Vejledninger

PUE-skift og holdskift (VU)

Senest opdateret

Et PUE-skift kan bruges, når en studerende er optaget på én PUE, men skal flyttes til en anden PUE i samme semester.

Hvis flere studerende på den samme PUE skal flyttes til en anden PUE, så kan der laves en masseredigering.

Den studerende skal være optaget, og der kan laves et PUE-skift både før og efter fakturering. 

Hvis der er faktureret, så er det vigtigt, at deltagerpris og ECTS-point er identisk på de PUEr der skiftes imellem – hvis ikke, så kan der ikke laves et PUE-skift.


PUE-skift og holdskift (optagsopgave)

Ansøgning, Sag og Dokument og nyt optagelsesbrev (optagsopgave)

Fakturering (afholdelsesopgave)

PUE-skift og holdskift (optagsopgave)

 1. Fremsøg den PUE, den studerende på nuværende tidspunkt er optaget på.
 2. Tryk på GUEn, der skal flytte hold.
 1. Vælg ”PUE SKIFT”
 2. Indsæt PUEns kaldenavn eller PUE-ID
 3. Vælg den rigtige PUE
 4. Gem og Luk

Den studerende er nu flyttet over på den rigtige PUE.

Den studerende er nu flyttet over på den nye PUE.

Tjek at den nye GUEn har den samme start- og slutdato som på PUEn – hvis ikke, så skal det rettes manuelt på GUEn. Det er vigtigt af hensyn til STÅ-indberetning.

Tjek at GUEn på den oprindelige PUE er fjernet.

Tjek at der er dannet/overført en faktureringsgrundlagslinje til den nye PUE. Hvis der er faktureret, så er navnet på faktureringsgrundlagslinjen stadig det samme som den oprindelige PUEn – det er ok.

Den studerende skal sættes på holdet på PUEn, HVIS PUEN STÅR SOM AKTIV. Dette sker ikke automatisk ved PUE-skift, når PUEn står som aktiv. Står PUEn som planlagt, tilføjes den studerende på holdet, så snart PUEn ændres til aktiv.

Holdet har integration til Itslearning, det er derfor vigtigt. de kommer herind også.

Den studerende skal tilføjes holdet:

 1. Klik på holdet på PUEn
 1. Klik på ”+” under Gennemførelseselementer
 2. Klik på luppen og den studerende, der mangler at blive tilføjet, dukker nu op. Hvis ikke, kan du fremsøge vha. cpr-nummer.
  Tilføj den studerende til holdet.

Antallet på PUEn og på holdet burde nu stemme overens.

Ansøgning, Sag og Dokument og nyt optagelsesbrev (optagsopgave)

Fremsøg den studerendes ansøgning til den oprindelige PUE

Skift PUEn på ansøgningen (så dataudtræk med udgangspunkt i ansøgninger er korrekte)

Indsæt en bemærkning i bemærkningsfeltet: PUE-skift fra X-PUE til Y-PUE + initialer

I Sag og Dokument under Personmappe og ”Ansøgninger – Videreuddannelsen” arkiveres den studerendes mail med bekræftelsen på flytning fra hold X til hold Y

Der sendes et nyt optagelsesbrev vedr. den nye PUE.

Giv din afholdelseskollega besked om, at den studerende er flyttet fra X-PUE til Y-PUE. Det er vigtigt i forhold til lokalebookning.

Fakturering (afholdelsesopgave)

Husk: Hvis der er faktureret, så er det vigtigt, at deltagerpris og ECTS-point er identisk på de PUEr der skiftes imellem – hvis ikke, så kan der ikke laves et PUE-skift.

Forskellige scenarier når der er opkrævet/afsendt faktura på den oprindelige PUE:

Modul / SUE Semester Alias Handling
Samme/Andet Samme Samme Gør intet
Andet Samme Andet

Ej betalt = kreditere oprindelig faktura + afsende ny faktura på ny PUE.

Hvis betalt = kreditere oprindelig faktura + lave ny faktura på ny PUE + give besked til [email protected] om at udligne betalingen


0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Oprettelse af PUE på IDV (VU)
Næste Vejledning Tilføj en studerende manuelt (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os