Vejledninger

Afgangsårsager og afmelding

Senest opdateret

En studerendes afgangsårsag findes på deres studieforløb, under gitteret "studieforløb".

Når en studerende skal afgangsmeldes finder der forskellige afgangsårsager at vælge imellem.

Ved at trykke på det lille forstørrelsesglas (1), vil der komme valgmuligheder frem til afgangsårsagen.

Afgangsårsagernes betydning

Der finder i esas følgende afgangsårsager:

 • Administrativ udskrivning - Ikke påbegyndt uddannelsen
 • Administrativ udskrivning - Manglende studieaktivitet
 • Administrativ udskrivning - Prøveforsøg opbrugt
 • Genemført/afslutttet uddannelse
 • Gæsteforløb afsluttet
 • Udmeldelse - gælder alle former (statistik for frafald laves ikke i STU regi)
 • Ikke opfyldt betinget optag
 • Overflytning - Skift til anden institution
 • Studerendes dødsfald
 • Udskrivning - Disciplinære årsager 

De forskellige afgangsårsager vedligeholdes af esas-specialister.
Brugere på institutionerne kan derfor kun anvende de afgangsårsager, som esas stiller til rådighed

Bemærk: Valget af afgangsårsag har betydningfor, hvorvidt en studerende kan blive genindskrevet på et senere tidspunkt. (se evt. afsnit Genindskrivning)

Genindskrivning kan først finde sted efter fem måneder, hvis den studerende er udskrevet med følgende af-gangsårsager:

 • Udmeldelse - alle varianter

Genindskrivning kan finde sted når som helst, hvis den studerende er udskrevet med følgende afgangsårsager:

 • Administrativ udskrivning   - alle varianter
 • Overflytning  Skift til anden institution
 • Ikke opfyldt betinget optag.
 • Udskrivning   - alle varianter
 • Gæsteforløb afsluttet

Genindskrivning kan ikke finde sted, hvis den studerende er udskrevet med følgende afgangsårsager:

 • Gennemført
 • Studerendes dødsfald

Automatisk afmelding (OU)

Når en studerende har opnået det antal ECTS point, som fremgår af uddannelsen, vil den studerende automatisk blive afmeldt.

Studieforløbet deaktiveres herefter, og status og afgangsårsag ændres til "gennemført".

Derudover angives der en afgangsdato, som er datoen for sidste bedømmelse.

Der sendes yderligere et ophør til US2000.

Statussen skifter kun til ”Gennemført” hvis der ikke findes ubehandlede advarsler på studieforløbet.

Afmelding (ÅU)

Studerende som har bestået deres afgangsprojekt, skal afmeldes.

Dette gøres fra deres studieforløb, hvor der under gitteret "studieforløb" til højre i billedet, noteres "Gennemført/afsluttet uddannelse" i feltet Afgangsårsag og der noteres afgangsdato, som er datoen for den sidste bedømmelse.

Ved hjælp af avanceret søgning, har du mulighed for at få en listevisning med alle studerende, som står med bestået afgangsprojekt, hvilket vil give dig et overblik over hvilke studerende, som skal afmeldes.

Masse afgangsmelding

Har du mange studieforløb, som skal afmeldes, kan dette nemt gøres via masseredigering. (se evt. afsnit Masseredigering).

Start med at fremsøge en listevisning over de studieforløb, som du ønsker at afmelde. Dette gøres via avanceret søgning (se evt. Avanceret søgning)

Fra listevisningen markere du alle de studieforløb, som skal afmeldes, klikker på rediger og angiver afgangsårsag og afgangsdato (1)

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Slet gemt avanceret søgning
Næste Vejledning Afmeld en studerende (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os