Vejledninger

Fleksibelt forløb

Senest opdateret

Registrering af afgangsprojekt fleksible forløb – VU

Når en studerende med et fleksibelt forløb (diplom/akademi) skal skrive afgangsprojekt (ÅU) skal:

1) de optages på en PUE, der er oprettet med en særlig uddannelsesstruktur. Den studerende tilmelder sig den almindelige uddannelsesaktivitet, hvor den pågældende uddannelses afgangsprojekt er, men optages altså på flexaktiviteten.

2) deres rum i Itslearning kobles sammen med det hold de skal følge.

3) Afholdelse have besked om den nye PUE, der er oprettet, da denne også skal faktureres og STÅ-indberettes. Derudover skal Afholdelse kende til PUEn ift. eksamensafviklingen.

Opgaven med at oprette og registrere studerende på afgangsprojekt ved fleksible forløb ligger i Studieservice VU hos Team Optag.

De studerende tilmelder sig det almindelige Afgangsprojekt, og det er derfor Optags ansvar ved AP-tjek, at få øje på dem, som læser et fleksibelt forløb. Hvis en studerende læser på et fleksibelt forløb, vil der være en underskrevet uddannelsesplan i Sag og dokument.

Uddannelsesplanen findes i en mappe, der hedder ’zz – den studerendes navn og cpr-nr – Fleksibelt forløb’

Tjek at planen stemmer overens med de beståede fag på studieforløbet. Tidsplanen i uddannelsesplanen er vejledende, men de beståede fag må ikke afvige fra uddannelsesplanen.

Hvis den studerende kan optages på et Afgangsprojekt, skal der oprettes en PUE til flex-aktiviteten.

Trin 1: Opret Flex-PUE til Afgangsprojekt

Ved fleksibel diplom skal der søges efter uddannelsesstruktur ’8875’.

Vælg følgende struktur ’8875 - KP - Fleksibelt forløb - diplomuddannelse’

Ved fleksibel akademi skal der søges efter uddannelsesstruktur ’8945’.

Vælg følgende struktur ’8945 - KP - Afsluttende fleksibelt forløb’

Klik ind på SUEn (der en kun én man kan vælge):

Opret herefter PUEn ved at klikke på ”+”: (Eksempel gives ud fra en fleksibel diplom):

Planlægningsuddannelseselement:

Kaldenavn (Eksempel): dil221344221_Flex Afgangsprojekt fleksibelt forløb - diplom
(Aktivitetsnummer er identisk med den PUE de har tilmeldt sig, men med ’_Flex’ bagefter)

Aktivitetsudbud:

Adresselinje 1: samme som den tilmeldte uddannelsesaktivitet

Postnummer/ By: Samme som den tilmeldte uddannelsesaktivitet

Start- og slutdato: Samme som den tilmeldte uddannelsesaktivitet

Tilmeldingsfrist: Samme som den tilmeldte uddannelsesaktivitet

ÅU/IDV:

Udfyld obligatoriske felter med:
Antal undervisningsdage: xx
Undervisningsform: xx
Tilmeldingslink: www.kp.dk
Indskrivningsform: Fleksibelt forløb under VFV (ÅU)
Deltagerpris: xx

Publicering:

For at vi kan indberette og modtage STÅ for studerende på fleksibelt forløb, skal PUEn publiceres.

(Dog uden at blive synlig på nemStudie eller kp.dk).

Udfyld derfor kun:
Navn*
Publiceringsperiode fra: Dags dato
Publiceringsperiode til: PUEns slutdato
Ansøgningssynkronisering aktiv: Nej

Undervisningshold:
Det er ikke nødvendigt at ændre noget her. Ved optag skal den studerendes rum synkroniseres ind i det oprindeligt tilmeldte holds rum. Dette bliver beskrevet i Trin 2.


Gebyrtyper:
Opret PUEn med den gebyrtype, der tilhører den tilmeldte uddannelsesaktivitet.
Eksempel:

Trin 2:  Synkroniser rummene i Itslearning

Den studerendes rum, skal nu synkroniseres ind i det oprindeligt tilmeldte holds rum. Dette gøres vha. denne vejledning: Synkronisering af rum i Itslearning

Husk at arkivere det rum der oprettes til den fleksible PUE, så den studerende ikke kan se det på forsiden.

Trin 3

Når flex-PUEn er oprettet, rettes PUEn på den studerendes ansøgning til den nye flex-PUE.
Husk at optage den studerende, når det bliver aktuelt.

Trin 4

Giv Afholdelse information om, at der findes en studerende på fleksibelt forløb. Da det er på denne PUE, at der skal faktureres, STÅ-indberettes og eksamensafvikles.

Oplys aktivitetsnummer og PUE ID.

Husk at skrive PUEn ind i eget tjekark.

Ved optagelse:
Husk at inkludere de studerende, der er oprettet på de fleksible PUEr i det samlede deltagerantal.
Er det maximale deltagerantal på 30, og du har 1 studerende på et fleksibel forløb, kan der altså kun optages 29 studerende på det oprindeligt tilmeldte hold.  

Eksamensafvikling (Afholdelse)

Der skal laves en bedømmelsesrunde på flex-PUEn, som skal tilknyttes flowet.

Når det endelige afgangsbevis skal laves, er det nemmest at gå ind på studieforløbet for den enkelte studerende og eksportere flettefil herfra. (Hvis man trækker den fra flex-PUE’en, er det kun afgangsprojektet, der kommer med).

Når man opretter bevisproduktionen skal man under ”Uddannelse” vælge ”KP Fleksibel uddannelse” og derefter under ”Bevisskabelon” vælge den relevante fleksible uddannelse.

Vær opmærksom på, at der kan være behov for manuel tilretning. Man er nødt til at tjekke på uddannelsesplanen i Sag og dokument nøjagtig hvilke fag, der skal inkluderes på beviset.

Derudover skal uddannelsens faglige område skrives ind i parentes på beviset på side 2 efter den betegnelse, der knytter sig til uddannelsen (se punkt 2. på uddannelsesplanen)

Uddannelsesplanen findes i en mappe, der hedder ’zz – den studerendes navn og cpr-nr – Fleksibelt forløb’

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Opret ansøgning manuelt for nye samt eksisterende ansøgere (VU)
Næste Vejledning Optagelse af kursister (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os