Vejledninger

Oprettelse af 2 priser på PUE 

Senest opdateret

Der skal 2 gebyrlinjer på en PUE når der er forplejning på et kursus/modul.

Der er forskel om det er IDV eller om det er et ÅU hold.

IDV aktivitet
 1. Fremsøg PUE
 2. Under Gebyrtyper indsættes gebyrtypen for deltagerbetaling med kategorien Deltagerbetaling. Prisen du indsætter der deltagerprisen.
 3. Der tilføjes yderligere en gebyrtype med kategorien Øvrig - dette er til forplejning. Her indsætter du den pris du har fået fra VU Økonomi.
  Du vælger den gebyrtype der hedder: Forplejning med moms
  Du finder hjælp til kontering her:
  https://kpdk.sharepoint.com/:x:/r/sites/KPintra-Okonomi/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B83AF4178-222C-43B9-B12A-13C67327C449%7D&file=PIXI_gebyrtyper%20og%20kontering_enkelt%20faner.xlsx&wdLOR=c629AC617-92B6-4B75-A861-65F45BA7B75E&action=default&mobileredirect=true 
 4. Den pris du skriver i Deltagerpris i esas er deltagerprisen + forplejning

  TIL INFO: Når der optages på PUE, vil der under Betalinger stå 2 linjer for hver deltager.


OBS der laves ikke en tekst på hjemmesiden under pris når det er IDV 

ÅU aktivitet (fagspecifik kursus, akademi eller diplom)
 1. Fremsøg PUE i esas
 2. Under Gebyrtyper indsættes gebyrtypen for deltagerbetaling med kategorien Deltagerbetaling. Brug den gebyrtype du plejer. Prisen du indsætter der er deltagerprisen.
 3. Der tilføjes yderligere en gebyrlinje med kategorien Øvrig, Denne er til forplejningen. Her indsætter du den pris du har fået fra VU Økonomi.
  Du vælger den gebyrtype der hedder Forplejning med moms
  Du finder hjælp til konteringen her:
  https://kpdk.sharepoint.com/:x:/r/sites/KPintra-Okonomi/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B83AF4178-222C-43B9-B12A-13C67327C449%7D&file=PIXI_gebyrtyper%20og%20kontering_enkelt%20faner.xlsx&wdLOR=c629AC617-92B6-4B75-A861-65F45BA7B75E&action=default&mobileredirect=true
 4. Den pris du skriver i Deltagerpris (som vil fremgår på hjemmesiden) i esas er deltagerprisen

  TIL INFO: Når der optages på PUE, vil der under Betalinger stå 2 linjer for hver deltager.

Indsæt særligt prisfelt på PUE på kp.dk

 1. I WordPress skal man fremsøge PUE (under hold)
 2. Under "Price extra text" indsættes:
  (for tydelighed er det laves som et eksempel - så udskift tallene)
  Den samlede pris er 10.300 u/moms - Pga. momsregler opkræves dette beløb, som deltagerbetaling; 10.000 kr. (momsfritaget) og forplejning: 300 kr. (Pålægges moms).

  Prisen er u/moms= deltagerprisen og forplejningen uden moms . 
  Vi skal oplyse forplejningspris fra VU ØK uden moms, da navision lægger momsen på uden vi ser det.

  (der er 200 tegn at gøre godt med)

3. Klik på "den blå opdater knap"

4. Rul op øverst på siden og kopier modultitlen 

5. Klik på Videreuddannelser (vi skal opdatere indholdssiden for at det virker)

6. Indsæt modulnavnet i søge feltet og fremsøg modulsiden

7. Klik på modulsiden når den fremkommer i søgningen

8. Klik på "den blå opdater knap"

9. Nu fremgår "pristeksten" under prisen på tilmeldingen.0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Oprettelse af PUE (VU)
Næste Vejledning Merit (ÅU) med eksisterende PUE (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os