VejledningerItslearning Ressourcer og AktiviteterTilladelser- Rediger studerendes rettigheder på et indholdselement

Tilladelser- Rediger studerendes rettigheder på et indholdselement

Itslearning er som udgangspunkt underviserstyret. Med tilladelser kan du styre hvem der skal have hvilke rettigheder til bestemte Ressourcer og Aktiviteter i Itslearning. På den måde kan du fx lade de studerende være medproducenter af læringsmaterialer og derigennem styrke læringsfællesskaber.  

Skal de studerende fx kunne uploade materialer i en mappe, skal en gruppe kunne designe deres egen side, udvikle deres egen multiple choice? Så skal du ind og arbejde med tilladelser.

1. Tilføj et indholdselement til Ressourcer og aktiviteter

1.1. Giv indholdselementet en titel og tilføj eventuelt en beskrivelse

1.2. Luk vinduet ned og se indholdselementet i din plan

2. Rediger tilladelser på indholdselementet

2.1. Åbn indholdselementet og tryk på de tre prikker i højre hjørne. Vælg 'Tilladelser'

2.2. Hvis du gerne vil redigere tilladelserne på deltager- eller gruppeniveau, så vælg 2. mulighed, hvis du gerne vil redigere tilladelser for alle studerende på rolleniveau, så vælg 3. mulighed

2.3. Ændring af tilladelser på rolleniveau

Vælger du den 3. mulighed, så får du nu en oversigt over de aktuelle tilladelser. For at ændre disse skal du klikke på de tre prikker øverst til højre.

Ved de fleste indholdselementer kan du sætte flueben ved 'Rediger', men nogle kræver fuld adgang. Se punkt 3 nedenfor og test, om de studerende kan redigere i indholdselementet.

Husk, at hvis du ændrer tilladelser på rolleniveau (3), så synkroniserer tilladelserne med deltagerlisten, så du ikke skal ind og åbne op for enkelte studerende. Vælger du at ændre tilladelser på individ- eller gruppeniveau, så skal tilladelserne velligeholdes.

3. Test redigeringsmuligheder

Har du valgt at alle studerende skal kunne redigere et indholdselement, så kan du se siden som studerende og afprøve deres rettigheder. Dette kan du ikke hvis du har redigeret enkeltes tilladelser, da Itslearning ikke kan skelne på deltagerniveau.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret