Vejledninger

Manuel indtastning af bedømmelse på modul der ikke er i esas (VU)

Senest opdateret

Når der mangler et modul på den studerendes studieforløb, og vedkommende har gennemført modulet, så skal bedømmelsen på modulet indtastes manuelt i esas.

Der kan være forskellige scenarier for, hvorfor modulet ikke fremgår i esas  og afhængig af scenariet vil arbejdsgangen være forskellig i esas.

1) Modulet er ikke konverteret med over fra SIS til esas (f.eks. et modul ældre end 6 år eller anden fejl)

Opret studerende på en PUE

 • Fremsøg den konverterede uddannelsesstruktur i esas
 • En konverteret struktur ser altid sådan ud i opbygningen: 8830 - 8830 - DL11 - Diplomuddannelse i ledelse
 • Klik på den relevante SUE
 • Tjek om der findes en eksisterende PUE i forvejen som kan bruges

Kriterie: Bedømmelsesdatoen på modulbevis skal ligge inden for start- og slutdatoen på PUEn

Findes der ikke en brugbar PUE, så opret en ny hvor følgende udfyldes:

 • PUEn skal have uddannelsens aktive aktivitetsudbud tilknyttet
 • Startdatoen er bedømmelsesdatoen, og slutdatoen er dagen efter
 • Antal Undervisningsdage er 0
 • Undervisningsformen er fjernundervisning
 • Indskrivningsformen er 5800 (til vi får andet at vide)
 • Gem PUEn
 • Ret Kaldenavnet så det er ”moduloverførsel_uddaaQ-navn på modul” (fx moduloverførsel_dsd224-Teorier og modeller for samskabelse)

 

 

Hvis der dannes et Hold på PUEn, så klik på det og deaktiver det med status "slettet"

Sæt den studerende på PUEn ved at klikke på ”+” ved Gennemførelsesuddannelseselementer

Indtast den studerendes CPR-nummer og vælg det nyeste studieforløb

Indtast ECTS-point svarede til modulbeviset og vælg Gem

Hvis den studerende er oprettet på en eksisterende PUE, så fjern den studerende fra PUEns Hold, hvis vedkommende kommer på Holdet.

Hvis der er en gebyrtype på PUEn, så dannes der et faktureringsgrundlag og en faktureringsgrundlagslinje  gør følgende inden bedømmelsen registreres:

Deaktiver både faktureringsgrundlag og -linje for den pågældende studerende

Opret bedømmelsesrunde på PUEn

Opret en ny bedømmelsesrunde ved at klikke på "+" på PUEn, Klik Gem og Luk med det samme.

Hvis den studerende er oprettet på en eksisterende PUE med aktive studerende/GUEr på (som ikke allerede har en bedømmelse), så skal de slettes fra bedømmelsesrunden. Dette gøres ved:

 • Klik på den nyoprettede bedømmelsesrunde
 • Klik først på gitteret (ellers deaktiveres bedømmelsesrunden i stedet for den studerende)
 • Vælg dem der IKKE skal have registreret bedømmelse og deaktiver dem
 • Klik på kryds

Indtast bedømmelsen

Klik på den studerendes GUE på PUEn

Klik på den studerendes bedømmelse på GUEn

Indtast de korrekte oplysninger fra modulbeviset:

Sørg for at bedømmelsestypen og bedømmelsesform er den rigtige

Indtast bedømmelsesdatoen

Indtast karakter (vær sikker på at det er fra 7-trinsskalaen)

Gem og luk

Tjek at karakteren nu fremgår af den studerendes studieforløb

2) Modulet er gennemført på en anden uddannelsesinstitution, der IKKE er i esas, og KP udbyder uddannelsen (f.eks. et modul fra diplom i ledelse fra DTU)

Opret studerende på en PUE

 1. Fremsøg den relevante aktive uddannelsesstruktur (fx 8830 - DIL - Diplomuddannelse i ledelse)

  OBS! Du skal IKKE vælge den konverterede struktur (fx 8830 - 8830 - DL11 - Diplomuddannelse i ledelse)
 2. Klik på den relevante SUE
 3. Tjek om der findes en eksisterende PUE i forvejen som kan bruges

