Vejledninger

Redigering af forkert bedømmelsesform (VU)

Senest opdateret

Denne vejledning kan du følge i disse situationer:

  • Du kan ikke vælge den rigtige bedømmelsesform i Bedømmelsesform-boksen på PUEn
  • Der er ingen Bedømmelsesform-boks på PUEn

1. Skriv til din institutionsspecialist (pt SASA og HESA) for at få ændret bedømmelsesformen på SUEn. Mailen skal indeholde følgende:

  • Et link til den pågældende PUE
  • Karakterskala (7-trin eller Bestået/ikke bestået eller Godkendt/ikke godkendt)
  • Bedømmelsestype (Intern eller Ekstern)
  • Bedømmelsesform (MDT eller SKR eller KOMB)

Eksempel:

Anvendt matematik
<https://esas.prod.ufmit.dk/main.aspx?etc=10124&extraqs=formid%3d747ad592-e3c0-496a-9f6a-498a16e357f9&id=%7bDC573775-11DC-EC11-A31F-005056B2D348%7d&pagetype=entityrecord>

7-trin

Intern

SKR


2. Når du er blevet informeret om, at det er blevet rettet på SUEn, går du ind på PUEn og indtaster den korrekte bedømmelsesform, og vælger Gem.


3. Herefter sletter du den oprindelige bedømmelsesrunde, som esas automatisk har dannet:

- Klik på bedømmelsesformen

- Klik på DEAKTIVER i den hvide bjælke øverst

- Vælg Slettet i rullepanelet (vigtigt!), og klik på den grønne Deaktiver-knap


4. Opret nu en ny bedømmelsesrunde.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Vejledning til dannelse af RKV-beviser (VU)
Næste Vejledning Betalingstilsagn (ÅU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os