Vejledninger

Fakturér en PUE - massefakturering (VU)

Senest opdateret

1. Klik på den lille pil øverst, og vælg Økonomi og derefter Faktureringsgrundlag:

2. Klik på tragten øverst til højre i den mørkegrønne menu:

3. Du har nu åbnet Avanceret søgning. Her skal du nu indsætte de ønskede søgekriterier:

  • I den første - Søg efter - står der allerede den du skal bruge til denne søgning, nemlig Faktureringsgrundlag.
  • I den anden - Brug gemt visning klikker du på den lille pil yderst til højre, og vælger Fakturering af en PUE, som du finder under Mine visninger:

Hvis du ikke har Fakturering af en PUE liggende under Mine visninger, skal du kontakte din esas-specialist.

4. Første gang du bruger denne visning, skal du gemme den med dine initialer tilføjet.

Hvis du allerede har gjort det, kan du hoppe videre til pkt. 6.

Tjek at du har Fakturering af en PUE stående under Brug gemt visning, og klik på Gem som:

5. Tilføj dine initialer til navnet, og klik på Gem. Næste gang du skal fakturere, skal du vælge denne visning:

6. Du klikker nu på det grønne kaldenavn, og indtaster det ønskede kaldenavn i boksen:

7. Klik nu på det røde udråbstegn i menuen:

8. Du får nu nedenstående oversigt med alle PUEns faktureringslinjer, i dette tilfælde 14.

Hvis du på din oversigt kan se, at alt ser korrekt ud (at alle forfaldsdatoer er korrekte, at kunderordrenummer og -referencer er anført dér, hvor det er påkrævet), kan du gå videre til pkt. 12.

I eksemplet nedenfor kan vi bl.a. se, at der står forskellige forfaldsdatoer på de enkelte fakturaer. På nr. 6 fra oven mangler der en forfaldsdato, og der mangler også kundeordrenummer og kundereference på den pågældende.

Inden vi massefakturerer dette eksempel, vil vi sætte samme forfaldsdato på de 13 af fakturaerne. Og vi vil vente med at fakturere nr. 6, indtil vi ved om der skal sættes kundeordrenummer og kundereference på.

Markér alle linjerne ved at klikke i den lille boks øverst til venstre, og fjern markeringen ved nr.6:

Vigtigt! Hvis der i den første kolonne står én eller flere debitorer med navnet Omstillingsfonden… eller Socialstyrelsen…, skal disse fakturaer IKKE sendes. Sørg derfor for, at fluebenet er fjernet ved de pågældende, inden du går videre til pkt. 9:

9. Klik på Redigér i menulinjen:

10. I boksen Forfaldsdato indtaster du den ønskede dato.

I dette tilfælde vil vi vælge 28. maj 2021. Tast 28-5, og klik på tabulator-tasten på tastaturet (TAB), så står der den fulde dato (28-05-2021).

Gem ved at klikke på Skift nederst til højre:

Bemærk, at du i dette billede har mulighed for at indtaste en række yderligere data for de valgte faktureringslinjer. Fx vil du kunne sætte kundeordrenummer og kundereference på nr. 6, når du har fået afklaret hvad der skal stå. Du vil så skulle sætte flueben ved den pågældende (og kun ved denne), klikke på Redigér, og indtaste de pågældende data.

11. Når du har klikket på Skift er du tilbage i billedet fra pkt. 8.

12. Hvis du har gennemført pkt. 9. og 10., lader du markeringerne stå, så nr. 6 stadig ikke er valgt.

Er du gået direkte hertil fra pkt. 8, skal du markere alle linjerne, ved at klikke på den lille boks øverst til venstre, så alle linjerne får et flueben.

Klik nu på Kør arbejdsproces i menulinjen:

13. Der er på forhånd valgt den ønskede proces, Afsendelse af fakturering … Klik på Tilføj:

14. Massefaktureringen er nu gennemført, og du vil kunne se status for faktureringerne i oversigtsbilledet, og på statusbilledet nederst på det pågældende PUE-billede.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Betalingstilsagn (ÅU)
Næste Vejledning Fakturér studerende enkeltvis via PUE (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os