Vejledninger

Team

Senest opdateret

Team (eller brugere) definerer ejerskabet af en entitetspost. Feltet Ejer i højre øverste hjørne af enhver entitetspost angiver det team eller den bruger, den pågældende entitetspost er ejet af. Rettigheder i teamet bestemmer, hvad teamet kan se i esas, og hvilke handlinger de må udføre. Det er på den måde nemt at sikre adgang til eksempelvis de samme oversigter, rapporter, listevisninger og dashboards. 

Institutionsspecialister kan oprette og opsætte teams i esas. Mens afdelinger er afhængige af tilknyttede teams, så kan et team eksistere uafhængigt af en afdeling og kun være tilknyttet den pågældende business unit.

Oprettelse af team

Teams oprettes fra hylden via Administration, Sikkerhed, Team

4. Vælg Team

5. Vælg Ny(t), navngiv det nye team, angiv administrator og gem.

OBS! Brugere kan først tilknyttes et team når teamet er gemt.

Tilknyt bruger(e) til team

Åbn det aktuele team via administration, sikkerhed, team

1. Klik på + i området med Brugere ( + aktiveres når teamet er gemt)

2. Fremsøg de brugere der skal tilknyttes

3. Vælg fra listen (Punkt 2 og 3 gentages for hver bruger der skal tilknyttes teamet)

4. Gem

Tilknytning af team(s) til bruger

Tilknytning til teams dannes via administration i hylden, Administration, Sikkerhed og Bruger

Fremsøg den pågældende bruger, vælg fra listen og klik på + i området med Team.

Fremsøg det ønskede team og vælg fra listen og vedkommende er tilføjet (Punkt 8 og 9 gentages for hvert team brugeren skal tilknyttes)

Sletning af teammedlemer

Teammedlemmer kan enten opdateres ud fra teamet eller ud fra den enkelte bruger. 

  • sletning af brugers team/s

Tilgå Brugere via administration og Sikkerhed.

Klik på skraldespanden ud for det/de teams som brugeren skal slette fra

  • Sletning af teamsmedlemmer

Tilgå teamet via administration og Sikkerhed

Klik på skraldespanden ud for den/de brugere der ikke skal være medlem af teamet

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Del- og samlekarakterer
Næste Vejledning Find en entitets unikke ID (GUID)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os