær opmærksom på at fraværsprocenten udregnes på baggrund af gennemført undervisning som underviseren har ført fremmøde på.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret