Vejledninger

Fakturér studerende enkeltvis via PUE (VU)

Senest opdateret

1. Fremsøg den ønskede PUE: Klik på pilen i den øverste bjælke, vælg Uddannelse og Planlægningsuddannelseselement:

2. Indsæt aktivitetsnummeret i søgefeltet øverst til højre, og tryk Enter. Du kan indtaste nummeret, eller du kan copy-paste det fra et andet dokument:

Klik på navnet på aktiviteten for at åbne PUEn.

3. Scroll ned til boksen Status over betalinger nederst på siden:

Her ser du alle betalingslinjerne for holdet. Oversigten viser fire linjer ad gangen.

Bemærk, at du IKKE kan få vist alle holdets linjer i ét billede ved at klikke på gitteret øverst til højre. For at se de næste fire betalingslinjer, skal du klikke på den lille blå pil nederst til højre.

Hvis der mangler nogle betalingslinjer, i forhold til det antal GUEr, du ved der er på PUEn, er årsagen, at der mangler at blive sat gebyrlinjer på de pågældende.

Det er en god idé at sortere alfabetisk på de studerendes navne, ved at klikke på overskriften i kolonnen Studieforløb …

I kolonnen Status vil der stå Kladde, når der endnu ikke er blevet faktureret.

Når en studerende er blevet faktureret, vil status blive ændret til Afsendt.

I det viste eksempel står alle fire fakturaer med status Betalt.

I kolonnen Debitor … ser du navnet på betaleren.

Hvis der hér står navnet på den studerende, er det en privatbetaler.

Betalingsfrist, fakturanummer m.m. fremgår af kolonner, som du finder længere ude til højre i billedet.

4. Vi vil nu fakturere den øverste. Klik på navnet i kolonnen Navn:

5. I boksen Faktureringsgrundlag øverst til venstre klikker du på navnet på betaleren:

6. Du får nu dette billede:

I kolonnen til venstre skal du tjekke, at der står en forfaldsdato. Hvis du ønsker at ændre datoen, klikker du på datoen og indtaster den ønskede dato.

Du behøver kun at taste 30-4 for datoen 30-04-2021. Herefter gemmer du (Ctrl + S).

I boksen Kundeoplysninger øverst til højre kan du se hvilken Kundereference, der bliver anført på fakturaen.

Markér nu faktureringsgrundlagslinjen i den midterste boks ved at klikke til venstre for navnet.

7. Klik nu på Kør arbejdsproces i den hvide menulinje øverst. Hvis ikke den er synlig, så klik på de tre prikker:

8. Der er på forhånd valgt Afsendelse af faktureringsgrundlag. Klik på Tilføj. I den næste boks: Klik OK:

9. Gå nu tilbage til PUEn. Du kan enten vælge den i ”uret med pilen” øverst i den grønne menulinje, eller bladre to gange tilbage i browseren (to gange Alt + venstre-pil).

Når du scroller ned til Status-boksen nederst på siden, vil du nu se, at status for den pågældende betalingslinje er ændret til Afsendt, og der vil være dannet et fakturanummer.

Hvis der står Fejlet i status-kolonnen, skal du kontakte din esas superbruger.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Fakturér en PUE - massefakturering (VU)
Næste Vejledning Håndtering af Omstillingsfonden (ÅU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os