  Kriterie: Bedømmelsesdatoen på modulbevist skal ligge inden for start- og slutdatoen på PUEn
  Findes der ikke en brugbar PUE, så opret en ny hvor følgende udfyldes:
 4. PUEn skal have uddannelsens aktive aktivitetsudbud tilknyttet
  Startdatoen er bedømmelsesdatoen, og slutdatoen er dagen efter
  Antal Undervisningsdage er 0
  Undervisningsformen er fjernundervisning
  Indskrivningsformen er 5800 (til vi får andet at vide)
  Gem PUEn
  Ret Kaldenavnet så det er ”moduloverførsel_uddaaQ-navn på modul” (fx moduloverførsel_dsd224-Teorier og modeller for samskabelse)

Hvis der dannes et Hold på PUEn, så klik på det og deaktiver det med status slettet.

Sæt den studerende på PUEn ved at klikke på ”+” ved Gennemførelsesuddannelseselementer

Indtast den studerendes CPR-nummer og vælg det nyeste studieforløb

Indtast ECTS-point svarede til modulbeviset og vælg Gem

Hvis den studerende er oprettet på en eksisterende PUE, så fjern den studerende fra PUEns Hold, hvis vedkommende kommer på Holdet.

Hvis der er en gebyrtype på PUEn, så dannes der et faktureringsgrundlag og en faktureringsgrundlagslinje  gør følgende inden bedømmelsen registreres:

Deaktiver både faktureringsgrundlag og -linje for den pågældende studerende

Opret bedømmelsesrunde på PUEn

Opret en ny bedømmelsesrunde ved at klikke på ’+’ på PUEn

Klik på Gem og Luk med det samme

Hvis den studerende er oprettet på en eksisterende PUE med aktive studerende/GUEr på (som ikke allerede har en bedømmelse), så skal de slettes fra bedømmelsesrunden. Dette gøres ved:

 • Klik på den nyoprettede bedømmelsesrunde
 • Klik først på gitteret (ellers deaktiveres bedømmelsesrunden i stedet for den studerende)
 • Vælg dem der ikke skal have registreret bedømmelse og deaktiver dem
 • Klik på kryds

Indtast bedømmelsen

Klik på den studerendes GUE på PUEn

Klik på den studerendes bedømmelse på GUEn

Indtast de korrekte oplysninger fra modulbeviset:

Sørg for at bedømmelsestypen og bedømmelsesform er den rigtige

Indtast bedømmelsesdatoen

Indtast karakter (vær sikker på at det er fra 7-trinsskalaen)

Gem og luk

Tjek at karakteren nu fremgår af den studerendes studieforløb

3) Modulet er gennemført på en anden uddannelsesinstitution, der IKKE er i esas, men KP udbyder IKKE uddannelsen (f.eks. et modul og en uddannelsesstruktur der ikke er i KP’s esas)

Opret uddannelsesstrukturen og SUEn

 1. Brug modulbeviset, takstkataloget eller esas til at finde ud af hvilke 4 cifre uddannelsen har (også kaldet aktivitetsgruppekode), fx 8830 på diplom i ledelse
 2. Klik på Uddannelsesstruktur i esas og fremsøg uddannelsen på ovenstående kode/4 cifre
 3. Hvis der kun kommer ét resultat (UFS-strukturen), så kontakt din esas-institutionsspecialist og bed vedkommende om følgende:
  1. Institutionsspecialisten duplikerer UFS-strukturen og tilknytter kun den relevante SUE
  2. Den kopierede struktur navngives, så den anden uddannelses institution indgår i navnet evt. med tilføjelse af ”m.fl.”, fx 8925 - KEA m.fl. - Akademiuddannelse i ledelse
  3. Der oprettes et aktivitetsudbud med institutionsafdeling 219419
  4. Tilføj bedømmelse og bedømmelsesform på SUEn så det stemmer med modulbeviset

 

Herefter følges denne vejlednings scenarie 2:

2) Et modul er gennemført på en anden uddannelsesinstitution, der IKKE er i esas, og hvor KP udbyder uddannelsen (f.eks. modul fra diplom i ledelse fra DTU)

Forrige Vejledning Manuel indtastning af karakter (VU)
Næste Vejledning Klargør eksamen i esas og WISEflow (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os