Vejledninger

Håndtering af revalidender og rekvirenter - når et jobcenter betaler (VU)

Senest opdateret

En ansøger der får betalt sin uddannelse af fx et jobcenter er revalidend, og jobcentret er rekvirent.

Jobcentret skal både betale deltagerbetaling og STÅ for det pågældende modul.

Bemærk at ansatte på et jobcenter ikke skal håndteres efter denne vejledning, men som alm. ansøgere.

Link til UFM-hjemmeside om rekvirenttyper (pdf-fil): https://ufm.dk/uddannelse/institutioner-og-drift/okonomi/tilskud/aktivitetstilskud/betalingsloven

Alle opgaver i vejledningen håndteres af Optagelsesteamet.

Standard-/tilmeldingsblanket fra jobcenter

Det er vigtigt, at vi får en standard-/tilmeldingsblanket fra jobcentret med oplysninger om ansøgeren, hvilket modul det drejer sig om samt hvilke betalingsoplysninger der skal anvendes til fakturering.

Jobcentret har også brug for, at vi udfylder nogle oplysninger på blanketten samt underskriver og sender retur til dem.

Standard-/tilmeldingsblanketten ser forskellig ud alt efter jobcenter.

Hvis ikke vi har modtaget blanketten sammen med tilmeldingen – enten vedhæftet eller pr. mail, så skriver vi til ansøgeren og beder dem efterspørge den ved jobcentret. Jobcentret sender typisk standard-/tilmeldingsblanketten direkte til os pr. mail.

Udfyldelse af standard-/tilmeldingsblanket:

Vi udfylder standard-/tilmeldingsblanketten og sender retur efter anvisningen fra jobcentret.

STÅ-prisen/Undervisningstaxameter beregnes via dokumentet ”Prisberegner ÅU STÅ 20xx”, som findes i Sag og Dokument: https://kpdk.sharepoint.com/sites/SOD-FLS9/FA17/FB114/Assets/AxIndex.aspx

Vores institutionsnummer er: 219419

Det er beløbet ’Undervisningstaxameter pr. pers. inkl. momstillægsfaktor’ der skal benyttes.

Den udfyldte standard-/tilmeldingsblanket og mailen til jobcentret arkiveres i ansøgerens personmappe i Sag og Dokument. Der skal oprettes en sag, se altid gældende sagsguide i Sag og Dokument.

Behandling af ansøgning
 1. Fremsøg ansøgerens ansøgning i esas.
 2. Tjek at vedkommende opfylder adgangskravet til den pågældende uddannelse. Når jobcentret skal betale, så er der typisk valgt ’Øvrig’ i feltet debitortype, eller det fremgår af bemærkningsfeltet på ansøgningen.
 3. Tjek om der er vedhæftet en standard-/tilmeldingsblanket, eller om den er modtaget pr. mail. Hvis ikke, så efterspørg det hos ansøgeren.
 4. Giv ansøgningen status ’Afventer’.
 5. Når standard-/tilmeldingsblanketten er modtaget, udfyldt og returneret, kan ansøgningen færdigbehandles. Udfyld felterne:
  - Debitortype: Rekvirent
  - Rekvirenttype: Se hvilke der er her: https://ufm.dk/uddannelse/institutioner-og-drift/okonomi/tilskud/aktivitetstilskud/betalingsloven eller søg via luppen i esas                                     (ansøgers rekvirenttype er angivet på standard-/tilmeldingsblanketten -  KOM når det er fra en kommune og fx blanket A, dvs. KOMA).
  - Virksomhed/institution: Indsæt det EAN-nr. der er oplyst på standard-/tilmeldingsblanketten (husk evt. kundereference).
  - Lav en bemærkning om ’Rekvirent’ i bemærkningsfeltet.
  - Giv ansøgningen status ’Færdigbehandlet og OK’.
Optagelse og faktureringsgrundlag

Efter tilmeldingsfrist og VU-beslutning om oprettelse af PUEn, optages ansøgningen på samme vis som de øvrige ansøgere på PUEn i esas.

Fordi jobcenteret skal betale for STÅ, så skal der tilføjes en ekstra faktureringsgrundlagslinje i esas:

 1. Fremsøg den studerendes faktureringsgrundlag til den pågældende PUE.
 2. Lav endnu en faktureringsgrundlagslinje ved at klikke på + og udfyld felterne:
  GUE: Fremsøg/indsæt den studerendes GUE til den pågældende PUE.
  Gebyrkategori: Undervisningstakst.
  Beløb: Den udregnede STÅ/undervisningstaxameter fra standard-/tilmeldingsblanket.
  Finanskonto: 111010
  Dimension 1: 1 PROF HØJ 820
  Dimension 2 (alias): Samme som på PUEns gebyrtype.
 3. Gem og luk.
 4. Husk at give din afholdelseskollega besked om, at der er en revalidend på PUEn, så kollegaen ved, at begge faktureringsgrundlagslinjer skal opkræves, samt at den studerende ikke udløser STÅ.
Registrering på studieforløb

Hvis alle ovenstående trin i vejledningen er udfyldt, så vil sektionen ’Rekvirenter’ automatisk blive oprettet på den studerendes studieforløb:

 1. Fremsøg den studerendes studieforløb (som den pågældende PUE tilhører)
 2. Scrol ned til sektionen ’Rekvirenter’, og åbn linjen med datoerne på PUEn.
 3. Tjek at følgende oplysninger er udfyldt:
  Startdato
  Slutdato
  Debitor
  Rekvirenttype
 4. Udfyld manuelt feltet ’GUE’ ved at fremsøge/indsætte den studerendes GUE til den pågældende PUE.
 5. Gem og luk.
Når ansøgningen er færdigbehandlet og optaget

Hvis ansøgningen er færdigbehandlet og optaget, efter vi er blevet oplyst om, at jobcentret skal betale, så skal sektionen ’Rekvirenter’ oprettes og udfyldes manuelt på studieforløbet:

 1. Fremsøg PUEn og klik til den pågældende studerendes studieforløb.
 2. Scrol ned til sektionen ’Rekvirenter’.
 3. Klik på + og udfyld felterne:
  - GUE: Fremsøg/indsæt den studerendes GUE til den pågældende PUE.
  - Startdato: PUEns startdato.
  - Slutdato: PUEns slutdato.
  - Debitor: Indsæt det EAN-nr. der er oplyst på standard-/tilmeldingsblanketten.
  - Rekvirenttype: Se hvilke der er her: https://ufm.dk/uddannelse/institutioner-og-drift/okonomi/tilskud/aktivitetstilskud/betalingsloven eller søg via luppen i esas (ansøgers rekvirenttype er angivet på standard-/tilmeldingsblanketten  - KOM når det er fra en kommune og fx blanket A, dvs. KOMA).
 4. Gem og luk.

 

Hvis der er dannet faktureringsgrundlag, så husk at der skal laves en ekstra faktureringsgrundlagslinje  se afsnittet Optagelse og faktureringsgrundlag.

 

 

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Tilretning af faktureringsgrundlag (VU)
Næste Vejledning Faktureringsstatus på en PUE
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os